AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection Käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä sivustoa.

AXA tarjoaa käyttöösi näiden käyttöehtojen alaisen Internet-sivuston (jäljempänä "sivusto"), jota voimme päivittää ajoittain ilmoittamatta siitä etukäteen. Sivusto tarjoaa käyttöösi tiettyjä palveluita, kuten mahdollisuuden tarkastella tuotteiden ja palveluiden tietoja, ja mahdollisesti myös tietoa AXAn kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajien (jäljempänä "palveluntarjoajat") muista rahoitus- ja kuluttajapalveluista ja -tuotteista. Tämän sivuston ja palveluiden käyttö on käyttöehtojen ja kaikkien soveltuvien lakien alaista. Tiettyihin tämän sivuston osiin saatetaan soveltaa lisäehtoja tai erilaisia ehtoja. Tästä on ilmoitus kyseisissä osissa. Kaikki tällä sivustolla kuvatut palvelut ja materiaalit eivät ole saatavilla kaikissa maissa, joissa AXAlla on liiketoimintaa. Ellei toisin ole ilmoitettu, nämä käyttöehdot koskevat kaikkia tälle sivustolle lisättyjä uusia palveluita ja materiaaleja.

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI. JOS ET HYVÄKSY JOTAKIN NÄISTÄ EHDOISTA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ INTERNET-SIVUSTOA TAI TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIA TIETOJA. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT, TEET SOPIMUKSEN, JOSSA SITOUDUT NOUDATTAMAAN KAIKKIA ALLA MAINITTUJA EHTOJA

Rajoitettu lisenssi

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti AXA myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen, ei siirrettävissä olevan, rajoitetun oikeuden tarkastella, käyttää ja näyttää tätä sivustoa ja sen sisältämiä materiaaleja. Sinä sitoudut siihen, että et häiritse tai yritä häiritä sivuston toimintaa millään tavalla.

AXA antaa sinulle luvan katsella ja ladata tämän sivuston tietoja (jäljempänä "materiaalit") vain henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Tämä lupa ei tarkoita materiaalien omistusoikeuden siirtoa. Materiaalien kopiot ovat seuraavien rajoitusten alaisia: 1) sinun on säilytettävä kaikkien lataamiesi materiaalien kopioissa materiaalien kaikki tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot; 2) et saa muuttaa materiaaleja millään tavalla, jäljentää niitä tai näyttää, esittää, jakaa tai muuten käyttää niitä julkisesti tai kaupallisessa tarkoituksessa; 3) et saa siirtää materiaaleja kenellekään toiselle henkilölle, ellet ilmoita heille näiden käyttöehtojen asettamista velvoitteista ja elleivät he hyväksy niitä; 4) et saa käyttää tämän sivuston grafiikkaa ilman niihin kuuluvaa tekstiä; 5) sinun on ilmoitettava kaikissa materiaalien kopioissa materiaalien lähde asianmukaisesti. Sitoudut noudattamaan kaikkia sivustolla näkyviä muitakin rajoituksia, sillä sivustoa saatetaan päivittää ajoittain. AXA omistaa kaikkien sivuston materiaalien tekijänoikeudet ja muut oikeudet parlamentaarisia materiaaleja ja muita erikseen mainittuja materiaaleja lukuun ottamatta. Tämä sivusto, kaikki materiaalit mukaan lukien, on tekijänoikeuden, maailmanlaajuisten tekijänoikeuslakien ja asianmukaisten sopimusten suojaama. Suostut noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja käyttäessäsi tätä sivustoa ja estämään materiaalien luvattoman kopioimisen. Tässä nimenomaisesti ilmoitettua lukuun ottamatta AXA ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia minkään patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien tai liikesalaisuustietojen suhteen.

Ei tarjous

Tämän sivuston tiedot eivät sisällä AXAn tai sen konsernin puolesta tehtyä tarjousta vakuutuksista tai kehotusta tehdä tarjous vakuutustuotteista.

Ei asiantuntijaneuvoja

Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu käsiteltyjä aiheita koskeviksi yleistiedoiksi, ei laki-, kirjanpito- tai veroasioita tai muita raha-asioita koskeviksi neuvoiksi, eikä niitä ole muokattu yksittäisen asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Kaikkia tällä sivustolla esitettyjä tietoja, mielipiteitä ja neuvoja on arvioitava yhdessä laki-, kirjanpito-, vero- ja sijoitusasioiden tai muiden talousalan ammattilaisen kanssa.

