Brukervilkår

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"), basert på følgende Vilkår og Betingelser for Bruk, som med jevne mellomrom kan oppdateres av oss uten forvarsel. Dette nettstedet skaffer deg visse tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tilgang til informasjon om de produkter og tjenester som tilbys av AXA-familien av selskaper, og kan skaffe deg opplysninger om andre finans- og forbrukertjenester og -produkter som tilbys av AXA og dets tilknyttede selskaper ("Tilknyttede selskaper") og andre tredjeparter ("Leverandører"). Bruken av dette Nettstedet og tjenestene er underlagt Vilkår og Betingelser for Bruk og all gjeldende lovgivning. Visse områder på Nettstedet kan være underlagt flere eller andre vilkår og betingelser, dette er vist på de relevante områdene. Ikke alle tjenestene og materialet som beskrives på Nettstedet er tilgjengelig for bruk i alle land hvor AXA driver forretning. Med mindre det står noe annet skal disse Vilkår og Betingelser for Bruk også dekke eventuelle nye tjenester og materialer som legges til dette Nettstedet.

Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene eller betingelsene skal du ikke gå inn på eller på annen måte bruke dette nettstedet eller noen av opplysningene som finnes på nettstedet. Akseptering av vilkårene innebærer at du godkjenner å følge alle vilkårene og betingelsene som er satt opp nedenfor.

Begrenset lisens

Under forutsetning av at denne avtalens vilkår og betingelser overholdes, gir AXA deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å få tilgang til, bruke og vise dette Nettstedet og stoff som det inneholder. Du samtykker i at du ikke på noen måte skal avbryte eller forsøke å avbryte Nettstedets drift.

AXA gir deg tillatelse til å se på og laste ned informasjonen ("Materialet") som finnes på dette Nettstedet kun til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Slik autorisasjon innebærer ingen overføring av eierskap av Materialet, og kopier av Materialet er underlagt følgende restriksjoner: 1) du skal beholde, på alle kopier av Materialet du har lastet ned, alle notiser om opphavsrett og andre notiser om eierskap som Materialet inneholder; 2) du kan ikke modifisere Materialet på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, oppføre eller distribuere eller på annen måte bruke det til noe offentlig eller kommersielt formål; 3) du må ikke overføre Materialet til noen annen person med mindre du informerer dem om, og de samtykker at du aksepterer, pliktene som gjelder under disse Vilkår og Betingelser for Bruk; 4) du må ikke bruke grafikk fra dette nettstedet atskilt fra den tilhørende teksten; og 5) du må oppgi Materialets kilde i alle kopier av Materialet i passende ordelag. Du samtykker i å følge alle tilleggsrestriksjoner som finnes på Nettstedet da disse fra tid til annen vil oppdateres. AXA eier opphavsretten, og alle andre rettigheter til alt Materiale på dette Nettstedet annet enn materiale fra Parlamentet og annet Materiale som vises på Nettsetdet, inkludert alt Material er opphavsrettslig beskyttet av global lovgivning og overenskomster om opphavsrett. Du samtykker i å rette deg etter alle verdens lover om opphavsrett når du bruker Nettstedet og å forhindre all uautorisert kopiering av Materialet. Med unntak av det som er klart uttrykt her, gir AXA deg ingen uttalt eller stilltiende rett under noen patenter, varemerker eller informasjon om handelshemmeligheter.

Ingen tilbud

Opplysninger som gis på dette nettstedet innebærer ingen tilbud fra eller på vegne av AXA eller fra dets tilknyttede selskaper om å selge eller oppfordring om kjøp av noen sikkerhet eller noe forsikringsprodukt.

Ikke profesjonell rådgiving

Informasjonen på Nettstedet er ment som en generell informasjonsressurs om de saker som behandles, men tilbys ikke som rådgivning for jus, regnskap/revisjon, skatt eller andre finansområder, og er ikke skreddersydd til kundenes spesifikke omstendigheter. Alle opplysninger, oppfatninger og råd som fines på disse sidene skal vurderes i samråd med spesialister innen jus, regnskap/revisjon, skatt, investering, eller spesialister på andre finansområder.

