Betingelser for brug

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site.

AXA står bag dette website ("sitet"), der er underlagt følgende vilkår og betingelser for brug, som til enhver tid kan opdateres uden varsel. Dette site yder bestemte services, herunder men ikke begrænset til, adgang til informationer om de produkter og serviceydelser, som AXAs virksomheder tilbyder, og kan give oplysninger om andre finansielle og forbrugermæssige servicer og produkter, som tilbydes af AXA og dets associerede selskaber (“associerede selskaber”) og andre tredjemandsformidlere (“formidlere”). Brug af dette site og dets services er underlagt vilkårene og betingelserne for brug og alle gældende love. Visse dele af dette site kan være underlagt yderligere eller forskellige vilkår og betingelser for brug, der er angivet på disse dele af sitet. Ikke alle de services og materialer, der beskrives på dette site, er tilgængelige for brug i alle de lande, hvor AXA driver virksomhed. Medmindre andet er angivet, omfatter disse vilkår og betingelser for brug også nye services og materialer, der tilføjes dette site.

LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE GÅ IND PÅ ELLER PÅ ANDEN VIS ANVENDE DETTE WEBSITE ELLER INFORMATIONER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE. DIN ACCEPT AF DISSE BETINGELSER ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET NEDENFOR

Begrænset autorisation

Med forbehold af de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale, giver AXA dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset ret til at få adgang til, bruge og få vist dette site og materialerne på sitet. Du erklærer dig enig i ikke på nogen måde at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af sitet.

AXA autoriserer dig til udelukkende at se og downloade informationerne (“materialerne”) til din personlige, ikke-kommercielle brug. Denne autorisation er ikke en overdragelse af ejendomsret til materialerne, og kopier af materialerne er underkastet følgende restriktioner: 1) du skal i forbindelse med alle kopier af downloadede materialer bibeholde alle copyright og andre varemærkebeskyttede meddelelser, der er indeholdt i materialerne, 2) du må ikke på nogen måde ændre materialerne eller reproducere eller vise dem frem offentligt, fremføre eller distribuere eller på anden vis bruge dem til offentligt eller kommercielt formål, 3) du må ikke overdrage materialerne til en anden person, medmindre du underretter dem om, og de accepterer de forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser for brug, 4) du må ikke bruge grafik på dette site adskilt fra den medfølgende tekst, og 5) du skal anerkende materialernes kilde med passende ordlyd på alle kopier af materialerne. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på sitet, idet det til enhver tid kan blive opdateret. AXA ejer copyrighten, og alle andre rettigheder til alle materialerne på dette site bortset fra parlamentariske materialer og andre materialer som angivet og dette site, herunder alle materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove og konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde alle copyrightlove verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver AXA dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer.

Intet tilbud 

INFORMATIONERNE PÅ DETTE SITE ER IKKE ET TILBUD FRA ELLER PÅ VEGNE AF AXA ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRE TIL AT KØBE SIKKERHEDS- ELLER FORSIKRINGSPRODUKTER.

Ingen professionel rådgivning

De informationer, der er til rådighed på dette site, er beregnet til at være en generel informationskilde vedrørende de emner, sitet omhandler. Informationerne gives dog ikke som juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden økonomisk rådgivning og er ikke skræddersyet til en kundes specifikke forhold. ALLE INFORMATIONER, MENINGER OG RÅD, DER ER TIL RÅDIGHED PÅ DETTE SITE, BØR EVALUERES I SAMRÅD MED EN SPECIALIST INDEN FOR JURA, REGNSKAB, SKAT, INVESTERING ELLER ØKONOMI.

Copyright/varemærker

Dette site, herunder materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove, varemærkelove og love om immaterielle rettigheder samt konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde sådanne love verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver AXA dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. AXAs logo er servicemærker tilhørende AXA SA.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (1) BRUGEN AF DETTE SITE OG DE SERVICES OG MATERIALER, DER GIVES PÅ SITET, ER PÅ DIN HELT EGEN RISIKO, OG AT (2) MATERIALERNE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. AXA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE GARANTERER IKKE FOR MATERIALERNES NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE INFORMATIONER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA SITET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILLID TIL MATERIALET ELLER MENING, RÅD, ERKLÆRING, NOTAT ELLER INFORMATIONER ER PÅ EGEN RISIKO.

AXA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL HELT EFTER EGET SKØN AT RETTE EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ENHVER DEL AF SITET. VI GØR, HVAD DER ER RIMELIGT, FOR AT GIVE DIG NØJAGTIGE INFORMATIONER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORETAGE RETTELSER OG/ELLER ÆNDRINGER, HVIS DISSE INFORMATIONER VISER SIG AT VÆRE UNØJAGTIGE. AXA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) KAN TIL ENHVER TID UDEN VARSEL FORETAGE ANDRE ÆNDRINGER PÅ SITET, I MATERIALERNE OG DE PRODUKTER, ORDNINGER, SERVICES OG EVENTUELLE PRISER, DER BESKRIVES PÅ SITET.

DETTE SITE, DE SERVICES, INFORMATIONER OG MATERIALER PÅ SITET SAMT EVENTUEL SOFTWARE, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ SITET, YDES “SOM DE ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER IKKE GÆLDER FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT AXA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR, OMKOSTNINGER VED ELLER TAB AF PRODUKTER, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, OGSÅ SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF: (i) DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE SITET, SERVICESELLER MATERIALERNE, ELLER (ii) INDHENTELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER OG/ELLER SERVICER, ELLER (iii) BRUGEN AF DATA, INFORMATIONER, PRODUKTER ELLER SERVICES FREMSKAFFET VIA TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VIA WEBSITET ELLER (iv) ERKLÆRING ELLER HANDLING FRA TREDJEMANDS SIDE ELLER (v) ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE SITET, SERVICES ELLER MATERIALERNE.

NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSEN AF ANSVAR FOR ERSTATNING FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG.

Tredjemands sites

Som en fordel for dig kan AXA og dets associerede selskaber give links til websites, der drives af andre enheder, på dette site. Hvis du bruger disse links, forlader du dette site. Hvis du beslutter dig for at besøge et site via et link, gør du dette på egen risiko og underlagt det pågældende sites vilkår og betingelser for brug og politik om beskyttelse af privatlivets fred, der kan være forskellig fra, hvad der gælder dette site. Det er dit ansvar at tage alle tiltag for at beskytte dig mod virusser eller andre destruktive elementer, du eventuelt kommer ud for på disse sites. AXA og dets associerede selskaber bifalder ikke og giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende websites, der linkes til eller de informationer, der angives derpå eller de produkter og services, der beskrives der. Links antyder ikke, at AXA, dets associerede selskaber eller dette sites sponsorer bifalder, er tilsluttet eller tilknyttet til eller tilgængelig via linkene, eller at ethvert site, der linkes til, er autoriseret til at bruge varemærker, varenavn, logoer eller copyrightsymboler, der tilhører AXA eller et af dets associerede selskaber eller datterselskaber.

Virusser

Der er altid risiko for at få computervirusser på Internettet uden at vide det, og vi vil derfor advare dig om infektioner eller virusinficering af dit system. Det er dit ansvar at scanne alle materialer, du henter ned fra internettet. AXA og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader forårsaget af virusser eller relaterede risici, uanset om den virus eller risiko er resultatet af et besøg på dette site. Du og ikke AXA eller dets associerede selskaber påtager dig alle omkostninger ved al nødvendig service, reparation eller korrektion vedrørende computervirusser.

Oplysninger, vi modtager fra dig

For at kunne bruge visse services på dette site kan det være nødvendigt, at du registrerer dig. Du erklærer dig enig i at give sande, nøjagtige og gældende oplysninger om dig selv i overensstemmelse med, hvad du anmodes om på registrerings- og ansøgningsblanketterne på dette site. Hvis oplysninger, du giver, er usande, unøjagtige eller ikke længere er gældende, eller hvis AXA eller et af dets associerede selskaber har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ufuldstændige eller ikke længere er gældende, har AXA efter eget skøn ret til at suspendere eller ophæve din adgang til sitet. Du accepterer endvidere, at AXA ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand, hvis AXA af enhver grund ophæver din adgang til sitet og services og materialerne på sitet.

Bortset fra de oplysninger, du sender ind i løbet af registreringsprocessen, eller når du bruger enhver anden service, der tilbydes via dette site (“tilladte oplysninger”), ønsker AXA og dets associerede selskaber ikke, at du sender fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger til AXA eller dets associerede selskaber via sitet, og du bør afholde dig fra at gøre dette. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for brug og politikken om beskyttelse af privatlivets fred erklærer du dig enig i, at oplysninger eller materialer, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver AXA eller dets associerede selskaber, udover de tilladte oplysninger ikke vil blive anset for at være fortrolige eller navnebeskyttede. Ved at give AXA eller dets associerede selskaber sådanne oplysninger eller materialer giver du AXA og dets associerede selskaber en ubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende autorisation, der er fri for royalties, til at bruge, reproducere, vise, offentligt fremlægge, videresende, distribuere og viderelicensere til andre sådanne oplysninger og materialer. Du accepterer endvidere, at det står AXA og dets associerede selskaber frit for at bruge og tillade andre at bruge ideer, koncepter eller knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver AXA eller dets associerede selskaber. Du anerkender yderligere, at AXA og dets associerede selskaber ikke ønsker, og du garanterer, at du ikke giver AXA eller dets associerede selskaber informationer eller materialer, som er æreskrænkende, truende, uanstændige, chikanerende eller på anden vis ulovlige eller som omfatter en andens navnebeskyttede materiale.

