Vartotojo Privatumas

“AXA“ yra labai svarbu apsaugoti Jūsų privatumą. Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir norime padėti Jums suprasti, kaip mes renkame, saugome ir naudojamės Jūsų asmenine informacija.

Kaip mes naudojamės ir saugome asmeninę informaciją

"AXA“("clp.partners.axa/lt") ypatingai svarbu saugoti Jūsų privatumą. "clp.partners.axa/lt “ priklauso AXA, Inc. ir yra jos valdoma. Mes branginame Jūsų pasitikėjimą ir norime paaiškinti Jums, kokią informaciją mes renkame, kaip ją apsaugome ir kaip naudojamės ja. Mes gerbiame asmeninę informaciją (informaciją, kuri nėra laikoma vieša ir kuri yra skirta Jus identifikuoti) ir naudojamės ja tik laikydamiesi šioje Privatumo politikoje nustatytų taisyklių. Jūsų asmeninė informacija mums yra būtina siekiant savo tikslo – teikti Jums produktus ir paslaugas.

Ši Privatumo politika yra parengta tam, kad informuoti Jus, kokiu būdu mes renkame, naudojame ir skelbiame asmeninius duomenis, kuriuos sukaupiame Jūsų apsilankymo Genworth.lt interneto svetainėje. Ši Privatumo politika yra taikoma tik tiems lankantiems mūsų tinklalapį asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublika.

Mūsų vartotojų Privatumo apsaugos politika

Tai yra mūsų vartotojų Privatumo apsaugos politika:

 • Mes apibrėžiame, kokius konkrečius asmens duomenis mes renkame, kaip juos apsaugome ir kaip galime jais naudotis.am.

 • Mes palaikysime fizines, elektronines ir procedūrines apsaugos priemones, siekdami apsaugoti asmeninę informaciją apie mūsų klientus ir kitus asmenis, besilankančius ir besinaudojančius mūsų svetaine.

 • Mes neatskleisime asmeninės informacijos nesusijusioms įmonėms, taip pat neteiksime vartotojų pateiktos informacijos kitoms susijusioms įmonėms, išskyrus atvejus, numatytus žemiau.

 • Mes bendradarbiaujame su išorinėmis įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas ir kurioms mes, tvirtai laikydamiesi vartotojų Privatumo apsaugos politikos nuostatų, atskleidžiame tam tikrą asmeninę informaciją.

Perskaitę toliau, rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame ir saugome Jūsų asmeninę informaciją. Šioje vartotojų Privatumo apsaugos politikoje pateikiame informacijos, kurią mes galime rinkti, pavyzdžius, kaip ir pavyzdžius įmonių, ar kitų teisės subjektų, kuriems tokia informacija gali būti atskleidžiama. Šie pavyzdžiai yra iliustracinio pobūdžio ir neturėtų būti laikomi galutiniu mūsų informacijos rinkimo ir dalinimosi ja praktikos aprašu.

Renkama asmeninė informacija
 • Informacija, pasiekiama internete ir jos rinkimas. Jūs galite aplankyti mūsų svetainę internete neatskleisdami mums, kas Jūs esate ir nepateikdami jokios asmeninės informacijos apie save, įskaitant ir elektroninio pašto adresą. Tokiu atveju, mūsų interneto serveryje bus išsaugotas domeno, kurį naudojote prisijungdami, pavadinimas, pvz. "aol.com" ar "yahoo.com," taip pat interneto svetainė, iš kurios Jūs prisijungėte ir prie kurios jungsitės toliau. 

 • Mes galime pasirinkti išorines įmones, kurios teikia paslaugas mūsų vardu ir naudoja šią informaciją vizitų skaičiaus, vidutiniškai praleisto svetainėje laiko, peržiūrėtų puslapių ir kitokios statistikos apie mūsų interneto svetainės vartotojus, skaičiavimams. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami svetainės funkcionavimui stebėti, jos veikimui ir patogumui tobulinti. Mes galime kaupti statistinius duomenis, kuriuos surenkame apie mūsų vartotojus, pardavimus, pranešimų srautų modelius bei paslaugas, ir pateikti šiuos statistinius duomenis tretiesiems asmenims. Tais atvejais, kai mes teiksime minėtą statistinę informaciją tretiesiems asmenims, jokia asmeninė Jus identifikuojanti informacija, jiems perduodama nebus, išskyrus tuos atvejus, kuomet Jūs sutinkate gauti Jums asmeniškai pritaikytą informaciją.

 • Be to, Jums besilankant tam tikrose konkrečiose svetainės dalyse, mums gali prireikti Jūsų asmeninės informacijos specialiems tikslams, pavyzdžiui, pateikti Jūsų prašomą informaciją Jums.

