Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikring

Vår låneforsikring for bedrifter dekker betjening av lån, leasingavtaler eller andre økonomiske forpliktelser dersom viktige medarbeidere rammes av sykdom eller dødsfall.

Låneforsikring bedrift

Låneforsikring Bedrift dekker månedlige avdrag på lån eller leasingavtale ved ulykke, sykdom, alvorlig sykdom eller dødsfall for opptil fire navngitte ansatte.

GAP-forsikring bedrift

Firmabiler og spesialutstyr kan være store investeringer som ofte blir betalt gjennom ulike finansieringsløsninger. Med våre ulike GAP-forsikringer (dekning av verdiforskjell) dekkes kostnader for reparasjoner og utskiftninger, eller den utestående saldoen for lånet eller leieavtalen ved en total avskrivning.