Αντασφάλιση

Η AXA παρέχει υπηρεσίες αντασφάλισης πάνω από 20 χρόνια. Οι αντασφαλιστικές μας λύσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες σας.

Υπηρεσίες Αντασφάλισης

Διαθέτουμε προγράμματα αντασφάλισης σχεδιασμένα ειδικά για εσάς και τις απαιτήσεις σας. Παρέχουμε παραδοσιακές, καθώς και δομημένες λύσεις (structured solutions).
 

Παραδοσιακές λύσεις

Τα παραδοσιακά προϊόντα μας στον τομέα της αντασφάλισης είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να βοηθούν την εταιρεία σας να διαχειρίζεται πιθανούς κινδύνους. Οι σχετικές ομάδες μας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε και να τιμολογήσετε νέα προϊόντα ή να μπείτε σε νέες αγορές. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αναλαμβάνουμε από κοινού τους κινδύνους της εταιρίας σας.

Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις αντασφάλισης σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών μέσω διαφόρων αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σχετικά με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Ζωής

 • Σοβαρών Ασθενειών

 • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

 • Ατυχημάτων και Ασθενειών

 • Νοσηλείας

 • Θανάτου από ατύχημα

 • Προσωπικού Ατυχήματος

 • Ακούσιας Ανεργίας

 • Εγγύησης Αξίας (GAP).

Οι πελάτες μας αποκτούν πρόσβαση στην ομάδα ανάληψης κινδύνων με σκοπό τη σχεδίαση των προϊόντων και της τιμολόγησής τους, καθώς και τη δημιουργία λύσεων αντασφάλισης σχετικών με τις ανάγκες τους. Οι εξειδικευμένες ομάδες μας φροντίζουν για τη ομαλή και απλοποιημένη υλοποίηση των αντασφαλιστικών συμφωνιών.

Δομημένες λύσεις

Οι δομημένες λύσεις στον τομέα της αντασφάλισης (structured reinsurance solutions) είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να βοηθούν την εταιρεία σας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Διαχείριση του κεφαλαιακού πλεονάσματος της εταιρείας σας και ενίσχυση της αποτελεσματικής ανάπτυξής της

 • Μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με παράλληλη διατήρηση της κερδοφορίας

 • Ενίσχυση του ROE βελτιώνοντας την απόδοση του νέου και του υφιστάμενου πελατολογίου.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το  Αντασφάλιση