Genforsikring

Genforsikring

Vi tilbyder både traditionelle og strukturerede løsninger inden for genforsikring.

Traditionelle løsninger

Vores traditionelle genforsikringsprodukter hjælper dig med at håndtere virksomhedens risici. Vi hjælper dig med at udforme og prissætte nye produkter samt at nå ud til nye segmenter og nye markeder. Via partnerskaber fordeler vi risici for din virksomhed. Via distributører i en lang række lande tilbyder vi skræddersyede genforsikringsløsninger inden for følgende forsikringsområder:

  • Livsforsikring

  • Alvorlig sygdom

  • Invaliditet

  • Ulykke og sygdom

  • Hospitalsindlæggelse

  • Dødsfald ved ulykke

  • Personskade

  • Ufrivillig arbejdsløshed

  • VærdiSikring

Strukturerede løsninger

Vores strukturerede genforsikringsløsninger er udarbejdet til at hjælpe din virksomhed, blandt andet ved at gøre det nemmere for dig at vokse effektivt i kraft af mindskede kapitalkrav, samtidig med at lønsomheden opretholdes.