Oikeudellinen huomautus

AXAn oikeudellinen huomautus

Tämän Internet-sivuston materiaali on tarkoitettu vain tiedotukseen ja se kattaa useita vakuutusta ja muita rahoitustuotteita ja -palveluita käsitteleviä aiheita. Vaikka jotkin tiedot koskevat vero-, laki- ja kirjanpitoasioita tai vastaavia seikkoja, AXA ja sen tuotteita tai palveluita tarjoavat lähellä olevat yhtiöt tai niiden edustajat tai jäsenet eivät tarjoa kyseisiä aloja koskevia neuvoja.

Lisäksi näissä asioissa annettujen neuvojen on sovittava juuri sinun tilanteeseesi. Näin ollen suosittelemme vahvasti, että keskustelet tällä sivustolla esitetyistä laki-, vero-, kirjanpito- ja sijoitusasioista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta tilanteeseesi omien neuvonantajiesi kanssa.

Tällä Internet-sivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut on tarkoitettu vain Suomessa asuville kuluttajille ja ovat kullloinkin soveltuvien lakien ja säännösten alaisia.

TÄTÄ SIVUSTOA EI OLE TARKOITETTU HENKILÖIDEN TAI TAHOJEN JAETTAVAKSI TAI KÄYTETTÄVÄKSI MISSÄÄN SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA KYSEISENKALTAINEN JAKELU TAI KÄYTTÖ OLISI PAIKALLISTEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. TARJOAMALLA TÄMÄN SIVUSTON JA TIETOJA TAI TUOTTEITA JA PALVELUITA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA AXA EI KEHOTA KETÄÄN KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ SIVUSTOA TAI TÄLLAISIA TIETOJA, TUOTTEITA TAI PALVELUITA LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA TÄMÄN SIVUSTON JA TÄLLAISTEN TIETOJEN, TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN TARJOAMINEN ON LAISSA KIELLETTY.

Lisäksi näissä asioissa annettujen neuvojen on sovittava juuri sinun tilanteeseesi. Näin ollen suosittelemme vahvasti, että keskustelet tällä sivustolla esitetyistä laki-, vero-, kirjanpito- ja sijoitusasioista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta tilanteeseesi omien neuvonantajiesi kanssa.

Sääntely- ja valvontatiedot

AXA France Vie –  yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin, AXA France IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 722 057 460 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on Nanterre, Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain alaisia ja niiden toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/.

Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.  Suomen sivuliikkeiden yhteystiedot ovat: AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Puh. 010 802 842. Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, Puh. 09 183 51, www.finanssivalvonta.fi.