Sparbank 

Du har købt en ØkonomiSikring til Budget eller Lån gennem Sparbank, og du ønsker at anmelde ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed.

Vigtigt – læs dette inden du udfylder anmeldelsen
  1. Vi beder dig udfylde hele anmeldelsen, og indsende den til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hurtigst muligt.

  2. Vær opmærksom på at fra du indsender din anmeldelse kan der gå flere uger før du hører fra os igen. Vi kan nemlig først behandle din sag når der foreligger fuld dokumentation fra din A-kasse på fulde 60 eller 30 dages sammenhængende arbejdsløshed / uarbejdsdygtighed.

  3. Forsikringspræmien skal fortsat betales i den periode, hvor du er arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig. 

Du har en ØkonomiSikring til Budget

Anmeld Arbejdsløshed

At vedlægge kopi af lønsedler for de seneste 3 mdr. før du blev ledig. At vedlægge en kopi af opsigelsen. At vedlægge en kopi af dagpengebrev fra A-kassen.

Download

Anmeldelsen skal indsendes til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hver gang du har været arbejdsløs i 30 dage.

Download 

Anmeld Uarbejdsdygtighed

At vedlægge kopi af lønsedler for de seneste 3 mdr. før du blev uarbejdsdygtig.

Download

Anmeldelsen skal indsendes til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hver gang du har været uarbejdsdygtig i 30 dage.

Download

Du har en ØkonomiSikring til Lån

Anmeld Arbejdsløshed

At vedlægge kopi af lønsedler for de seneste 3 mdr. før du blev ledig. At vedlægge en kopi af opsigelsen. At vedlægge en kopi af dagpengebrev fra A-kassen.

Download

Anmeldelsen skal indsendes til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hver gang du har været arbejdsløs i 30 dage.

Download 

Anmeld Uarbejdsdygtighed

 

 

At vedlægge kopi af lønsedler for de seneste 3 mdr. før du blev uarbejdsdygtig.

Download

Anmeldelsen skal indsendes til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hver gang du har været uarbejdsdygtig i 30 dage.

Download

Blanket til JobTransfer

At vedlægge en kopi af opsigelsen.

Download

Ønsker du at gøre brug af din forsikring og anmelde en sag?

Når du anmelder din sag til os direkte her på vores website, kan du hurtigt få din anmeldelse behandlet. Her kan du også uploade supplerende dokumentation og følge din sag gennem hele processen.