Opphavsrett/Varemerker

Dette Nettstedet, inklusive alt Materiale, er opphavsrettslig beskyttet av globale lover og traktater om opphavsrett, varemerker og intellektuell eiendom. Du samtykker i å rette deg etter alle slike lover over hele verden når du bruker disse websidene og i å forhindre all uautorisert kopiering av Materialet. Med unntak av det som med dette er spesielt uttrykt, gir AXA deg ingen uttrykt eller inneforstått rett under noen patenter, varemerker, opphavsrett eller informasjon om forretningshemmeligheter. AXA og AXA-logoet er varemerker for AXA SA.

Ansvarsfraskrivelse

Du forstår og erkjenner uttrykt at: (1) Din bruk av dette nettstedet og de tjenester og det materiale som fines på nettstedet er på egen risiko, og (2) materialet kan inneholde unøyaktigheter/feilaktigheter og typografiske feil. AXA, dets tilknyttede selskaper og leverandører garanterer ikke at materialet er nøyaktig eller fullstendig eller at noe råd, oppfatning, utsagn eller annen informasjon som er lagt ut på nettstedet er pålitelig. Du erkjenner at enhver eventuell tillit du måtte ha til materialet eller oppfatninger, råd, utsagn, memorandum eller informasjon skal være på egen risiko.

AXA, dets tilknyttede selskaper og leverandører (kun hva deres materialet angår) reserverer retten til, etter eget skjønn, å rette eventuelle feil eller unnlatelser I noen del av nettstedet. Vi gjør en rimelig innsats for å skaffe deg nøyaktig informasjon. Vi reserverer imidlertid retter til å gjøre rettelser og/eller forandringer hvis denne informasjonen skulle vise seg å være uriktig.

AXA, dets tilknyttede selskaper og leverandører (kun hva deres materialet angår) kan til enhver tid og uten forvarsel gjøre andre forandringer på nettstedet, materialet og produktene, programmene, tjenestene eller priser (hvis relevant) some er beskrevet på nettstedet.  

Dette nettstedet, tjenestene, informasjonen og materialet på nettstedet samt eventuell programvare som er tilgjengelig på nettstedet, leveres “som der er” uten noen representasjon eller garanti, uttalt eller inneforstått av noe slag, inkludert med ikke begrenset til, garantier om salgbarhet/kuranthet, ikke-brudd, eller egnethet til noe spesielt formål.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, enkelte av ovenstående utelukkelser er derfor ikke nødvendigvis relevante for deg.

Begrenset ansvar

Du forstår og erkjenner at AXA, dets tilknyttede selskaper og leverandører ikke skal være ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige/utilsiktede/episodiske, spesielle, indirekte eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader eller kostnader eller tap av produkter, bruk, data eller andre immatrielle tap, selv om vi har underrettet om muligheten for slike skader, som er et resultat av: (i) din bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet, tjenesten eller materialet, eller (ii) anskaffelse av erstatningsprodukter og/eller tjenester, eller (iii) broken av alle data, informasjon, produkter eller tjenester oppnådd fra transaksjoner inngått via nettstedet, eller (iv) eventuelle utsagn eller oppførsel av evetuelle tredjeparter, eller (v) alle andre eventuelle saker some r forbundet med nettstedet, tjenestene eller materialet.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller utelukkelse av ansvar for indirekte eller utilsiktede skader, enkelte ovenstående utelukkelser er derfor ikke nødvendigvis relevante for deg.

Tredjeparts nettsteder

Som en tjeneste til deg, kan AXA og dets tilknyttede selskaper på dette nettstedet skaffe lenker til websider som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse lenkene til å gå til andre websider, forlater du dette Nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å besøke websider med lenke fra dette Nettstedet gjør du det på eget ansvar, og er underlagt de andre websidenes vilkår og betingelser for bruk og Policy om Personvern som kan være annerledes enn dem som gjelder for dette Nettstedet. Det er ditt eget ansvar å ta beskyttende forholdsregler for å verne mot eventuelle viruser eller andre destruktive elementer du måtte komme over på andre websider. AXA og dets tilknyttede selskaper skaffer ingen garantier eller representasjon angående, og godkjenner ikke, noen lenkede websider eller informasjon som presenteres på dem og heller ikke noen av produktene eller tjenestene som beskrives på sidene. Lenker innebærer ikke at AXA, dets tilknyttede selskaper eller Nettstedets sponsorer godkjenner, er forbundet eller assosiert med eller tilgjengelig via disse lenkene, eller at noe lenket nettsted har autorisasjon til å bruke noen varemerker, handelsnavn, logoer eller copyright-symbol for AXA eller noen av deres tilknyttede selskaper eller filialer.

