Juridiske retningslinjer for AXA

Stoffet på dette nettstedet er kun til informasjonsformål, og dekker forskjellige emner som angår forsikring og andre finansprodukter og -tjenester. Selv om noen av disse opplysningene dreier seg om skatt, jus, regnskap eller lignende, tilbyr verken AXA eller noen av dets tilknyttede selskaper rådgivning om slike saker. Eventuell rådgivning om slike emner må alltid tilpasses dine spesielle forhold. Vi oppmuntrer deg derfor sterkt til å søke råd hos dine egne profesjonelle rådgivere for å gå igjennom juridiske, skattemessige, regnskaps- eller investeringsaspekter ved all informasjon som er gitt på dette nettstedet og hvordan de kan komme til å påvirke din spesielle situasjon.

Det er ikke meningen at dette nettstedet skal distribueres til eller brukes av eventuelle personer eller enheter i noen land eller jurisdiksjon hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lokale lover og regler. Når de tilbyr dette nettstedet og informasjonen, eller produkter og tjenester via dette nettstedet, gjør AXA SA, ingen distibusjon eller anmodning til noen person om å bruke dette nettstedet, eller slik informasjon, produkter eller tjenester i jurisdiksjoner hvor loven forbyr slike nettsteder, slik informasjon og slike produkter eller tjenester.

Produkter og tjenester som tilbys på dette nettstedet:
  • er kun tilgjengelige i Norge; og

  • er underlagt alle gjeldende lover og regler.

Tegningsfirmaet har ene og alene ansvar for de finansielle forpliktelsene av individuelle produkter eller policies. Verken AXA eller noen andre tilknyttede selskaper av tegningsfirmaet er juridisk ansvarlige for product- eller policyforpliktelser.

Informasjon om regelverk

AXA er handelsnavnet for AXA France IARD registrert i Nanterre (France) Trade and Companies Register med registreringsnummer 722 057 460 og AXA France Vie registrert i Nanterre (France) Trade and Companies Register med registreringsnummer 310 499 959. Selskapene har forretningsadresse 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, France og reguleres av Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution i Frankrike og Finanstilsynet i Norge.

De eneste "pakkeprodukter" som selges av AXA France IARD og AXA France Vie er forsikringsselskapenes produkter, disse drives i EU-medlemslandene samt Norge og Sveits. Ikke alle forsikringsselskapene nedenfor skaffer informasjon, tilbyr tjenester eller er nødvendigvis tilgjengelige på dette nettstedet.

 

Firmaets navn Registreringsnr Registreringsland Hovedsete for forretningsdrift
AXA FRANCE VIE - BRANCH - NORWAY NO 921 042 620 Norge Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
AXA FRANCE IARD - BRANCH - NORWAY NO 921 042 582 Norge Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
AXA Partners SAS Norway Branch NO 918 695 184 Norge Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge