Tietosuoja

AXA Partners, Suomen Sivuliikkeen tietosuojaseloste

AXA Partners, Suomen sivuliike omistaa, operoi ja ylläpitää tätä verkkosivua. Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Arvostamme luottamustasi ja olemme suunnitelleet tämän tietosuojaselosteen auttaaksemme sinua ymmärtämään, kuinka keräämme, suojaamme ja käytämme Henkilötietojasi. ”Henkilötiedoilla” tarkoitamme tietoja, joilla sinä tai muut henkilöt ovat tunnistettavissa tai jotka koskevat sinua tai muita henkilöitä.

Se yhtiö, joka myöntää ja allekirjoittaa vakuutuksesi, on Rekisterinpitäjä kaikkien antamiesi Henkilötietojen suhteen. Jokainen tällainen yhtiö käsittelee Henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti. Vakuutuksenantaja on esitetty yksityiskohtaisesti vakuutusehdoissasi. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse (clp.fi.vakuutus@partners.axa) tai puhelimitse (+358 (0) 10 802 835).

Kuinka keräämme Henkilötietojasi?
Verkkosivuillamme vieraileminen

Voit vierailla Internet-sivustollamme kertomatta meille henkilöllisyyttäsi tai muita tietojasi, kuten sähköpostiosoitettasi.

Tässä tapauksessa Internet-palvelimemme poimivat sen verkkoalueen nimen, jolta käytät Internetiä, kuten ”aol.com” tai ”yahoo.com”, sekä niiden Internet-sivustojen nimet, joilta siirryit sivustollemme ja joihin siirryit sivustoltamme.

Voimme valita ulkopuolisia yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita puolestamme ja käyttää näitä tietoja vierailukertojen, keskimääräisten vierailuaikojen, sivujen katselukertojen ja muiden tilastotietojen laskemiseen, jotka liittyvät Internet-sivustomme vierailijoihin yleensä. Voimme käyttää tietoja myös sivuston toiminnan valvontaan ja sen muuttamiseen helpommaksi ja miellyttävämmäksi käyttää.

Voimme koota tilastoja asiakkaistamme, myynnistämme, liikenteestä ja palveluista ja luovuttaa niitä kolmansille osapuolille. Kun luovutamme näitä tilastoja kolmansille osapuolille, emme kuitenkaan sisällytä niihin mitään henkilötietoja, joista sinut voidaan tunnistaa.

Rekisteröidyt käyttäjät

Voimme edellyttää, että liityt rekisteröidyksi käyttäjäksi saadaksesi pääsyn ja käyttääksesi muita ominaisuuksia kuten online-korvaushakemuspalvelua. Kun liityt rekisteröidyksi jäseneksi, voimme kerätä Henkilötietojasi käyttäessäsi verkkosivujamme.

Korvaushakemuspalvelumme käyttäminen

Jos käytät online-korvaushakemuspalvelua, voimme kerätä Henkilötietoja sinulta käsitelläksemme hakemuksesi.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita Internet-selaimesi tallentaa tietokoneesi kiintolevylle. Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että voit halutessasi hyötyä ja käyttää onlinekorvaushakemuspalveluamme. Voit asettaa selaimesi ilmoittamaan, kun vastaanotat evästeen, tai estämään evästeiden lähettämisen. Huomioithan kuitenkin, että jos et hyväksy evästeitä, vierailusi aikana verkkosivujemme toiminnallisuus saattaa olla rajoitettu.

Voimme kerätä Henkilötietoja myös muilla tavoilla (kuten esimerkiksi hakemuksistasi ja korvaushakemuksistasi, puheluin, sähköpostein ja kolmansilta osapuolilta kuten todistajilta ja lääketieteen ammattilaisilta).

Keräämiemme Henkilötietojen tyypit

Riippuen vakuutuksen lajista ja korvaushakemuksen sisällöstä ja siitä, oletko vakuutuksenottaja, vakuutettu, edunsaaja, korvauksenhakija tai asiamies, keräämämme Henkilötiedot voivat sisältää seuraavia tietoja. Katso myös rekisteriselosteet.

 • Yleisiä yksilöinti- ja yhteystietoja, joita ovat esimerkiksi seuraavat: Nimi, osoite, sähköposti- ja puhelinyhteystiedot, sukupuoli, siviilisääty, perhetilanne, syntymäaika ja –paikka, suhde vakuutuksenottajaan, vakuutettuun tai korvauksenhakijaan.

 • Henkivakuutuksissa lisäksi tietoja kuolintodistuksesta, mm. kuolinpäivä ja –syy.

 • Viranomaisten antamia tunnistetietoja, esimerkiksi henkilötunnus.

