Livsstilsforsikring

Livsstilsforsikring

Denne type forsikring hjælper kunderne med at klare de daglige leveomkostninger, så de stadig kan betale deres regninger, selvom der indtræffer noget uventet. Vores produkter dækker udgifter til faste regninger og økonomiske forpligtelser som indbetalinger til pensioner, forsikringer og opsparinger, hvis din kunde bliver ufrivilligt arbejdsløs eller mister arbejdsevnen.

Udgiftssikring

Faste leveomkostninger som el, vand, benzin, telefoni og transportudgifter er svære at betale uden en fast indkomst. Med denne sikring betales dine kunders månedlige udgifter i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed, ulykke eller sygemelding. Kunderne kan vælge, hvilke regninger forsikringen skal dække og dermed sikre deres økonomi i en periode med en lavere indtægt.

Lønforsikring

Mange mennesker ville have svært ved at opretholde deres levestandard, hvis de mister deres indkomst - selv i en kortere periode. Med en lønforsikring udbetales et selvvalgt månedligt beløb som supplement til dagpengene i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed eller sygemelding. Denne regelmæssige udbetaling bidrager til at dække hverdagens leveomkostninger og letter forsikringstagerens økonomiske byrde. Med en lønforsikring kan dine kunder i stedet fokusere på at søge nyt arbejde eller restituere efter deres sygdom eller skade. 

Præmiefritagelse

Mange sikrer deres fremtid ved at investere i pensioner eller andre fonde. Disse investeringer kan dog komme i fare, hvis kunderne mister arbejdsevnen og ikke længere kan betale deres månedlige præmier. Med denne sikring betales kundernes forsikringspræmier, pensionsindbetalinger eller opsparingsaftaler i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed, ulykke eller sygemelding.