Henkilövakuutukset

Henkilövakuutukset

Henkilövakuutuksistamme asiakkaat saavat taloudellista tukea vakavan sairauden yllättäessä tai tapaturman sattuessa. Kuukausittain toistuva tai kertakorvaus helpottaa taloudellista tilannetta. Kuolemantapauksessa kertakorvaus auttaa läheisiä selviämään taloudellisesti pahimman yli.
Saat lisätietoja vakuutusten sisällöstä ja kattavuudesta vakuutusehdoista ja tuoteselosteesta.

Vakavan sairauden turva

Vakavan sairauden diagnoosin saaminen järkyttää, ja pitkä sairausloma usein vähentää tuloja ja lisää menoja. Vakuutuksen avulla asiakas voi keskittyä tärkeimpään eli paranemiseen.

Vakavan sairauden turvassa asiakkaalle maksetaan veroton kertakorvaus, jos hänellä diagnosoidaan jokin vakuutusehdoissa määritellyistä akavista sairauksista, esimerkiksi syöpä tai sydäninfarkti, tai jos hänelle on tehtävä sepelvaltimoiden ohitusleikkaus. Tarkan listauksen vakuutusten sisällöstä ja kattavuudesta saat vakuutusehdoista ja tuoteselosteesta.

Korvauksen saa käyttää valitsemallaan tavalla. Korvaus mahdollistaa menetettyjen ansiotulojen kompensoimisen tai hakeutumiseen parhaaseen mahdolliseen hoitopaikkaan.

Vakuutuksen keskeinen sisältö:

  • vakavan sairauden turva

  • menehtyminen määriteltyihin sairauksiin.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmia ja onnettomuuksia voi sattua kenelle tahansa, milloin ja missä tahansa. Erilaisiin tilanteisiin on hyvä varautua niin kotona, työssä kuin lomallakin. Henkilökohtaisesta tapaturmavakuutuksesta maksetaan kuukausikorvausta tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden ajalta tai kertakorvaus tapaturmaisen pysyvän haitan tai tapaturmaisen kuoleman johdosta. Vakuutus tarjoaa taloudellista tukea silloin, kun sitä eniten tarvitsee.
Vakuutuksen keskeinen sisältö:

  • tapaturmaisen työkyvyttömyyden turva

  • tapaturmaisen pysyvän haitan turva

  • turva tapaturmaisen kuoleman varalta