 • Varallisuus- ja tilitietoja, esimerkiksi tilinumerot ja lainaturvalla turvatun lainan tiedot; tulotiedot (joita tarvitsemme kuukausikorvauksen laskemiseen).

 • Terveydentilatietoja, mm. tämänhetkinen tai aiempi terveydentila; tieto vammasta tai sairaudesta; suoritetut lääketieteelliset toimenpiteet; henkilökohtaiset elintavat (kuten tupakointi ja alkoholinkäyttö); tieto reseptilääkkeistä; sekä muista potilastiedoista.

 • Muita arkaluonteisia tietoja: Työttömyysvakuutukseen liittyen voimme saada tietoomme työhistoriaasi, työttömyyden syitä ja ammattiliittojäsenyyttäsi koskevia tietoja.

 • Puhelinnauhoitukset: Nauhoitamme vakuutus- ja korvauspalvelumme ja sinun väliset puhelinkeskustelut asioinnin todentamiseksi. Lisäksi puheluita voidaan satunnaisesti tallentaa myös asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 • Rikosten tutkimiseen liittyviä tietoja, mukaan lukien petos- ja rahanpesurikokset.

 • Vakuutus- ja korvauspalveluiden tarjoamisen mahdollistavia muita tietoja, mm. vakuutuksen ja korvausvaatimusten numerot; vakuutuksen turvaaman luoton numerot, vakuutussuojan laajuutta, alkamista ja päättymistä koskevat tiedot; vahinkotapahtuman syy; aiempi vahinkotapahtumahistoria; joidenkin vakuutusten osalta asemasi yrittäjänä, johtajana tai osakkaana tai muu omistajuus- tai johtotehtävä organisaatiossa.

Kuinka käytämme Henkilötietojasi?

Käytämme Henkilötietojasi:

 • Käsitelläksemme vakuutushakemuksiasi.

 • Käsitelläksemme mahdollisia korvaushakemuksiasi.

 • Lähettääksemme sinulle tietoa vakuutuksiasi koskien.

 • Tarjotaksemme parannettua laatua, koulutusta ja turvallisuutta.

 • Suorittaaksemme markkinatutkimusta.

 • Tarjotaksemme sinulle markkinointitietoa (mukaan lukien tietoa tuotteista ja palveluista, joita valikoidut kolmannet osapuolet tarjoavat) markkinointimieltymystesi mukaisesti.

 • Noudattaaksemme soveltuvaa lainsäädäntöä ja säädösten asettamia velvollisuuksia.

 • Osoittaaksemme ja puolustaaksemme lainmukaisia oikeuksia.

 • Estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme rikoksia, kuten petoksia.

Emme jaa Henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle minkään muun kuin ylläkuvatun tarkoituksen vuoksi. Emme esimerkiksi myy Henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka pyrkivät markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan sinulle.

Lasten tiedot

Emme tarkoituksellisesti tarjoa vakuutuksia tai palvelusopimuksia tai kerää mitään henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta. Pyrimme perumaan vakuutuksen tai palvelusopimuksen, palauttamaan vakuutusmaksun tai suorituksen ja poistamaan sellaisten yksilöiden tiedot tapauksissa, joissa vanhempi tai huoltaja ilmoittaa meille, että tässä yhteydessä on hankittu henkilötietoja heidän lapsistaan. Joitain tietoja lapsista saatetaan kuitenkin kerätä ja käyttää korvaushakemuksen yhteydessä tai palveluja tarjottaessa, esimerkiksi mikäli se on olennaista korvaushakemuksen tai palvelun tarjoamisen olosuhteiden kannalta ja muun näihin liittyvän alttiuden vuoksi.

Henkilötietojesi jakaminen

Voimme luovuttaa keräämiämme Henkilötietoja muille tahoille siten kuin alla on kuvattu. Tahot, joille luovutamme Henkilötietoja, ovat velvoitettuja käyttämään saamiaan tietoja ainoastaan yksilöityihin tarkoituksiin. Luovutukset voidaan tehdä seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Yhtiö, joka myöntää ja allekirjoittaa vakuutuksesi.

 • Yhtiö, joka jälleenvakuuttaa vakuutussopimuksesi.

 • Palveluntarjoajat: Voimme luovuttaa tiettyä tietoa ulkoisille palveluntarjoajillemme (kuten lainopillisille neuvonantajille, petostutkijoille, riippumattomille lääketieteellisille neuvonantajille, poliisille ja valtion eri yksiköille) ja tuotteidemme jakelijoille. Kaikissa tapauksissa vaadimme palveluntarjoajien, joille luovutamme Henkilötietoja, noudattavan tietosuojaselostettamme ja käyttävän tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin olemme ne keränneet. Henkilötiedot luovutetaan näille palveluntarjoajille, jotta voisimme palvella sinua paremmin.

