Juridisk Meddelse

Juridisk information og oplysninger om selskaber

Materialet på dette website er kun til informative formål, og det omfatter mange forskellige emner om forsikring og andre finansielle produkter og serviceydelser. Selvom nogle af oplysningerne indeholder skattemæssige, juridiske, regnskabsmæssige og lignen de emner, beskæftiger hverken AXA eller dets associerede selskaber, der tilbyder produkterne eller serviceydelserne, eller deres agenter eller associerede selskaber sig med at tilbyde sådan rådgivning. Derudover skal rådgivning om sådanne fo rhold passe til dine særlige omstændigheder. Derfor opfordrer vi dig på det kraftigste om at konsultere dine egne professionelle rådgivere for at undersøge de juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller investeringsmæssige aspekter af informationer, der præsenteres på dette website, og hvordan disse aspekter kan påvirke din særlige situation.

DETTE SITE ER IKKE BEREGNET TIL DISTRIBUTION TIL ELLER BRUG AF PERSONER ELLER ENHEDER I ET LAND ELLER EN RETSKREDS, HVOR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER BRUG VIL VÆRE I STRID MED LOKALE LOVE ELLER REGLER. VED AT TILBYDE DETTE SITE OG OPLYSNINGER ELLER PRODUKTER OG SERVICESYDELSER VIA DETTE SITE FORETAGER AXA IKKE DISTRIBUTION AF ELLER ANMODNING TIL PERSONER OM AT BRUGE DETTE SITE ELLER SÅDANNE OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER SERVICESYDELSER I JURISDIKTIONSOMRÅDER, HVOR TILVEJEBRINGELSEN AF DETTE SITE OG SÅDANNE OPLYSNINGER, PRODUKTER OG SERVICEYDELSER ER FORBUDT I HENHOLD TIL LOVEN.

De produkter og serviceydelser, der beskrives på dette website:

  • kan kun fås i Danmark, og

  • er med forbehold af alle gældende love og bestemmelser.

ENKELTE PRODUKTER ELLER POLITIKKERS FINANSIELLE FORPLIGTELSER ER ENE OG ALENE GARANTIVIRKSOMHEDENS ANSVAR. HVERKEN AXA ELLER ET AF GARANTIVIRKSOMHEDENS ANDRE ASSOCIEREDE SELSKABER ER JURIDISK ANSVARLIGE FOR FORPLIGTELSER VEDRØRENDE PRODUKTET/POLITIKKEN.

Lovgivningsmæssige oplysninger
Virksomhedsnavn Registreret nummer Registreringsland Hovedkontor
AXA France IARD 722 057 460 Frankrig 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex
AXA France Vie 310 499 959 Frankrig 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex
AXA France IARD – Danmark 40006303 Danmark Postboks 701, 2605 Brøndby
AXA France Vie - Danmark 40006168 Danmark Postboks 701, 2605 Brøndby
AXA Partners S.A.S. 813778412 Frankrig 313 Terrasse de l´Arche, 92727 Nanterre Cedex

Klageansvarlig for AXA er Meri Blomfeldt, som du kan kontakte via e-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa, på tlf. 43 25 53 00 eller via almindelig post til vort kontor.

AXA France IARD og AXA France Vie er medlemmer af Fond de Garantie des Assurances Obligatoires De Dommages  og La Médiation de l'Assurance. Filialerne er registreret hos Finanstilsynet.