Vastuuvapautuslauseke

Ymmärrät ja suostut siihen, että: (1) käytät tätä sivustoa ja sen palveluita ja materiaaleja omalla vastuullasi; (2) materiaaleissa saattaa olla epätarkkuuksia ja painovirheitä. AXA, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja palveluntarjoajat eivät takaa materiaalien paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä eivätkä minkään neuvojen, mielipiteiden, lausuntojen tai muiden sivustolla esitettyjen tietojen luotettavuutta. Hyväksyt sen, että käytät kaikkia materiaaleja, mielipiteitä, neuvoja, lausuntoja, muistioita ja tietoja omalla vastuullasi.

AXA, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja palveluntarjoajat (ainoastaan mitä tulee heidän materiaaleihinsa) pidättävät oikeuden oman harkintansa mukaan korjata sivustolla esitettyjen tietojen virheitä tai täydentää tietoja. Pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan sinulle paikkansa pitäviä tietoja. Pidätämme oikeuden korjata ja/tai muuttaa virheellisiksi osoittautuneita tietoja. AXA, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja palveluntarjoajat (ainoastaan mitä tulee heidän materiaaleihinsa) voivat tehdä sivustoon, materiaaleihin, tuotteisiin, vakuutuksiin, palveluihin ja hintoihin (jos mainittu) muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.

Tämä sivusto ja sivuston palvelut, tiedot ja materiaalit sekä sivustolla mahdollisesti saatavana oleva ohjelmisto tarjotaan käytettäväksi "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista, suoraa tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien takuut, jotka liittyvät soveltuvuuteen kaupankäynnin kohteeksi, johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien rikkomattomuuteen, mutta niihin rajoittumatta.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista. Tästä syystä jotkin yllä mainituista poissulkemisista eivät välttämättä koske sinua.

Vastuun rajoitus

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että AXA, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja tai niiden käyttämät palveluntarjoajat eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai esimerkillisistä vahingoista vahingot, kustannukset tai tuotteiden, käytön ja tietojen menetys ja muut aineettomat menetykset mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta myös silloin, vaikka meille olisi tiedotettu kyseistenkaltaisten vahinkojen mahdollisuudesta, kun vahinkojen syynä on jokin seuraavista: (i) sinun sivuston käyttösi tai kyvyttömyytesi käyttää sivustoa, palveluita tai materiaaleja; (ii) korvaavien tuotteiden ja/tai palveluiden hankkiminen; (iii) sivuston kautta tehtyjen liiketoimien kautta saatujen tietojen, tuotteiden tai palveluiden käyttö; (iv) mikä tahansa kolmannen osapuolen lausunto tai toiminta; (v) mikä tahansa muu sivustoon, palveluihin tai materiaaleihin liittyvä seikka.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista tai vastuun rajoituksia tai poistamisia satunnaisten tai välillisten vahinkojen ollessa kyseessä. Tästä syystä jotkin yllä mainituista rajoituksista eivät välttämättä koske sinua.

Kolmansien osapuolten sivustot

AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat tarjota sinun eduksesi tällä sivustolla linkkejä muiden tahojen ylläpitämille sivustoille. Jos käytät näitä sivustoja, poistut tältä sivustolta. Jos päätät vierailla linkitetyllä sivustolla, vierailu tapahtuu omalla vastuullasi, sillä linkitetyn sivuston käyttöehdot ja tietosuojaperiaatteet saattavat erota tämän sivuston vastaavista käytännöistä. Suojakeinoihin ryhtyminen viruksia ja muita sivustoilla mahdollisesti olevia vahingollisia elementtejä vastaan on sinun vastuullasi. AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät takaa eivätkä tue mitään linkitetyistä sivustoista tai niissä esitetyistä tiedoista tai niissä kuvatuista tuotteista tai palveluista. Linkit eivät merkitse sitä, että AXA, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt tai tämän sivuston rahoittajat tukisivat tai olisivat yhteydessä linkkeihin tai tavoitettavissa linkkien kautta tai että mikään linkitetyistä sivustoista olisi valtuutettu käyttämään AXAn tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa tai tekijänoikeussymbolia.

