AXA Privatlivspolitik

AXA Partners, Danmark filial- Privatlivspolitik

Denne hjemmeside drives og vedligeholdes af AXA Partner, Danmark filial. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os. Det er vigtigt for os, at du har tillid til os, og derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, som kan hjælpe dig med at forstå, hvordan vi indsamler, beskytter og bruger dine personoplysninger. Personoplysninger skal forstås som oplysninger, der identificerer og vedrører dig eller andre.

Hvis du anvender online-portalen til anmeldelse af skader, er det selskab, der har tegnet din forsikringspolice, dataansvarlig for eventuelle personoplysninger, du måtte indsende. Dette selskab skal behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik. Forsikringsselskabet fremgår af dine policevilkår. Alternativt kan du kontakte os på e-mail clp.dk.kundeservice@partners.axa eller telefon +45 43 25 53 00.

Sådan indsamler vi dine personoplysninger
Besøg på vores hjemmeside

Som besøgende på vores hjemmeside vil du have adgang til visse funktioner uden at skulle afgive nogen personoplysninger.

I så fald registrerer vores webservere navnet på det domæne, du bruger til at komme på internettet, som f.eks. “aol.com” eller “yahoo.com”, samt den hjemmeside, du kommer fra, og den næste hjemmeside, du besøger.

Vi kan vælge at bruge eksterne virksomheder, som leverer ydelser på vores vegne, og benytte disse oplysninger til at måle antallet af besøg, gennemsnitligt tidsforbrug, sidevisninger og anden statistik om besøgende på vores hjemmeside generelt. Vi kan desuden bruge disse oplysninger til at overvåge sidens ydeevne og til at gøre siden mere brugervenlig.

Vi kan samle statistik, som vi indhenter om vores kunder, salg, trafikmønstre og tjenester, og stille sådan statistik til rådighed for tredjemand. Når vi leverer sådan statistik til tredjemand, vil statistikken dog ikke indeholde personoplysninger, som identificerer dig.

Registrerede brugere

Vi kan kræve, at du registrerer dig som bruger for at få adgang til og benytte andre funktioner som f.eks. vores online-portal til anmeldelse af skader. Når du er blevet registreret som medlem, kan vi indsamle personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside

Brug af vores portal til anmeldelse af skader

Hvis du anvender online-portalen til anmeldelse af skader, vil vi muligvis bede om personoplysninger fra dig med henblik på at kunne behandle din skade.

Cookies

Cookies er små datafiler, som din internetbrowser lagrer på din computers harddisk. Vi anvender cookies til at sikre, at du kan drage fordel af og benytte systemerne i vores online-portal til anmeldelse af skader, hvis du anmoder herom. Du kan muligvis indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, eller forhindre, at der sendes cookies. Bemærk dog, at du ved ikke at acceptere cookies kan begrænse den funktionalitet, vi kan tilbyde på vores hjemmeside.

Vi kan desuden indsamle personoplysninger på anden måde (f.eks. fra din begæring og skadesanmeldelser, telefonopkald, e-mails samt fra tredjemand som f.eks. vidner og lægefagligt personale).

Typer af personoplysninger, vi indsamler

Afhængigt af hvilket forhold du har til os, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte:

 • generelle identifikationsoplysninger og kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse og andre kontaktoplysninger samt fødselsdato

 • helbredsoplysninger som f.eks. din aktuelle helbredsstatus, oplysninger om eventuelle skader eller handicap og sygehistorie

 • økonomiske oplysninger som f.eks. kontooplysninger og kredithistorie

 • andre følsomme personoplysninger som f.eks. religiøs overbevisning og eventuelle straffedomme

 • de markedsføringspræferencer, som du måtte give os besked om

 • oplysninger, der gør det muligt for os at levere produkter og tjenesteydelser

Sådan anvender vi dine personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til:

 • at behandle din forsikringsbegæring

 • at behandle eventuelle skader, du måtte anmelde

 • at sende dig oplysninger vedrørende din police

 • at forbedre vores kvalitet, uddannelse og sikkerhed

 • at foretage markedsanalyser

 • at sende dig markedsføringsmateriale (herunder oplysninger om produkter og tjenesteydelser fra udvalgte tredjemænd), der er afstemt efter dine markedsføringspræferencer

 • at overholde gældende lovgivning og regulatoriske forpligtelser

 • at fastslå og forsvare juridiske rettigheder

 • at forebygge, opdage og efterforske kriminalitet, herunder svindel og hvidvaskning.

Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen tredjemand med andre formål end de ovenfor beskrevne. Vi sælger f.eks. ikke personoplysninger til tredjemænd, som ønsker at markedsføre deres produkter og ydelser over for dig.

Børns personoplysninger

Vi tilbyder ikke bevidst forsikringspolicer eller serviceaftaler og indsamler heller ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år. Vi vil bestræbe os på at annullere en police eller en serviceaftale, refundere præmien eller betalingen og slette oplysningerne om den pågældende person, når vi modtager besked fra en forælder eller værge om, at der er indhentet personoplysninger fra deres barn i denne kontekst.

Visse oplysninger om børn kan dog indsamles og anvendes i forbindelse med en forsikringsdækket skade eller levering af en tjenesteydelse, f.eks. hvis det er relevant med henblik på at belyse omstændighederne omkring en skade eller levering af en tjenesteydelse og dertil knyttet sårbarhed.

Deling af dine personoplysninger

Vi kan videregive de personoplysninger, vi indsamler, til andre organisationer som beskrevet nedenfor. De organisationer, vi kan videregive personoplysninger til, må udelukkende benytte de pågældende oplysninger til de anførte formål. Videregivelse kan ske til følgende tredjemænd:

 • det selskab, der tegner din forsikringspolice

 • det selskab, der genforsikrer din forsikringspolice

 • leverandører: Vi kan videregive visse oplysninger til vores eksterne leverandører (som f.eks. juridiske rådgivere, efterforskere i forbindelse med undersøgelse af svindel, uafhængige lægefaglige rådgivere, politiet og diverse statslige organer) og distributører af vores produkter. Vi kræver i alle tilfælde, at de leverandører, til hvilke vi videregiver personoplysninger, overholder vores privatlivspolitik, og at de udelukkende benytter dine oplysninger til de formål, vi har engageret dem til at udføre. Videregivelse af personoplysninger til sådanne leverandører sker for at hjælpe os med at yde en bedre service til dig

 • koncernselskaber: Vi kan dele dine personoplysninger med vores koncernselskaber til de formål, der er beskrevet denne privatlivspolitik. Overførsel af personoplysninger inden for den verdensomspændende AXA-koncern er omfattet af AXA-koncernens bindende koncernregler (Binding Corporate Rules (BCR))

 • andre forsikringsselskaber, lovgivere og brancheorganisationer/offentlige myndigheder og organer.

Vi kan desuden til enhver tid dele personoplysninger med andre forsikringsselskaber, hvis de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, kræver det. Dette kan omfatte overførsel af sådanne oplysninger til andre lande, herunder lande uden for EØS (jf. afsnittet “International overførsel af personoplysninger” nedenfor).

Juridisk grundlag for anvendelse af dine oplysninger

Vi indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger med følgende begrundelse:

 • indsamling og anvendelse af personoplysninger er nødvendigt for at kunne opfylde den forsikrings- eller serviceaftale, vi har indgået med dig, f.eks. med henblik på at administrere en police, behandle skader og levere relevante ydelser

 • indsamling og anvendelse af personoplysninger er nødvendigt for at kunne opfylde den forsikringsaftale, du har indgået med et andet selskab, således at vi kan yde bistand eller levere ydelser og/eller udbetale erstatning til dig, hvis behandling og administration af aftalen påhviler os

 • indsamling og anvendelse af personoplysninger er i vores legitime interesse, f.eks. med henblik på at administrere vores forretning, behandler skader, levere ydelser, besvare henvendelser, føre optegnelser over kommunikation, håndtere klager, håndhæve efterlevelse af vores vilkår og efterforske svindel

 • indsamling, anvendelse og videregivelse af personoplysninger med henblik på at kontrollere sanktionslister

 • videregivelse af personoplysninger, der udgør en legitim interesse for den tredjemand, der modtager oplysningerne, f.eks. samarbejdspartnere, der udfører revision af os, eller tredjemænd, som behandler skader anmeldt på vores forsikringspolicer

 • indsamling, anvendelse eller videregivelse af personoplysninger med henblik på at overholde en juridisk forpligtelse, f.eks. hvis de lovgivende eller retshåndhævende myndigheder, vi er underlagt, pålægger os at gøre dette

 • vi modtager samtykke fra dig, særligt til direkte markedsføringsmeddelelser og, i nogle tilfælde, til videregivelse af dine personoplysninger.

Sikkerhed for indsamlede oplysninger

Vi anvender strenge fysiske, elektroniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med gældende standarder, for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller uretmæssig adgang og forebygge tab eller misbrug af dine personoplysninger. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til medarbejdere og leverandører, som har behov for oplysningerne til legitime formål for at kunne hjælpe med at besvare din henvendelse, anmodning eller skadesanmeldelse.

Vi anvender kryptering og autentificeringsværktøjer for at beskytte de oplysninger, vi indsamler på vores hjemmeside. E-mails, der sendes uden for vores hjemmeside, er dog muligvis ikke beskyttet. Hvis du sender os en e-mail, der indeholder meget fortrolige oplysninger, som f.eks. kreditkortnummer, anbefaler vi, at du ringer til os eller benytter forsendelse med anbefalet post.

Vi har etableret passende foranstaltninger til at identificere og informere om et eventuelt brud på datasikkerheden inden for 72 timer og udbedre problemet inden for en rimelig tidshorisont.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt til de tilladte formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Dette omfatter opbevaring af visse personoplysninger, efter aftaleforholdet med dig er ophørt, særligt med henblik på løsning af eventuelle tvister og igangværende eller fremtidige retssager, registrering af leverede ydelser samt generelt med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores juridiske rettigheder.

Vi forpligter os til at behandle dine personoplysninger sikkert, fortroligt, præcist og effektivt i den anvendelsesperiode, der er givet tilladelse til.

Når opbevaringsperioden udløber, vil dine personoplysninger blive anonymiseret eller tilintetgjort.

Dine markedsføringspræferencer

I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivning om direkte markedsføring, anvender og deler vi fra tid til anden dine personoplysninger på måder, der vil forbedre eller udbygge de ydelser, vi leverer til dig. Du kan til enhver tid afmelde dette ved at kontakte os på e-mail clp.dk.kundeservice@partners.axa eller telefon +45 43 25 53 00.

Vi giver dig desuden løbende mulighed for afmelding.

 • E-mails: Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring på e-mail, kan du afmelde dig ved at klikke på det link til afmelding, der findes i alle e-mails, eller ved at kontakte os som anført ovenfor.

 • SMS/telefonsamtaler/brevkorrespondance: Du kan afmelde dig ved at kontakte os som beskrevet ovenfor.

Bemærk, at hvis du afmelder disse tjenester, vil vi ikke kunne fjerne dine personoplysninger fra optegnelser hos tredjemænd, med hvem de allerede er blevet delt. Selvom du har afmeldt markedsføringskommunikation, vil vi stadig sende vigtige administrative meddelelser til dig.

Ved aktivt at acceptere vilkårene for denne privatlivspolitik ved at sætte kryds i acceptfeltet på vores hjemmeside, accepterer du deling af dine personoplysninger eller indsamlede statistiske oplysninger som beskrevet ovenfor.

International overførsel af personoplysninger

På grund af den globale karakter af vores forretning vil vi muligvis skulle overføre personoplysninger til vores koncernselskaber eller tredjemænd i andre lande til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. I så fald vil vi sikre, at dine personoplysninger gives samme databeskyttelse, som er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen i Danmark

Eventuelle følsomme oplysninger vil ikke blive overført til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, uden at du har modtaget forudgående meddelelse herom og givet dit samtykke.

Tredjemænds hjemmesider

Vi er ikke ansvarlige for indholdet, sikkerheden eller praksis for indsamling af oplysninger på tredjemænds hjemmesider, herunder de hjemmesider, du tilgår via et link fra vores hjemmeside. Du bør omhyggeligt læse privatlivspolitikken for hver enkelt hjemmeside, du besøger, for at få viden om deres politik for indsamling, brug og videregivelse af oplysninger.

Dine juridiske rettigheder

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du ret til:

 • at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, samt andre oplysninger om, hvordan vi behandler dem

 • at anmode om berigtigelse af urigtige oplysninger og i nogle tilfælde til at anmode os om at slette eller begrænse vores anvendelse af dine oplysninger eller i modsat fald til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring eller af årsager, der vedrører din specifikke situation

 • at modsætte dig behandling af dine personoplysninger

 • at anmode om ændring af dine personoplysninger

 • at anmode om sletning af dine personoplysninger

 • at modtage en kopi eller få en kopi overført til et andet selskab (dataportabilitet) (i et maskinlæsbart format) af personoplysninger, som du har afgivet til os, hvis vi behandler dem elektronisk på grundlag af dit samtykke, eller hvis det er nødvendigt med henblik på opfyldelse af vores aftale med dig. Sådanne oplysninger kan overføres til en anden dataansvarlig (som f.eks. en anden forsikringsudbyder)

 • at indsende en klage over måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, til Datatilsynet. Du opfordres til at besøge www.datatilsynet.dk for yderligere oplysninger om, hvordan du kan klage

 • til enhver tid at tilbagekalde det samtykke, du har afgivet vedrørende anvendelsen af dine personoplysninger. Dette omfatter samtykker vedrørende modtagelse af direkte markedsføring. Bemærk, at disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger og undtagelser, som vi kan henholde os til, afhængigt af omstændighederne.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål omkring denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, er du velkommen til at kontakte:

Databeskyttelsesansvarlig
Adresse: AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection Attn: Oscar Tuutti, Postboks 701, 2605 Brøndby
E-mail: Clp.dk.dataprivacy@partners.axa

Ændringer til denne politik

Opdateringer af denne politik vil ske fra tid til anden og vil kunne findes her på siden. Ved væsentlige ændringer af politikken som har betydning for dig, vil vi orientere dig om disse ændringer og konsekvenserne heraf, inden disse træder i kraft

Senest opdateret: 7.5.2018