Klientidele

Täname, et valisite AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection’i oma kindlustusvajaduste täitjaks. Meie eesmärgiks on pakkuda Teile esmaklassilist teenust.

Teave SEB Klientidele

Täname, et valisite AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection’i oma kindlustusvajaduste täitjaks. Kui Teil on juba meie toote kindlustuspoliis, siis palun pange tähele, kuidas vormistada hüvitisnõuet või teavitada meid kõigist Teile silmapaistnud probleemidest.

Lae alla kindlustushüvitise taotlusvormid

Selleks, et avada PDF formaadis dokumente, vajate Adobe Acrobat Reader’it, mille saate tasuta laadida oma arvutisse siit

Hüvitise taotluse esitamise protsess
Kuidas hüvitist taotleda

Emotsionaalselt rasketes olukordades (nt. haiguse, töövõime kaotuse, surma või töökaotusega kokku puutudes) on alati keeruline hakkama saada. Me püüame Teile kindlustushüvitise taotlemise protsessi võimalikult lihtsaks teha.

Kuidas esitada hüvitise taotlust?
 1. Lae alla kindlustushüvitise taotlusvormid. Kui soovite saada hüvitise taotluse vormi postiga, siis helistage telefonile +372 6622 001 ning me postitame Teile vormi

 2. Trükkige taotluse vorm välja

 3. Täitke taotluse vorm täielikult sh. allkirjastage ning märkige vormil ka kuupäev

 4. Saatke oma taotlus koos täiendavate dokumentidega vormi viimase lehe allservas näidatud aadressile.

Me salvestame ja jälgime klienditeeninduse telefonikõnesid, et meie poolt pakutavat teenust edendada.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui Teil on küsimusi või kui soovite meid esitatavast hüvitise taotlusest teavitada, siis võtke meiega ühendust aadressil:

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection
Nimekast 57
Tallinna Peapostkontor
10502 Tallinn
Eesti

Mis juhtub pärast taotluse vormi täitmist?

Kui oleme saanud Teie taotluse, siis saadame Teile posti teel otsusest kirjaliku teate.

Klienditeeninduse telefonil +372 6622 001 tööpäeviti 10:00-15:00

Pretensioonide Protsess

Sellegipoolest me hindame informatsiooni olukordade kohta, kus me oleme mingil põhjusel standardist kõrvale kaldunud. Oleme loonud kaebuste menetlemise süsteemi, et lahendada tekkinud erimeelsuseid nii kiiresti kui võimalik.

Meie eesmärgiks on pakkuda Teile esmaklassilist teenust.

Telefoni teel +372 6622 001

Võimalikult kiirele teenindamisele aitab kaasa, kui Teil on võimalik esitada järgmised andmed:

 • Oma nimi ja aadress

 • Kõik viitenumbrid (nt. hüvitise taotluse number, poliisi number)

 • Täpne kirjeldus oma murest või kaebusest

 • Teie konkreetne soov.

Kirjalikult

Kindlustusvõtja kaebused saatke aadressile:

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection
Nimekast 57
Tallinna Peapostkontor
10502 Tallinn
Estonia

e-mailiga clp.ee.klienditeenindus@partners.axa (kui pöördute e-posti teel, palun ärge saatke konfidentsiaalsuskaalutlustel oma kindlustuslepingu üksikasju).

Kuidas me Teie kaebust käsitleme

Teie kaebuse käsitlemisele kuluv aeg oleneb kaebuse keerukusest ning sellest, kui palju peame läbi viima erinevaid uurimistegevusi. Me püüame alati võimalikult kiiresti lahendusi leida, hoides Teid samal ajal asjade käiguga kursis.

 • Kui muret ei saa lahendada 24 tunni jooksul, saadame Teile 5 tööpäeva jooksul kirjaliku teate

 • Saadame Teile kirja, milles selgitame viivituse põhjuseid, juhul kui mingil põhjusel ei ole Teie kaebust võimalik lahendada 4 nädala jooksul

 • Teostame Teie kaebuse alusel süvauuringud ning anname Teile teada juhtkonna lõpliku otsuse teie mure osas.

Kui Te ei ole ikkagi rahul otsusega, mis Teie probleemi osas tehti

Soovime alati leida Teie kaebusele Teid rahuldava lahenduse. Juhul, kui probleemi lahendus Teid siiski ei rahulda või kui kaebuse esitamisest on möödunud 8 nädalat ja Te ei ole vastust saanud, on Teil õigus pöörduda oma küsimusega Finantsinspektsiooni aadressil:

Sakala 4, 15030 Tallinn

Teie esitatud kaebus ei mõjuta Teie seaduslikke õigusi.