 • Konsernin yhtiöt: Voimme luovuttaa Henkilötietojasi konsernimme yhtiöille tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen siirto maailmanlaajuisen AXA Group:n sisällä turvataan kaikkia AXA Group -konserniin kuuluvia yhtiöitä sitovilla säännöillä (Binding Corporate Rules).

 • Muut vakuutuksenantajat, sääntelyviranomaiset ja teollisuusyksiköt tai julkiset yksiköt.

Ajoittain voimme jakaa Henkilötietoja muille vakuutuksenantajille, mikäli se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa asetettujen tavoitteiden kannalta. Tämä saattaa sisältää tietojen siirtämistä muihin maihin, mukaan lukien Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin (katso osio ”Kansainväliset Henkilötietojen siirrot” jäljempänä).

Lakisääteinen peruste tietojesi käyttöön

Keräämme, käytämme ja luovutamme Henkilötietojasi seuraavista syistä:

 • Henkilötietojen tarpeellinen kerääminen ja käyttö vakuutus- tai palvelusopimuksesi toimeenpanemiseksi esimerkiksi vakuutustesi hallinnoimiseksi, korvaushakemusten käsittelemiseksi ja muiden olennaisten palveluiden tarjoamiseksi.

 • Henkilötietojen tarpeellinen kerääminen ja käyttö toisen yhtiön kanssa solmimasi vakuutussopimuksen toimeenpanemiseksi, jotta voisimme tarjota avustavia palveluita ja/tai suorittaa korvauksia sinulle silloin, kun nämä hyödyt käsitellään ja tarjotaan kauttamme.

 • Henkilötietojen kerääminen ja käsittely oikeutetun etumme vuoksi esimerkiksi liiketoimintamme hoitamiseksi, korvaushakemusten käsittelemiseksi, palvelujen tarjoamiseksi, tiedusteluihin vastaamiseksi, viestinnän säilyttämiseksi, valitusten käsittelyyn, ehtojemme noudattamisen toteuttamiseksi ja petosten tutkimiseksi.

 • Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja luovuttaminen seuraamusten tarkistamiseksi.

 • Henkilötietojen luovuttaminen tietoja vastaanottavan kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi liiketoimintakumppanimme, jotka auditoivat meitä, tai kolmansien osapuolten, jotka käsittelevät korvausvaatimuksia vakuutuskäytäntöjemme mukaisesti, oikeutetun edun vuoksi.

 • Henkilötietojen kerääminen, käyttö tai luovuttaminen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi esimerkiksi lainsäätäjän tai lakia toimeenpanevan viranomaisen edellyttäessä niin.

 • Hankimme suostumuksesi erityisesti suoramarkkinointiin ja joissain tapauksissa Henkilötietojesi luovuttamiseen.

Kerättyjen tietojen turvallisuus

Käytämme tiukkoja, asianmukaiset standardit täyttäviä fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia suojakeinoja Henkilötietojesi luvattoman tai epäsopivan käytön estämiseksi. Henkilötietoja voivat käyttää vain työntekijät ja palveluntarjoajat, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja laillisiin liiketoimintatarkoituksiin voidakseen vastata tiedusteluusi tai pyyntöösi.

Käytämme salaus- ja todentamistyökaluja suojataksemme verkkosivujemme kautta keräämäämme tiedot. Verkkosivujemme ulkopuolisia sähköpostiviestejä ei kuitenkaan voida suojata. Jos lähetät meille sähköpostin, joka sisältää erittäin luottamuksellista tietoa kuten esimerkiksi luottokortin numeron, suosittelemme olemaan meihin yhteydessä puhelimitse tai lähettämään tiedon meille kirjattuna kirjeenä.

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaisen menettelyn tunnistaaksemme ja ilmoittaaksemme kaikista tietosuojaloukkauksista 72 tunnin sisällä ja ratkaistaksemme loukkauksen kohtuullisessa ajassa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten on tarpeen. Joitakin Henkilötietoja säilytetään asiakkuussuhteemme päättymisen jälkeen erityisesti mahdollisten erimielisyyksien tai käynnissä olevien tai tulevien oikeudellisten prosessien ratkaisemiseksi, rekisterin ylläpitämiseksi palveluistamme sekä muutoin lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi ja laillisten oikeuksiemme puolustamiseksi.

Sitoudumme pitämään Henkilötietosi turvassa, luottamuksellisina, täsmällisinä ja toimivina sallitun säilyttämisajan aikana.

Säilyttämisajan jälkeen Henkilötietosi anonymisoidaan tai tuhotaan.

Markkinointimieltymyksesi

Käytämme tai luovutamme joskus Henkilötietojasi lain sallimissa rajoissa tavoilla, jotka parantavat ja laajentavat sinulle tarjoamiamme palveluita. Voit milloin tahansa valita, ettet halua Henkilötietojasi käytettävän näihin tarkoituksiin olemalla meihin yhteydessä sähköpostitse (clp.fi.vakuutus@partners.axa) tai puhelimitse (+358 (0) 10 802 835).