AXA og dets associerede selskaber bruger de tilladte oplysninger i overensstemmelse med den politik om beskyttelse af privatlivets fred, der er angivet på dette site.

Opslagstavler

Dette site kan omfatte opslagstavler og chatsteder (“opslagstavler”), der giver mulighed for feedback til AXA og dets associerede selskaber samt realtidsinteraktion mellem brugere. For at bruge opslagstavlerne og dette website er det en betingelse, at du ikke:

  • Begrænser eller forhindrer andre brugere i at bruge og nyde godt af opslagstavlerne,

  • opslår eller overfører ulovlige, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, pornografiske, blasfemiske eller usømmelige oplysninger af nogen som helst art, herunder men ikke begrænset til, enhver overførsel, der udgør eller opfordrer til en adfærd, der vil udgøre en ulovlig handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden vis er i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning,

  • opslår eller overfører oplysninger, software eller andet materiale, der er i strid med eller krænker andres rettigheder, herunder materiale, der er en krænkelse af privatlivets fred eller en krænkelse af reklamerettigheder, eller som er beskyttet af copyright, varemærke eller anden ejendomsretlig rettighed eller afledte værker med henblik på dette uden først at have indhentet ejerens eller den rette indehavers tilladelse,

  • opslår eller overfører virus eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder virus eller andre skadelige komponenter,

  • opslår eller overfører eller på anden måde udnytter informationer, software eller andet materiale til kommercielle formål eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder reklame

Du er indforstået med, at AXA ikke er forpligtet til at overvåge opslagstavlerne. AXA forbeholder sig dog til enhver tid retten til at videregive informationer i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at opfylde lovmæssige, bestemmelsesmæssige eller regeringsmæssige krav eller for at redigere, nægte at opslå eller fjerne informationer eller materialer helt eller delvist, som efter AXA skøn er stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser for brug.

Meddelelser Meddelelser fra AXA og dets associerede selskaber til registrerede brugere vedrørende deres brug af sitet, services og materialerne vil blive sendt via e-mail. Meddelelser vedrørende ændring i politikken om beskyttelse af privatlivets fred eller disse vilkår og betingelser vil under alle omstændigheder blive slået op på websitet.

Generelle betingelser

AXA forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn og uden varsel helt eller delvist at ændre, rette, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brug. Du bør regelmæssigt besøge sitet for at gennemse de gældende vilkår og betingelser, som du er underlagt. Ændringer i disse vilkår og betingelser for brug træder i kraft, når de slås op. Din fortsatte brug af sitet, services og materialerne efter enhver ændring af disse vilkår og bestemmelser er slået op, vil blive anset som accept af ændringerne.

AXA og dets associerede selskaber kan til enhver tid uden varsel ophæve, ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af sitet inklusive funktioner, der er til rådighed på sitet. AXA og dets associerede selskaber kan også pålægge begrænsninger på bestemte funktioner og services eller begrænse din adgang til hele eller dele af sitet uden varsel eller erstatningsansvar. AXA og dets associerede selskaber kan ophæve den autorisation, rettighederne og tilladelsen, der gives ovenfor.

Vilkårene og betingelserne for brug udgør hele aftalen mellem AXA, dets associerede selskaber og dig i forbindelse med brugen af dette site, servicerne og materialerne. Enhver søgsmålsgrund du måtte have med henblik på din brug af dette site, services eller materialerne, skal indledes inden for et år efter, at klagen eller søgmålsgrunden er opstået. Hvis en voldgiftsmand eller en domstol af kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder, at bestemmelser i disse vilkår og betingelser for brug eller en del deraf er uden retskraft, skal den bestemmelse håndhæves, så vidt det er maksimalt muligt for at bevirke hensigten af disse vilkår og betingelser for brug, og de resterende vilkår og betingelser for brug skal fortsætte med fuld gyldighed. I tilfælde af ophævelse fortsætter ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne, som er angivet i vilkårene og betingelserne for brug.

Vilkårene og betingelserne for brug vil blive anset for at omfatte alle andre meddelelser, politikker, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, der er anført på dette site og i andre kontrakter, som du måtte have indgået med AXA og dets associerede selskaber.

Internationale brugere og lovvalg

Dette site styres, drives og administreres af AXA fra dets kontorer i Sverige. AXA og dets associerede selskaber erklærer ikke, at materialer på dette site er passende eller til rådighed til brug på steder uden for de lande, der nævnes i politikken om beskyttelse af privatlivets fred, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Du er ansvarlig for overholdelse af alle internationale og lokale love, der kan være gældende, når du går ind på dette site.

Gældende lov

Disse vilkår og betingelser for brug skal reguleres af lovgivningen i Danmark.