Εταιρικών

Προστατεύει τις επενδύσεις των εταιρειών σε εξοπλισμό και την αδυναμία αποπληρωμής των επιχειρηματικών δανείων

Προστασία Εταιρικών

Προστατεύει τις επενδύσεις των εταιρειών σε εξοπλισμό και την αδυναμία αποπληρωμής των επιχειρηματικών δανείων
 

GAP Εξοπλισμού (Εγγύηση Αξίας)

Ο θάνατος ή η ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ενός σημαντικού εργαζόμενου μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους οικονομίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσουν τα ανεξόφλητα επιχειρηματικά δάνεια.

Η Προστασία Εταιρικού Δανείου εξασφαλίζει τη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, μόνιμης ολικής ανικανότητας, σοβαρής ασθένειας ή θανάτου μέχρι και τεσσάρων προκαθορισμένων ατόμων.

Οι εταιρείες εξασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου τους και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους σε μια περίοδο αστάθειας, χωρίς οικονομικό κόστος ή ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:

 • Κάλυψη δανείου

 • Κάλυψη Μακροπρόθεσμης μίσθωσης

 • Κάλυψη Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

 • Κάλυψη Εξοπλισμού γραφείου

 • Κάλυψη Προϊόντων πληροφορικής

Προστασία Εταιρικών Δανείων

Ο θάνατος ή η ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ενός σημαντικού εργαζόμενου μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους οικονομίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσουν τα ανεξόφλητα επιχειρηματικά δάνεια. Η Προστασία Εταιρκού Δανείου εξασφαλίζει τη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, μόνιμης ολικής ανικανότητας, σοβαρής ασθένειας ή θανάτου μέχρι και τεσσάρων προκαθορισμένων ατόμων.

Οι εταιρείες εξασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου τους και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους σε μια περίοδο αστάθειας, χωρίς οικονομικό κόστος ή ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:

 • Ορίζονται μέχρι και 4 εργαζόμενοι

 • Κάλυψη Σημαντικών Εργαζόμενων (Keyman Insurance)

 • Κάλυψη Ατυχήματος ή Ασθένειας

 • Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών

 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

 • Ασφάλιση Ζωής
   

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Προστασία Εταιρικών Δανείων