Låne- og betalingsforsikring

Låne- og betalingsforsikring

Faste utgifter knyttet til tilbakebetaling av boliglån, forbrukslån og billån utgjør ofte en stor del av husholdningens totale kostnader. Våre låne- og betalingsforsikringer hjelper kundene dine å betale sine finansieringsavtaler når de ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet. Forsikringen dekker også utestående gjeld ved dødsfall og alvorlig sykdom.

Boliglånsforsikring

Dersom kunden din forhindres fra å betjene boliglånet på grunn av ufrivillig arbeidsledighet eller sykdom, dekker boliglånforsikringen de månedlige avdragene eller en valgt andel av de månedlige kostnadene. Ved dødsfall eller alvorlig sykdom kan hele eller deler av den utestående saldoen dekkes.

Kredittkortforsikring
Betalingsforsikring

Betalingsforsikring tilknyttet kredittkort innebærer at den minste tilbakebetalingen, eller en viss prosentandel av saldoen, dekkes ved ufrivillig arbeidsledighet, ulykke eller sykdom. Etter en avtalt periode kan forsikringen tre inn og slette gjelden kunden hadde på kortet før hendelsen. Ved dødsfall og alvorlig sykdom kan den utestående saldoen slettes.

Reiseforsikring

Reiseforsikring kan gi erstatning for skade på person eller eiendeler når hendelsen inntreffer på reise. Forsikringen kan legges inn i kundens kredittkort eller selges som en egen reiseforsikring.

Vår reiseforsikring kan dekke blant annet:

  • Medisinske utgifter grunnet sykdom eller ulykke.

  • Transport hjem grunnet sykdom eller ulykke.

  • 24/7 medisinsk assistanse mens man er på reise.

  • Tilbakebetaling ved kanselleringer eller forsinkelse.

  • Erstatning for ødelagt eller frastjålet bagasje.

Privatlån- og billånforsikring

Mange kjøper bil eller tar opp lån til privat forbruk, og vil forsikre seg om at de kan fortsette å betale avdrag selv om de ikke kan arbeide. Forsikringen dekker 100 prosent av de månedlige avdragene på lånet ved ufrivillig arbeidsledighet eller sykdom. Ved dødsfall og kritisk sykdom kan den utestående saldoen slettes.