Distribusjonsstøtte

Distribusjonsstøtte

Vi hjelper deg også med hvordan du best kan distribuere forsikringene til dine kunder. Noen kunder ønsker å møtes ansikt til ansikt. Andre foretrekker en telefonsamtale eller kommunikasjon via internett. Uansett hva kundene dine foretrekker, hjelper vi deg å utforme salgs- og servicestrategier som innfrir kundenes behov. Vi tilbyr også en rekke tjenester som hjelper deg med kryss- og mersalg. Deres personell vil også få hjelp til å oppfylle opplæringskrav for å kunne distribuere forsikringer.

Vi vil også gjerne gi råd basert på våre erfaringer om hvordan dere kan optimalisere distribusjonen i ulike kanaler.