Virus

Muligheten for å få dataviruser uten å vite om det er alltid tilstede på Internett, og vi vil derfor advare deg mot infeksjoner eller viruskontaminasjon på ditt system. Du har selv ansvar for å skanne alt nedlastet materiale du mottar fra Internett. AXA og deres tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige eller erstatningspliktige for noen skade forårsaket av viruser eller farer forbundet med dem, enten viruset ellet faren var et resultat av et besøk på dette Nettstedet eller ikke. Du, og ikke AXA eller deres tilknyttede selskaper, skal påta deg alle kostnader ved eventuell service, reparasjoner, eller rettelser hva dataviruser angår.

Informasjon som du selv oppgir

For å kunne bruke visse tjenester på Nettstedet kan du måtte registrere deg. Du samtykker i å oppgi sanne, riktige og kurante opplysninger om deg selv ettersom registreringen og søknadsskjemaene på Nettstedet ber om det. Hvis noen av de oppgitte opplysningene er usanne, uriktige eller ikke kurante, eller hvis AXA eller noen av deres tilknyttede selskaper har rimelig grunn til å mistenke at opplysningene er usanne, uriktige, ufullstendige eller ikke kurante, har AXA etter eget skjønn rett til å suspendere eller avslutte din tilgang til Nettstedet. Du erkjenner videre at AXA ikke skal være erstatningsansvarlig overfor deg eller noen tredjepart dersom AXA av noen som helst grunn avbryter din tilgang til Nettstedet og tjenestene og materialet som det inneholder.

Med unntak av opplysninger som du oppgir i løpet av registreringsprosessen eller mens du bruker noen av tjenestene som tilbys på dette Nettstedet ("Tillatte Opplysninger), ønsker AXA og deres tilknyttede selskaper ikke at du sender, og du skal heller ikke sende, noen konfidensiell eller merkevarebeskyttet informasjon til AXA eller deres tilknyttede selskaper via Nettstedet. Ved å akseptere disse Vilkår for Bruk samt vår Policy om Personvern erkjenner du at all eventuell informasjon eller alt materiale som du eller individer som handler på dine vegne oppgir til AXA eller deres tilknyttede selskaper annet enn de Tillatte Opplysninger ikke skal betraktes som konfidensiell eller varemerkebeskyttet. Ved å oppgi slik informasjon eller slikt materiale til AXA eller deres tilknyttede selskaper, gir du AXA og deres tilknyttede selskaper en ubegrenset, global, royalty-fri lisens til å bruke, reprodusere, vise, offentlig fremstille, distribuere og lisensiere til andre, slike opplysninger og slikt materiale, og videre erkjenner du at AXA og deres tilknyttede selskaper har rett til å bruke, og la andre bruke, alle ideer, konsepter eller know-how som du eller individer som handler på dine vegne skaffer til AXA eller deres tilknyttede selskaper. Du erkjenner videre at AXA og deres tilknyttede selskaper ikke ønsker at du skal, og du garanterer at du ikke skal, oppgi noen opplysninger eller noe materiale til AXA eller deres tilknyttede selskaper som er injurierende, truende, pornografisk, trakasserende eller på annen måte i strid med loven, eller som inneholder materiale som tilhører andre.

AXA og deres tilknyttede selskaper vil bruke de Tillatte Opplysningene i overensstemmelse med Policy om Personvern som er lagt ut på dette Nettstedet.

Elektroniske oppslagstavler

Dette Nettstedet kan inneholde elektroniske oppslagstavler og samtalegrupper (chat rooms) ("Elektroniske oppslagstavler"), som tillater tilbakemeldinger til AXA, deres tilknyttede selskaper og sanntids interaksjon mellom brukere. Det er en betingelse for bruken av Elektroniske oppslagstavler og dette Nettstedet at du ikke skal:

  • Begrense eller forhindre andre brukere fra å bruke og glede seg over de Elektroniske Oppslagstavlene;

  • Legge ut eller sende ulovlig, truende, uforskammet, injurierende, trakasserende, slibrig, vulgær, pornografisk, blasfemisk eller uanstendig informasjon av noe slag, inkludert uten begrensning all sending som består av eller som oppmuntrer til atferd som måtte innebære en kriminell handling, gi opphave til sivile søksmål eller på annen måte overtrede alle lokale, nasjonale eller internasjonale lover;

