Personforsikring

Personforsikring

Hvis du er ude for en ulykke eller får konstateret en alvorlig sygdom, er det en traumatisk oplevelse. Derfor har vi udviklet produkter, som giver dine kunder økonomisk støtte i tilfælde af alvorlig sygdom, ulykke eller dødsfald i familien. Dermed kan kunden eller dennes familie få udbetalt en erstatning, som letter den økonomiske byrde i en vanskelig periode.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen indebærer, at dine kunder kan få erstatning, hvis de eller nogen sikrede i deres familie, rammes af en permanent funktionsnedsættelse som følge af en ulykke. 

Livsforsikring

Hvis der skulle ske det ulykkelige, at en familieforsørger går bort, kan det have katastrofale følger for de øvrige familiemedlemmer. De fleste ønsker derfor at sikre deres nærmeste økonomisk, hvis de selv går bort. Via en Livsforsikring kan dine kunders efterladte få et engangsbeløb.

Kritisk sygdom

Med en sikring mod kritisk sygdom kan kunderne få udbetalt et engangsbeløb, hvis de får konstateret en alvorlig sygdom. I tilfælde af diagnoser som hjerteanfald, blodpropper og kræft kan kunden få udbetalt et engangsbeløb.