Juriidiline

Käesoleva Veebilehe materjalid on mõeldud üksnes informatsiooni esitamiseks ja see hõlmab mitmeid kindlustust ning muid finantseerimistooteid ja -teenuseid käsitlevaid valdkondi. Vaatamata sellele, et osa esitatud informatsioonist käsitleb maksu-, õigus- ja raamataupidamisalast vms sellist temaatikat, ei paku AXA ega temaga seotud äriühingud ega nende esindajad ega nende liikmed sellealaseid tooteid ega osuta selliseid teenuseid. Lisaks sellele peaks nõustamine taolistes küsimustes vastama Teie konkreetsetele asjaoludele. Seega soovitame tungivalt, et Te konsulteeriksite käesoleval Veebilehel esitatud informatsiooni osas oma professionaalsete nõustajatega selgitamaks nende juriidilisi, maksu, raamatupidamise või investeerimisalaseid aspekte ning nende võimalikust mõjust Teie olukorrale.

KÄESOLEV VEEBILEHT EI OLE MÕELDUD LEVITAMISEKS EGA KASUTAMISEKS MITTE ÜHEGI ISIKU EGA ÜHINGU POOLT RIIKIDES EGA JURIDIKTSIOONI ALL, KUS SELLE LEVITAMINE VÕI KASUTAMINE ON VASTUOLUS KOHALIKU SEADUSE VÕI ÕIGUSAKTIDEGA. ESITLEDES KÄESOLEVAT VEEBILEHTE JA TEAVET, VÕI KÄESOLEVA VEEBILEHE KAUDU MISTAHES TOOTEID VÕI TEENUSEID, EI OLE AXA SELLEGA LEVITANUD EGA TEINUD PAKKUMUST ÜHELEGI ISIKULE KÄESOLEVA VEEBILEHE VÕI SELLISE TEABE, TOODETE VÕI TEENUSTE KASUTAMISEKS, KELLE JURISDIKTSIOONI ALL ON KÄESOLEVA VEEBILEHE SÄTETE NING VASTAVA TEABE, TOODETE JA TEENUSTE KASUTAMINE KEELATUD SEADUSEGA.

Käesoleval veebilehel esitatud tooted ja teenused:

  • on mõeldud üksnes Eestis asuvatele isikutele; ja

  • on vastavuses kõigi kohaldamisele kuuluvate seaduste ja õigusaktidega.

ERALDI IGA TOOTE VÕI KINDLUSTUSLEPINGU OSAS VASTUTAB VARALISTE KOHUSTUSTE TÄITMISE EEST ÜKSNES KINDLUSTUSANDJAKS OLEV ÄRIÜHING. AXA EGA MUUD KINDLUSTUSANDJAGA SEOTUD ISIKUD EI OLE ÕIGUSLIKULT VASTUTAVAD TOODETE EGA KINDLUSTUSLEPINGUST TULENEVATE KOHUSTUSTE TÄITMISE EEST.

Regulatiivne informatsioon

AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection ja AXA on Financial Insurance Company Limited’le kuuluvad ärinimed, mis on registreeritud Inglismaa äriregistris numbriga 1515187. Eestis tegutsetakse alates 02.10.2007 piiriülese lepingu alusel (välisriigi kindlustusandja osutab teenust Eestis, kindlustatav risk asub lepinguriigis). Financial Insurance Company Limited tegevusluba on väljastatud Ühendkuningriigis asuvate the Prudential Regulation Authority’ilt ning reguleeritud the Financial Conduct Authority ning the Prudential Regulation Authority poolt. Ettevõtte on registreeritud Ühendkuningriigis aadressile: Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR. Tegevust Eestis juhitakse Soomes asuva filiaali kaudu. Address Eestis: Nimekast 57, Tallinna Peapostkontor, 10502 Tallinn.