Bli en partner

Bli en partner

Partnersamarbeid er selve fundamentet i vårt selskap. Det sikrer oss dybdekunnskap om bransjen dere opererer i og om målsettingene din virksomhet har, i tillegg til innsikt i dine kunders behov. 

Vi er godt posisjonert, vet hvilke krav kundene deres har og hva som kreves for å lykkes i markedet dere opererer i. Våre løsninger tar alltid utgangspunkt i deres mål og behovene kundene deres har. Vi arbeider aktivt sammen med våre partnere for å finne innovative løsninger som også kan tilpasses aktuelle markedstrender og de behovene kundene deres har.

Vi hjelper til med alt fra å utvikle den skreddersydde løsningen til ulike spesialtilpassede tjenester for å sikre at dere når målsettingene deres.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.
Jörgen Sandström, Country Manager

+46 702 83 99 88 | jorgen.sandstrom@partners.axa

Roar Borrestad, Sales Manager

+47 902 77 465 | roar.borrestad@partners.axa

Cecilie Bodtker, Senior Account Manager

+47 91 75 89 86 | cecilie.bodtker@partners.axa

Anne Lorentzen, Account Manager

+47 454 19 766 I anne.lorentzen@partners.axa