Virukset

Tietokoneelle saattaa aina tulla käyttäjän tietämättä viruksia Internetistä, ja sen vuoksi haluammekin varoittaa sinua mahdollisista virustartunnoista. Sinun omalla vastuullasi on tarkistaa, ettei missään Internetistä lataamissasi materiaaleissa ole viruksia. AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät ole vastuussa mistään virusten tai muiden samantyyppisten vaarojen aiheuttamista vahingoista, vaikka virus olisikin tullut tai vaara syntynyt tällä sivustolla vierailun seurauksena. Sinä, ei AXA tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, vastaat kaikista virusten mahdollisesti aiheuttamista huolto- ja korjaustöiden kustannuksista.

Antamasi tiedot

Tämän sivuston tiettyjen palveluiden käyttö saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Sitoudut antamaan todenmukaiset, tarkat ja ajantasaiset tiedot itsestäsi tämän sivuston rekisteröinti- ja hakemuslomakkeissa. Jos jotkin antamistasi tiedoista ovat vääriä, epätarkkoja, epätäydellisiä tai vanhentuneita, tai jos AXAlla tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on riittävä syy epäillä, että tiedot eivät pidä paikkaansa tai että ne ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai vanhentuneita, AXAlla on harkintansa mukaan oikeus keskeyttää tai lopettaa sivuston käyttösi. Suostut myös siihen, että AXA ei ole edesvastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, jos AXA jostain syystä estää pääsysi sivustolle tai sen materiaaleihin.

Rekisteröinnin tai jonkin tämän sivuston kautta tarjotun palvelun käytön aikana antamiasi tietoja (jäljempänä "luvalliset tiedot") lukuun ottamatta AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät halua sinun lähettävän, eikä sinun pitäisikään lähettää, mitään luottamuksellisia tai yksityistietojasi AXAlle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöille sivuston kautta. Kun hyväksyt nämä käyttöehdot ja tietosuojaperiaatteet, suostut siihen, että mitään AXAlle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille antamiasi tietoja tai materiaaleja tai jonkun muun sinun puolestasi antamia tietoja tai materiaaleja, luvallisia tietoja lukuun ottamatta, ei käsitellä luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina. Kun luovutat tällaisia tietoja tai materiaaleja AXAlle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, annat AXAlle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille rajoittamattoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, palkkiottoman lisenssin käyttää, jäljentää, näyttää, esittää julkisesti, välittää, jakaa ja lisensioida kyseisiä tietoja ja materiaaleja. Samalla annat suostumuksesi myös siihen, että AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat vapaasti käyttää, ja antaa myös muiden käyttää, kaikkia sinun AXAlle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille luovuttamiasi, tai muiden sinun puolestasi luovuttamia, ideoita, periaatteita ja tietotaitoa. Hyväksyt sen, että AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät halua sinun luovuttavan - ja sitoudut myös olemaan luovuttamatta - mitään sellaista tietoa tai sellaisia materiaaleja AXAlle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka ovat halventavia, uhkaavia, säädyttömiä, häiritseviä tai muutoin laittomia tai jotka sisältävät jonkun muun tahon omistamia materiaaleja.

AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt käyttävät luvallisia tietoja tällä sivustolla ilmoitettujen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Ilmoitustaulut

Tällä sivustolla saattaa olla ilmoitustauluja ja chat-huoneita (jäljempänä "ilmoitustaulut"), jotka mahdollistavat palautteen antamisen AXAlle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä reaaliaikaisen viestinnän käyttäjien välillä. Ilmoitustaulujen ja tämän Internet-sivuston käytön ehtona on, että et

  • rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä ilmoitustauluja

  • julkaise tai välitä mitään laitonta, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, vulgaaria, pornografista, rienaavaa tai siveetöntä tietoa sellaiset tiedot mukaan lukien, jotka ovat rikollisia tai rohkaisevat rikokseen, johtavat siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen tai muutoin rikkovat paikallisia, valtiollisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja

  • julkaise tai välitä tietoa, ohjelmistoja tai muuta materiaalia, joka rikkoo tai loukkaa muiden oikeuksia, sellainen materiaali mukaan lukien, joka loukkaa yksityisyyttä tai julkisuusoikeuksia, tai joka on tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun omistusoikeuden suojaama tai tällaisen materiaalin jälkiperäisteos, johon ei ole pyydetty lupaa omistajalta tai oikeudenhaltijalta

  • julkaise tai välitä viruksia tai viruksen tai jonkin muun haitallisen komponentin sisältävää tietoa, ohjelmistoja tai muuta materiaalia

  • julkaise tai välitä tai millään tavoin hyödynnä tietoa, ohjelmistoa tai muuta materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin tai joka sisältää mainostusta.

Ymmärrät, että AXA ei ole velvollinen valvomaan ilmoitustauluja. AXA pidättää kuitenkin aina itsellään oikeuden paljastaa lain, säädösten tai valtioiden edellyttämiä tietoja tai muokata, olla julkaisematta tai poistaa sellaisia tietoja tai materiaaleja joko kokonaan tai osittain, jotka AXAn arvion mukaan ovat paheksuttavia tai rikkovat näitä käyttöehtoja.

Tiedotteet

AXAn ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tiedotteet rekisteröidyille asiakkaille, jotka käsittelevät asiakkaiden sivuston, palveluiden ja materiaalien käyttöä, lähetetään sähköpostitse. Tietosuojaperiaatteiden tai näiden käyttöehtojen muutoksia koskevat tiedotteet julkaistaan aina Internet-sivustolla.

Yleiset ehdot

AXA pidättää oikeuden muuttaa ja muokata näitä käyttöehtoja, lisätä niihin osia ja poistaa niistä osia oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen. Vieraile sivustolla säännöllisesti, jotta voit tarkistaa sivuston käyttöäsi koskevat ehdot. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa muutosten julkaisusta lähtien. Kun käytät sivustoa, palveluita tai materiaaleja käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän tehdyt muutokset.  

AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat poistaa jonkin sivuston osan tai keskeyttää sen käytön tai muuttaa sitä milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen. AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat myös rajoittaa tiettyjen ominaisuuksien ja palveluiden käyttöä tai rajoittaa pääsyäsi sivustolle tai sen osiin ilmoittamatta siitä etukäteen ja joutumatta siitä mihinkään vastuuseen. AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat keskeyttää yllä esitetyn luvan, oikeudet ja lisenssin.

Käyttöehdot muodostavat AXAn, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja sinun välillesi tämän sivuston, palveluiden ja materiaalien käyttöäsi koskevan sopimuksen. Kaikki kanteen perusteet, joita sinulla saattaa olla tämän sivuston, palveluiden tai materiaalien käyttöön liittyen, on pantava vireille yhden (1) vuoden kuluessa vaateen tai kanteen perusteiden syntymisestä. Jos välitystuomari tai tuomioistuin jostain syystä havaitsee, että jotakin näiden käyttöehtojen sopimusehtoa tai sen osaa ei saa soveltaa, kyseinen sopimusehto pannaan täytäntöön suurimmassa mahdollisessa laajuudessa, jotta näiden käyttöehtojen merkitys säilyisi. Loput käyttöehtojen sopimusehdot ovat edelleen täysin lainvoimaisia. Keskeytyksen tapahtuessa näissä käyttöehdoissa mainitut vastuuvapautuslausekkeet ja rajoitukset pysyvät voimassa.

Käyttöehtojen katsotaan sisältävän kaikki muut tiedotteet, käytännöt, vastuuvapautuslausekkeet ja muut sivustolla ja muissa AXAn ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa mahdollisesti tekemissäsi sopimuksissa mainitut ehdot.

Kansainväliset käyttäjät ja lain valinta

Tätä sivustoa hallitsee, käyttää ja hoitaa AXA Suomen toimipisteessään. AXA ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt eivät esitä, että tämän sivuston materiaalit olisivat sopivia tai käytettävissä muissa kuin tietosuojaperiaatteissa mainituissa maissa, ja materiaalien käyttö alueilla, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Olet vastuussa siitä, että noudatat kaikkia kansainvälisiä ja paikallisia lakeja, jotka mahdollisesti pätevät vierailuihisi tällä sivustolla.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja.