Lånesikring erhverv

Lånesikring erhverv

Det er ikke kun privatpersoner, der har behov for økonomisk sikring. Også virksomheder har brug for at forsikre sig. Vores Lånesikring til erhverv sikrer, at virksomheden kan afdrage på lån, leasingaftaler og andre finansielle forpligtelser, hvis nøglemedarbejdere rammes af sygdom eller afgår ved døden. Vores andre erhvervsforsikringer gør det muligt at sikre virksomhedens indkøb og investeringer mod nedbrud, tyveri eller totalskade.

Key Man Forsikring

Det kan gå hårdt ud over en virksomheds økonomi, hvis en nøglemedarbejder bliver langtidssygemeldt eller afgår ved døden. Med Lånesikring Erhverv betales de månedlige afdrag på lån eller leasingaftaler i tilfælde af ulykker, sygdom, invaliditet, alvorlig sygdom eller dødsfald for op til fire navngivne ansatte.

Værdisikring Erhverv

Biler og specialudstyr kan være store udskrivninger for en virksomhed, og de anskaffes som regel ved hjælp af forskellige finansieringsløsninger. Også reparationer, udskiftninger og produktionsnedbrud kan være dyre. Med vores forskellige Værdisikringer (værdiforskelssikring) kan forsikringen dække udgifter til reparationer og udskiftninger eller dække den udestående saldo på lån eller leasingaftaler i tilfælde af totalskade.