  • Legge ut eller sende noe slags informasjon, programvare eller annet materiale som krenker eller bryter andres rettigheter, inkludert materiale som invaderer privatlivet eller publisitetsrettigheter eller som er opphavsrettslig beskyttet, varemerker eller andre eiendomsrettigheter, eller avledet arbeid som hører inn under dette, uten først å få tillatelse fra eier eller innehaver av rettigheten;

  • Legge ut eller sende noe virus eller noe informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder virus eller andre skadelige komponenter;

  • Legge ut eller sende eller på noen måte utnytte noe informasjon, programvare eller annet materiale til kommersielle formål eller som inneholder reklame;

Du forstår at AXA ikke har plikt til å overvåke de Elektroniske Oppslagstavlene. AXA reserverer imidlertid rett til å avsløre all informasjon ettersom nødvendig til enhver tid for å tilfredsstille alle lover, regler eller statlig anmodning, eller til helt eller delvis å redigere, nekte å poste eller fjerne all informasjon eller materiale, som etter AXAs eget skjønn er støtende eller medfører brudd på disse Vilkår og Betingelser for Bruk.

Meldinger
Generelle betingelser

AXA reserverer rett til etter eget skjønn å forandre, modifisere, legge til eller fjerne noen del av disse Vilkår og Betingelser for Bruk, helt eller delvis, til enhver tid og uten forvarsel; du bør besøke Nettstedet med jevne mellomrom for å oppdatere deg om kurante vilkår og betingelser som du er bundet av. Forandringer i disse Vilkår og Betingelser for Bruk trer i kraft når de legges ut. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet, Tjenestene og Materialet etter eventuelle forandringer til disse Vilkår og Betingelser for Bruk skal det bety at du har godtatt forandringene.

AXA og deres tilknyttede selskaper kan når som helst og uten forvarsel avslutte, forandre, oppheve eller stanse enhver del av Nettstedet, inkludert tilgjengeligheten av alle tjenester på Nettstedet. AXA og deres tilknyttede selskaper kan også begrense visse egenskaper og tjenester eller begrense din tilgang til hele eller deler av Nettstedet uten forvarsel eller erstatningsansvar. AXA og deres datterseselskaper kan avslutte autorisasjonen, rettigheter og lisens beskrevet ovenfor.

Vilkår og Betingelser for Bruk utgjør hele avtalen mellom AXA, deres tilknyttede selskaper, og deg i forbindelse med din bruk av dette Nettstedet, Tjenestene og Materialet. Hvis du har noen grunn til søksmål når det gjelder din bruk av sette Nettstedet, Tjenestene eller Materialet, må dette startes innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til søksmålet oppstår. Hvis en megler, eller en domstol med kompetent jurisdiksjon av hvilken som helst grunn mener at noen av bestemmelsene i disse Vilkår og Betingelser for Bruk eller noen del av dem, ikke kan håndheves, skal bestemmelsen håndheves så langt det er mulig slik at hensikten med disse Vilkår og Betingelser for Bruk kan gjennomføres, og resten av Vilkår og Bestemmelser for Bruk skal fortsette med full kraft og effekt. Vet en eventuell opphevelse skal ansvarsfraskrivelsene i Vilkår og Betingelser for Bruk overleve.

Vilkår og Betingelser for Bruk skal ansees for å omfatte alle andre notiser, policies, ansvarsfraskrivelser og andre vilkår på dette Nettstedet og i andre kontrakter som du måtte ha med AXA og deres tilknyttede selskaper.

Internasjonale brukere og lovvalg

Dette Nettstedet kontrolleres, drives og administreres av AXA fra kontorer i Sverige. AXA og deres tilknyttede selskaper kommer ikke med påstander om at materiale på dette Nettstedet er passende eller tilgjengelig for steder utenfor de land som er innlemmet i Policy om Personvern og tilgang til dem fra områder hvor innholdet er ulovlig er forbudt. Du er ansvarlig for å handle i overensstemmelse med både internasjonal og lokal lovgivning som kan være gjeldende når du logger inn på Nettstedet.

Gjeldende lov

Disse Vilkår og Bestemmelser for Bruk skal være underlagt norsk lov.

Meldinger fra AXA og deres tilknyttede selskaper til registrerte brukere angående deres bruk av Nettstedet, Tjenestene og Materiale, vil sendes via e-post. Meldinger om forandringer i vår Policy og Personvern eller i disse Vilkår og Betingelser for Bruk vil alltid legges ut på Nettstedet.