Įvykus draudžiamajam įvykiui

Prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo tvarka 

Įvykus draudžiamajam įvykiui, Jūs turite:

Patikrinti, ar draudimas galioja.

Patikrinti, ar Jūsų draudimas ir draudimo apsauga galioja. Draudimo taisykles galite rasti čia. Jei kyla klausimų dėl draudimo taisyklių, susisiekite su mumis.

Pateikti užpildytą ir pasirašytą prašymo formą:

Prašymo formas galite rasti mūsų interneto svetainėje arba nuvykti į artimiausią SEB banko skyrių, kur prašymo formą Jums pateiks banko darbuotojas. Atkreipkite dėmesį, kad užpildytumėte visus prašymo formos laukelius. Prašymo formoje atitinkamas dalis turės užpildyti:

 • PRIVERSTINIO NEDARBO atveju: Draudėjas, banko darbuotojas, darbdavys, darbo biržos atstovas.

 • LAIKINO NEDARBINGUMO / GYDYMO STACIONARE atveju: Draudėjas, banko darbuotojas, gydytojas, darbdavys.

 • Prašymo formą būtina pasirašyti.

Kartu su užpildyta prašymo forma Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

PRIVERSTINIO NEDARBO atveju:

 • Darbo sutarties nutraukimo dokumento originalas arba patvirinta kopija, kuriame nurodyti nutraukimo terminai ir priežastys.

 • Pažymos apie teisę į valstybės paskirtą ir mokamą bedarbio pašalpą originalas arba patvirtinta kopija.

LAIKINO NEDARBINGUMO / GYDYMO STACIONARE atveju:

 • Medicininės gydytojo pažymos ar invalidumo (nedarbingumo) pažymėjimo originalas arba patvirtinta kopija. Pažymoje turi būti nurodyta diagnozė ir nedarbingumo laikotarpis. Kartu su medicinine pažyma prašome pateikti ligos/sužalojimo epikrizę, bei informaciją ir dokumentus apie gydymą stacionare (jei toks buvo).

 • JEI DRAUDĖJAS PRIPAŽINTAS NEDARBINGU: papildomai pateikti neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimo dėl nedarbingumo nustatymo originalą ar patvirtintą kopiją.

 • JEI DRAUDĖJAS VERČIASI INDIVIDUALIA VEIKLA: papildomai pateikti įrodymą, kad jis yra individualia veikla besiverčiantis asmuo bei dokumentą, liudijantį sumokėtą socialinio draudimo mokestį už laikotarpį iki draudimo išmokėjimo datos. Draudiminio įvykio priežasčių ir aplinkybių nustatymo tikslais Draudikas turi teisę iš Draudėjo ir/ar atitinkamų institucijų prašyti papildomų dokumentų.

Užpildę prašymo formą ir paruošę papildomus dokumentus, siųskite juos mums adresu:

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection Klientų
aptarnavimo skyrius
p.d. 3430,
Gedimino pr. 7,
LT-01001 Vilnius

Dokumentus siųskite paprastu paštu.

Jei norite būti tikri, kad teisingai užpildėte prašymo formą ir turite visus reikalingus dokumentus, prieš išsiųsdami juos, galite atsiųsti jų kopijas elektroniu paštu klientu.aptarnavimas@genworth.com. Peržiūrėję gautą prašymo formos kopiją, patikrinsime, ar pateikta visa būtina informacija, ir pranešime Jums, ar prašymo formą galima išsiųsti mums aukščiau nurodytu adresu.

Gavę Jūsų prašymą išmokėti draudimo išmoką, mes:
 1. Užregistruosime Jūsų prašymą, išnagrinėsime Jūsų pateiktus dokumentus ir informuosime Jus laišku apie mūsų sprendimą dėl išmokos mokėjimo. Jeigu prašymo forma nėra tinkamai užpildyta arba trūksta informacijos spendimui priimti, atsiųsime Jums prašymą pateikti papildomos informacijos.

 2. Draudikas priima sprendimą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos reikalaujamos informacijos ir dokumentų gavimo dienos.

 3. Jei Draudėjui priklauso draudimo išmoka, ji pervedama į banko nurodytą sąskaitą, o bankas šią sumą perveda į Draudėjo kredito sąskaitą ar kitą Draudėjo sąskaitą, jei taip susitaria Bankas ir Draudėjas.

Prašymo formos Įvykus draudiminiam įvykiui, prašome užpildyti atitinkamą prašymo išmokėti draudimo išmoką formą ir kartu su prašyme nurodytais papildomais dokumentais pristatyti dokumentus Draudėjui adresu: p.d. 3430 , Gedimino pr.7 , LT-01001 Vilnius, Lietuva.

Prašymo išmokėti draudimo išmoką formos:

Jei kyla klausimų dėl prašymo formos pildymo, maloniai prašome su mumis susisiekti.