Sinulla on jatkuvasti mahdollisuus valita, ettet haluaa enää vastaanottaa meiltä yhteydenottoja:

 • Sähköpostit: Jos et enää halua vastaanottaa markkinointisähköposteja, voit lopettaa viestien tilauksen klikkaamalla jokaisessa sähköpostissa olevaa peruutuslinkkiä tai olemalla meihin yhteydessä yllä mainittujen yhteystietojen kautta.

 • Tekstiviestit/puhelinliikenne/posti: Voit lopettaa tilauksen olemalla meihin yhteydessä yllä mainittujen yhteystietojen kautta.

Huomioithan ystävällisesti, että mikäli lopetat tilauksen, emme pysty poistamaan Henkilötietojasi niiden kolmansien osapuolten rekistereistä, joille tiedot on jo jaettu. Vaikka lopettaisit markkinointiviestien vastaanottamisen, lähetämme silti sinulle tärkeät hallinnolliset viestit.

Klikkaamalla verkkosivujemme hyväksy-laatikkoa hyväksyt aktiivisesti Henkilötietojesi tai tilastollisentiedon jakamisen yllä tässä tietosuojaselosteessa todetuin ehdoin.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Liiketoimintamme kansainvälisen luonteen vuoksi voimme joutua luovuttamaan Henkilötietojasi konserniyhtiöillemme tai muissa maissa sijaitseville kolmansille osapuolille tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten vuoksi. Tällaisessa tapauksessa varmistamme, että Henkilötietojasi suojataan

Suomen tietosuojalainsäädännön edellyttämää turvallisuustasoa vastaavasti.

Mitään arkaluonteista tietoa ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman, että siirrosta ilmoitetaan sinulle etukäteen ja ilman sinun suostumustasi.

Kolmansien osapuolten verkkosivut

Emme ole vastuussa kolmannen osapuolen verkkosivujen sisällön, turvallisuuden tai tiedon keräämistavoista, mukaan lukien ne kolmansien osapuolten verkkosivut, joihin linkit verkkosivuiltamme johtavat. Sinun tulee käydä huolellisesti läpi jokaisen vierailemasi verkkosivun tietosuojaselosteet ymmärtääksesi kuinka kolmannet osapuolet keräävät, käyttävät ja luovuttavat tietoa.

Lailliset oikeutesi

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus:

 • Saada kopio niistä Henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta, sekä tiedot siitä kuinka käsittelemme niitä;

 • Pyytää epätarkan ja virheellisen tiedon korjausta ja joissain olosuhteissa pyytää meitä poistamaan tietojasi tai rajoittamaan niiden käyttöä tai muuten vastustaa suorittamaamme tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin erityisistä tilanteestasi johtuvista syistä;

 • Vastustaa Henkilötietojesi käsittelyä;

 • Pyytää Henkilötietojesi muokkaamista;

 • Pyytää Henkilötietojesi poistamista;

 • Saada toimittamasi Henkilötiedot tai siirtää kyseiset Henkilötiedot toiselle yritykselle (tietojen siirto järjestelmästä toiseen) (koneellisesti luettavassa muodossa), kun käsittelemme niitä sähköisesti perustuen suostumukseesi tai kun se on tarpeellista sopimuksemme täytäntöönpanemiseksi. Tällaiset tiedot voidaan siirtää toiselle Rekisterinpitäjälle (kuten toiselle vakuutuksenantajalle);

 • Tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle siitä, kuinka käsittelemme tietojasi. Vieraile ystävällisesti osoitteessa www.tietosuoja.fi saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka tämä tulee tehdä.

 • Perua milloin tahansa antamasi suostumus Henkilötietojesi käyttöön liittyen, mukaan lukien suostumuksesi suoramarkkinointiviestintään.

Huomioithan, että yllä mainittuihin oikeuksiin kohdistuu tiettyjä rajoituksia ja poikkeuksia, joita saatamme soveltaa olosuhteista riippuen.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai jos haluat toteuttaa oikeuksiasi tietosuojaan liittyen:

Tietosuojavastaava

Osoite: AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection Attn: Oscar Tuutti, PL 67, 00501 Helsinki

Sähköposti: Clp.fi.dataprivacy@partners.axa

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tarkista tämä tietosuojaseloste säännöllisesti huomataksesi muutokset. Vaikka pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä tietosuojaselostetta, ilmoitamme sinulle tällä verkkosivulla kaikista olennaisista muutoksista vähintään muutosta seuraavien 30 päivän ajan.

Viimeksi päivitetty: 7.5.2018