Kredito įmokų draudimo pristatymas

Draudimo taisyklės:
Draudimo sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį ir susigrąžinti dalį draudimo įmokos už nepanaudotą draudimo laikotarpį. Tuo atveju, jei draudėjui buvo išmokėta draudimo išmoka arba Draudėjas pateikė klaidingą informaciją, draudimo įmoka nėra grąžinama. Išankstinio nutraukimo atveju iš grąžintinos sumos išskaičiuojamas 14,48 € administravimo mokestis. Jeigu grąžintina suma yra mažesnė už administravimo mokestį, jokia draudimo įmokos dalis nėra grąžinama.

Norint nutraukti draudimo sutartį prašome užpildyti žemiau nurodytą prašymo formą ir pateikti ją savo banko asmeniniam vadybinkui:

Pretenzijų nagrinėjimo tvarka

Jeigu turite nusiskundimų dėl draudimo tarpininkavimo veiklos arba Kredito įmokų draudimo, pirmiausia kreipkitės raštu i draudiką adresu: AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, p.d. 3430, Gedimino pr. 7, LT-01001 Vilnius, arba rašykite el. paštu clp.lt.aptarnavimas@partners.axa. Taip pat galite skambinti į AB SEB banko klientų aptarnavimo centrą telefonu 1528.

Į Jūsų pretenziją bus atsakyta raštu per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip po 30 dienų nuo skundo gavimo datos.

Jeigu Jūsų netenkina atsakymas į skundą, Jūs galite kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą prie Teisingumo ministerijos adresu: Vilniaus g. 25, LT- 01119 Vilnius, http://www.vartotojoteises.lt. Draudėjas dėl draudiko atliekamos veiklos taip pat gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Centrinio Banko priežiūros tarnybai adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva, www.lb.lt