Laina-ja Korttiturvat

Laina- ja korttiturvat

Lainan tai luoton säännöllinen lyhentäminen on monen asiakkaan arkea. Kun elämäntilanne yllättäen muuttuu esimerkiksi työttömyyden ja työkyvyttömyyden johdosta ja tulot pienenevät, saattaa lainan lyhentäminen tuntua haastavalta. Tällöin ylimääräinen taloudellinen tuki auttaa, jotta lainanlyhennykset tulevat hoidetuksi ja luottotiedot pysyvät kunnnossa. Luoton takaisinmaksusta selviäminen vaikeinakin aikoina antaa asiakkaalle mielenrauhaa.

Saat lisätietoja eri vakuutusten sisällöstä ja kattavuudesta vakuutusehdoista ja tuoteselosteesta.

Asuntolainanturva

Asuntolainaan liittyy kiinteä kustannus, joka on maksettava joka kuukausi. Autamme vakuutuksenottajia maksamaan lainan kuukausikustannukset, niin korot kuin lyhennykset sairasloman sattuessa, mikäli sairasloma johtuu sairaudesta tai onnettomuudesta tai tahattomasta työttömyydestä. Kuoleman, vakavan sairauden tai työkyvyttömyyden sattuessa kaikki velat tai osa niistä voidaan maksaa. Tämä tarkoittaa suurta turvaa isolle ryhmälle.

Lainaturva

Lainaturvasta korvataan luoton kuukausilyhennyksen suuruisia korvauksia, jos asiakas joutuu sairauslomalle sairauden tai tapaturman vuoksi, tai tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä työttömäksi. Lisäksi vakuutus maksaa jäljellä olevan saldon, jos asiakas kuolee tai saa tapaturmaisesti vakavan pysyvän haitan.

Lainaturvan keskeinen sisältö:

  • tilapäisen työkyvyttömyyden turva (sairausloma)

  • vakavan sairauden turva

  • sairaalahoidon turva

  • työttömyysturva

  • tapaturmaisen pysyvän haitan turva

  • turva kuoleman varalta.

Luottokorttiturvat
Luottokorttiturva

Luottokorttiturvassa maksetaan kortilla olevan saldon minimilyhennys tai prosenttiosuus saldosta työttömyyden, tapaturman tai sairauden sattuessa. Lisäksi vakuutus maksaa jäljellä olevan saldon, jos vakuutetulle jää tapaturmasta pysyvä haitta tai vakuutettu kuolee.

Matkavakuutus

Matkavakuutus on osa asiakkaan luottokorttia. Vakuutus turvaa matkalla syntyviä henkilö- ja omaisuusvahinkoja, kun matka on maksettu kokonaan tai osittain luottokortilla, jonka osana vakuutus on voimassa.
Matkavakuutus kattaa esimerkiksi seuraavat tilanteet:

  • matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja matkan aikana sekä matkasairaudesta tai matkatapaturmasta johtuvan kotiinkuljetuksen

  • ympärivuorokautinen matkahätäpalvelu matkan aikana

  • matkatavaroiden vahingoittuminen tai varkaus

  • matkan peruuntuminen tai matkan keskeytyminen.