AL Finans

Du har købt en ØkonomiSikring gennem AL Finans, og du ønsker at anmelde ufrivillig arbejdsløshed eller Midlertidig Uarbejdsdygtighed/Hospitalsindlæggelse.

Vigtigt – læs dette inden du udfylder anmeldelsen
  1. Vi beder dig udfylde hele anmeldelsen, og indsende den til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hurtigst muligt.

  2. Vær opmærksom på at fra du indsender din anmeldelse kan der gå op til 14 dage før du hører fra os igen.

  3. På anmeldelsen bedes du læse feltet ”Vigtigt, læs dette, inden du udfylder anmeldelsen” - det kan give dig en vejledning om din berettigelse til udbetaling fra ØkonomiSikring.

  4. Forsikringspræmien skal fortsat betales i den periode, hvor du er arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig.

Anmeld Arbejdsløshed

 

Vi beder dig vedlægge kopi af lønsedler for de seneste 3 mdr. før du blev ledig, en kopi af opsigelsen, en kopi af dagpengebrev fra A-kassen.

Ny anmeldelse af Arbejdsløshed Download

Hver gang du har været ledig i 30 sammenhængende dage, bedes du indsende en fortsat anmeldelse til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection.

Fortsat anmeldelse af Arbejdsløshed Download

Anmeld Uarbejdsdygtighed/ Hospitalsindlæggelse

 

Vi beder dig kontakte din læge for at få udfyldt erklæringen FP710 som skal indsendes sammen med anmeldelsen

Ny anmeldelse af Uarbejdsdygtighed
Download

 

FP710

Download

Hver gang du har været uarbejdsdygtig i 30 sammenhængende dage, bedes du indsende en fortsat anmeldelse til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection.

Fortsat anmeldelse af Uarbejdsdygtighed
Download

Ønsker du at gøre brug af din forsikring og anmelde en sag?

Når du anmelder din sag til os direkte her på vores website, kan du hurtigt få din anmeldelse behandlet. Her kan du også uploade supplerende dokumentation og følge din sag gennem hele processen.