Η εταιρεία μας

Αποστολή μας είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν τα απρόοπτα που τους φέρνει η ζωή.

Πληροφορίες για εμάς

Η AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection αποτελεί μέρος του Ομίλου AXA, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των Ασφαλίσεων και τη Διαχείριση Κεφαλαίων, με 171.000 εργαζόμενους, που εξυπηρετεί 105 εκατομμύρια πελάτες σε 61 χώρες. Το 2018, τα Έσοδα της AXA ανήλθαν σε 102,9 Δισ. και τα Λειτουργικά Κέρδη σε 6,2 Δισ. Ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2018 η AXA διέθετε 1.424 Δισ. Ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείρισή της.

Αποστολή μας είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν τα απρόοπτα που τους φέρνει η ζωή.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα μας προσφέρονται τη στιγμή κατά την οποία ένας πελάτης τράπεζας παίρνει ένα δάνειο ή όταν αποκτά μια πιστωτική κάρτα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα συνδέονται με την παροχή της πίστωσης και προστατεύουν τους ασφαλισμένους όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αποπληρωμής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή της συγκεκριμένης πίστωσης. Καλύπτουμε τις περιπτώσεις ασθένειας, ατυχήματος, ακούσιας ανεργίας, ανικανότητας και απώλειας ζωής.

Διαθέτουμε επίσης μια σειρά από προϊόντα τα οποία δεν συνδέονται με κάποια πίστωση αλλά λειτουργούν αυτόνομα όπως για παράδειγμα τα προϊόντα προστασίας εισοδήματος και δαπανών, οι ασφάλειες προστασίας ζωής και η κάλυψη αρχικής αξίας (GAP).

Προϊόντα

Προϊόντα προστασίας τρόπου ζωής σχεδιασμένα έτσι ώστε να βοηθούν τους πελάτες μας των συνεργατών μας σε κάθε φάση τη ζωής τους ότι και αν συμβεί.

Περισσότερα
Οι υπηρεσίες μας

Η AXA προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες συνοδεύουν την ασφαλιστική της πρόταση. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προϊόντων, λύσεις direct marketing και τη βραβευμένη ψηφιακή πλατφόραμα διαχείρησης ζημιών. Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών ανάληψης κινδύνων, συνασφάλισης και αντασφάλισης και σχεδιάζουμε από κοινού με τους συνεργάτες μας εξατομικευμένες λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Επίσης, παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης τρίτων και πραγματοποιηούμε δομημένες συναλλαγές αντασφάλισης που καλύπτουν κινδύνους στον Καναδά, την Ευρώπη και την Ασία.

Υπηρεσίες

Πρωτοποριακές ασφαλιστικές υπηρεσίες για τους συνεργάτες μας. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην έρευνα αγοράς, στον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων , στο μάρκετινγκ, στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ανάληψη κινδύνων και στην αντασφάλιση.

Περισσότερα
Οι συνεργάτες μας

Η  έχει εξασφαλίσει συμφωνίες με περισσότερους από 120 συνεργάτες σε 25 χώρες. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν, να διαχειριστούν τους κινδύνους τους και να εξασφαλίσουν εξαιρετική εξυπηρέτηση για τους πελάτες τους. Χτίζουμε τις σχέσεις μας και τους τρόπους παροχής των υπηρεσιών μας με φροντίδα, αξιοπιστία και διορατικότητα.

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας έχουν κεντρική θέση στην επιτυχία μας και όλοι εργάζονται με Ακεραιότητα, Αφοσίωση & Υπεροχή. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στους συνεργάτες μας και στους πελάτες τους.