Markedsforhold og jura

Markedsforhold og jura

Lovgivning og regler for finansielle tjenester er i konstant forandring – præcis som samfundet omkring os. Myndighederne og lovgivningen vil altid have indflydelse på vores branche. Derfor vil vi holde dig opdateret om nye regler, såvel lokale som internationale, følge med i nye tendenser og arbejde for at påvirke beslutningstagere. Det indebærer, at vi mødes med de personer, der er ansvarlige for ny lovgivning, så vi kan få information på et tidligt tidspunkt. På den måde får vi også mulighed for at påvirke udformningen af nye love.

Efterlevelse af regler

Vi driver virksomhed i flere lande på forskellige kontinenter og gør et stort nummer ud af at sikre, at vores samarbejdspartnere, markedsføringspartnere og vores eget personale følger de regler, der er gældende på de forskellige markeder. Vores Compliance-afdeling arbejder med andre teams i virksomheden - herunder Risk, Internal Audit og Legal & Government Relations. Det gør de for at sikre, at risici bliver identificeret og håndteret på en passende måde. Det sker blandt andet gennem regelmæssig uddannelse, overvågning og rådgivning om eksisterende og kommende regler samt fokus på bedst mulig branchepraksis.