 • Slapukai. (angl. Cookies). Slapukai yra mažos duomenų rinkmenos, kurias Jūsų interneto naršyklė saugo Jūsų kompiuterio serveryje. Mes, kartu su daugybe kitų interneto svetainių, naudojame slapukus norėdami pagerinti interneto peržiūros kokybę ir įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų pagalba mes galime pateikti Jums pasiūlymus, pritaikytus individualiam vartotojui, ar informaciją, galinčią sudominti būtent Jus. Slapukus mes taip pat galime naudoti tam, kad atpažintume pakartotinai svetainėje besilankančius asmenis arba kad prisimintume Jūsų vartotojo vardą ir jums nereikėtų kaskart apsilankius svetainėje iš naujo jį įvesti. Jūs galite nustatyti savo interneto naršyklės parametrus taip, kad ji informuotų Jus kiekvieną kartą, kai gaunate slapuką, arba nepriimtų siunčiamų slapukų. Tačiau prašome atkreipti dėmesį į tai, kad atsisakydami priimti slapukus, Jūs galite apriboti svetainės funkcionalumą, kurį mes Jums siūlome.

 • Nuorodos į kitas interneto svetaines (tinklalapius). Mes neatsakome už kitų interneto svetainių informacijos rinkimo praktiką, kai prisijungiate prie jų per mūsų svetainę. Mes negalime garantuoti, kokiu būdu kitos interneto svetainės naudoja slapukus ir ar jos atsiunčia slapukus, identifikuojančius Jūsų asmenybę, į Jūsų kompiuterį. Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką, ir išsiaiškinti, kaip konkrečios interneto svetainės renka informaciją, ją naudoja ir atskleidžia.

 • Elektroniniai pranešimai. Kartais mes galime atsiųsti Jums elektroninius pranešimus su informacija, kuri gali būti Jums naudinga, įskaitant ir informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, pasiūlymus iš kitų susijusių įmonių ar mūsų filialų ar trečiųjų šalių. Jums bus suteikta galimybė pasirinkti negauti tokio turinio elektroninių pranešimų.

 • Šifravimas. Rinkdami informaciją mūsų interneto svetainėje ir siekdami ją apsaugoti, mes naudojame šifravimą ir autentiškumą patvirtinančias priemones, tačiau bendravimas elektroniniu paštu už mūsų svetainės ribų negali būti apsaugotas. Jeigu siunčiate mums elektroninį pranešimą su ypatingai konfidencialia informacija, pvz. kredito kortelės numeris, prieš tai paskambinkite mums arba išsiųskite tokią informaciją įprastu paštu.

 • Lankytojai/Registruoti vartotojai. Lankydamiesi mūsų svetainėje, Jūs galite turėti prieigą prie tam tikrų jos zonų nepateikdami jokios informacijos apie save. Tokiu atveju mes nerenkame jokios informacijos apie Jus, tačiau galime paprašyti Jūsų tapti registruotu nariu, jei pageidaujate gauti prieigą prie kitų svetainės dalių ar naudotis kitomis jos savybėmis. Kai tampate registruotu svetainės vartotoju, mes galime rinkti asmeninę informaciją apie Jus tuo metu, kai naudojatės mūsų svetaine.

Informacija, kurią mes galime atskleisti, ir kam mes ją galime atskleisti

Mūsų surinktą informaciją mes galime atskleisti kitoms organizacijoms, tokiu būdu ir aplinkybėmis, kurios yra nurodytos žemiau. Kitos organizacijos, kurioms mes atskleidžiame informaciją, yra įsipareigojusios naudoti tokią informaciją tik nustatytiems tikslams. Atskleisti informaciją galima:

Informacijos atskleidimas paslaugų tiekėjams

Mes galime atskleisti surinktą asmeninę informaciją kitiems asmenims, pvz., draudimo agentams, bankams ir administratoriams, teikiantiems paslaugas mums ar Jums mūsų vardu, tokiems kaip:

 • prekiaujantiems mūsų produktais ir paslaugomis;

 • saugantiems nuo sukčiavimų (apgavysčių); ir

 • prižiūrintiems ar tobulinantiems mūsų programinę įrangą.

Visais atvejais, gaudami asmeninę informaciją paslaugų tiekėjai turi sutikti ir laikytis Privatumo politikos ir naudoti informaciją tik tais tikslais, kuriems jie yra samdomi. Asmeninės informacijos atskleidimas šiems paslaugų teikėjams padeda mums suteikti Jums kuo kokybiškesnes paslaugas.

Informacijos atskleidimas kitoms susijusioms įmonėms ar filialams

Kitoms susijusioms įmonėms mes galime perduoti Jūsų tapatybę atskleidžiančią informaciją, tokią kaip Jūsų vardas, adresas, telefono numeris ar informacija apie sandorius. Mūsų filialai vykdo įvairią veikla, pradedant finansinių paslaugų (draudimas ir paskolos) teikimą ir baigiant vartojimo produktų (prietaisai ir elektros lemputės) tiekimu. Kitoms susijusioms įmonėms mes atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • tenkindami Jūsų poreikius ir pageidavimus; ir

 • siūlydami Jums kitus produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali Jus sudominti.

Mūsų manymu Jus galinčių sudominti produktų ar paslaugų siūlymas

Mes galime atskleisti mūsų surinktą asmeninę informaciją kitoms finansų institucijoms (tokioms kaip bankai), su kuriais esame sudarę bendros prekybos sutartis tam, kad kartu patvirtinti ar pasiūlyti mūsų produktus ir paslaugas.

Kitoks informacijos atskleidimas, kurio nedraudžia įstatymas

Mes galime papildomai perduoti informaciją ir kitais atvejais, kurias įstatymas nedraudžia ar įpareigoja tą informaciją pateikti. Pavyzdžiui, mes galime perduoti informaciją teisėsaugos institucijoms ar draudimo prižiūrėtojams.

Informacija nėra atskleidžiama jokiais kitais tikslais

Mes neskleisime Jūsų asmeninės informacijos jokioms kitoms išorinėmis įmonėms jokiais kitais, nei nurodyti aukščiau, tikslais. Pavyzdžiui, mes neparduosime asmeninės informacijos išorinėms įmonėms, kurios gali pageidauti parduoti Jums savo produktus ir siūlyti paslaugas. Nepaisant to, kad mes turime galimybę tam tikrus produktus ar paslaugas siūlyti Jums tokių išorinių įmonių vardu, mes neperduosime Jūsų asmeninės informacijos tokioms įmonėms. 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

"clp.partners.axa/lt“ svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių, tokių kaip "AXA“ distribucijos ar pardavimų filialai, svetaines. Nors mes ir stengiamės savo svetainėje talpinti tik nuorodas į tokius tinklalapius, kurie laikosi aukštų standartų ir privatumo politikos, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse patalpintos informacijos turinį, 

tokios svetainės saugumą ar privatumo politikos praktiką, kurią vykdo kitos interneto svetainės.

Surinktos informacijos saugumas

Mes palaikome griežtas fizinio, elektroninio ar administracinio pobūdžio apsaugos priemones, atitinkančias taikomus standartus, tam, kad galėtumėme apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neleistino ar nepageidaujamo pasinaudojimo ja. Mes ribojame darbuotojų ir paslaugų teikėjų prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos tam, kad kuo geriau galėtume patenkinti Jūsų pageidavimus ir lūkesčius. Darbuotojams, pažeidusiems mūsų Privatumo politiką, bus taikomos drausminės sankcijos.

Priėjimas prie surinktos informacijos

Susisiekę su mumis būdu, kuris nurodytas žemiau, Jūs galite peržiūrėti, ištrinti, atšaukti ar atnaujinti Jūsų per šią svetainę mums pateiktą informaciją.

Mūsų kontaktai

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, prašome naudotis puslapiu "Mūsų kontaktai“. Mes laukiame Jūsų klausimų ir pasiūlymų, susijusių su Privatumo politika.

Vartotojų Privatumo apsaugos politikos pakeitimai

Prašome nuolatos peržvelgti Privatumo politikos nuostatas, kad galėtumėte laiku sužinoti apie padarytus pakeitimus. Nors mes pasiliekame visas teises keisti ir papildyti šią privatumo politiką, pranešimą apie esminius pakeitimus rasite svetainėje ne vėliau kaip po 30 dienų nuo pakeitimų padarymo.

"Atsisakymas" – vartotojo pasirinkimas, susijęs su keitimusi informacija

Esame įsipareigoję saugoti asmeninę informaciją, naudoti ir dalintis ja tokiais būdais, kurie gerintų ir plėstų mūsų teikiamų paslaugų kokybę ir asortimentą. Sutikdami su šiomis vartotojų Privatumo apsaugos politikos sąlygomis ir paspausdami ”sutinku” svetainėje adresu: clp.partners.axa/lt, Jūs sutinkate keistis asmenine ar vartotojų pateikta informacija taip ir tokiu būdu, kaip yra nurodyta aukščiau.

Tuo atveju, jeigu Jūs naudodamiesi clp.partners.axa svetaine, dėl tam tikrų finansinių produktų ar paslaugų bendrausite su kitomis įmonėmis, Jums bus pateiktos kitos privatumo politikos nuostatos. Tokiu atveju Jūs galite turėti galimybę atsisakyti keistis asmenine ar vartotojų pateikta informacija. Tačiau tol, kol naršysite mūsų svetainėje, Jūs neturėsite galimybės atsisakyti keistis minėta informacija tol, kol netapsite mūsų klientu.

Tvarka ir veiklos kryptys, aptariamos šioje Privatumo politikoje, keičia visus prieš tai padarytus pareiškimus ar teiginius dėl to paties dalyko.

Ši vartotojų Privatumo apsaugos politika netaikoma Jūsų santykiuose su įmonemis, nepriklausančiomis "AXA“, pvz., bankais ar nepriklausomais draudimo agentais. Jų privatumo politika nustato, kaip jie renka, naudoja ir atskleidžia asmeninę informaciją, kurią Jūs jiems teikiate.

Ši vartotojų Privatumo apsaugos politika yra taikoma tik tai informacijai, kurią kaupia "AXA“.

Išleista: 17/05/2016