Toimiala ja sääntely

Toimiala ja sääntely

Sääntely vaikuttaa voimakkaasti meihin ja koko toimialaamme, ja maailman muuttuessa myös sääntely muuttuu. Government Relations- ja Compliance-tiimimme auttavat yritystäsi pysymään ajan tasalla uusista säännöksistä maailmanlaajuisesti. Tiimimme seuraavat tiiviisti alan kehitystä ja uusia trendejä ja tarvittaessa pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin.

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protectionin Government Regulations -tiimi seuraa uutta kansainvälistä ja kansallista sääntelyä tarkasti ja ennakoivasti. Tiimi toimii yhteistyössä päättäjien, sääntelyviranomaisten, kauppaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Pyrimme saamaan uutta sääntelyä koskevaa tietoa jo varhaisessa vaiheessa, jotta pystymme palautetta antamalla vaikuttamaan lopputuloksiin. Jaamme tietomme ja asiantuntemuksemme sinun kanssasi osana palveluamme.

Säännösten noudattaminen

Rahoituspalveluja koskevat säännökset muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. AXA Partnersilla on toimintaa ympäri maailmaa eri maanosissa ja maissa. Jatkuvalla koulutuksella varmistamme, että oma henkilöstömme tuntee ja noudattaa voimassa olevia säännöksiä eri lainkäyttöalueilla, joilla vakuutuksia myydään.

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protectionin Compliance-tiimi työskentelee läheisessä yhteistyössä esimerkiksi riskienhallinnan, sisäisen auditoinnin, lakiasiain- ja Government Relations -tiimien kanssa, jotta riskit voitaisiin tunnistaa ja minimoida sisäisen valvonnan avulla. Compliance-osastomme tarjoaa neuvontaa ja säännöllistä koulutusta voimassaolevista ja tulevista säännöistä ja periaatteista.