Forsikringstagere

Forsikringstagere

Ønsker du at gøre brug af din forsikring og anmelde en sag?

Når du anmelder din sag til os direkte her på vores website, kan du hurtigt få din anmeldelse behandlet. Her kan du også uploade supplerende dokumentation og følge din sag gennem hele processen.
 


Tips og råd

For at få en så hurtig og effektiv sagsbehandling som muligt bør du:

  • Kontrollere i forsikringsvilkårene, om du er berettiget til erstatning

  • Udfylde alle afsnit i blanketten

  • Sørge for at vedlægge alle supplerende dokumenter, fx lægeerklæring, arbejdsgivererklæring eller erklæring fra Jobcenter

Du kan også downloade en anmeldelsesblanket, som du sender til os via post, fax eller e-mail (du kan scanne blanketten og vedhæfte den som fil).

Hvad sker der bagefter?

Hvis vi godkender din sag, sender vi et brev med information om det erstatningsbeløb, du får udbetalt, hvem udbetalingen foretages til, hvilken dato udbetalingen sker, og hvor lang tid der normalt går, før betalingen når frem til modtageren.

Hvis sagen ikke kan godkendes, sender vi et brev med en udførlig forklaring på, hvorfor du ikke vil få udbetalt erstatning. En afvisning af din sag kan skyldes, at den indsendte information eller dokumentation ikke beskriver omstændighederne fyldestgørende. Hvis du fremskaffer supplerende information eller dokumentation, som underbygger din sag, foretager vi naturligvis en ny bedømmelse.

Klager

Vi stræber altid efter at yde fremragende kundeservice. Hvis der er noget, som du ikke er tilfreds med, vil vi gerne underrettes så hurtigt som muligt. Vi tager alle klager fra vores kunder meget alvorligt. Inkludér følgende information, når du kontakter os:

  • Navn og adresse

  • Telefonnummer i dagtimerne og foretrukket kontakttidspunkt

  • Eventuelle referencenumre (f.eks. nummer på anmeldelse og på police)

  • En klar beskrivelse af, hvad din bekymring/klage går ud på

  • Oplysninger om, hvad du ønsker, vi skal gøre.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen af din klage, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring www.ankeforsikring.dk/.

Kontakt os

Vores åbningstider er mandag til torsdag kl. 08.30-16.00 og fredag kl 9.00 til 16.00.