Levekostnadsforsikring

Levekostnadsforsikring

Våre forsikringer hjelper til å dekke de daglige levekostnadene, slik at kundene deres kan fortsette å betale regningene sine også ved uforutsette hendelser. Våre produkter kan tilpasses for å dekke kostnader for løpende utgifter og økonomiske forpliktelser som pensjon, forsikring og sparing, samt inntektsbortfall dersom kunden er ute av stand til å arbeide på grunn av ufrivillig arbeidsledighet eller sykdom.

Utgiftsforsikring

Levekostnader som strøm, vann, bilkostnader, telefon og boutgifter er vanskelig å betale uten en fast inntekt. Med utgiftsforsikring betales kundens månedlige regninger ved ufrivillig arbeidsledighet, ulykke og sykdom. Kunden velger selv hvilke månedlig beløp det vil være behov for.

Inntektsforsikring

Mange vil ha problemer med å opprettholde levestandarden uten full inntekt, selv i en kort periode. Med inntektsforsikring utbetales en viss prosentandel av kundens månedslønn ved ufrivillig arbeidsledighet eller sykdom. Denne regelmessige erstatningen bidrar til å dekke levekostnadene, og letter den økonomiske byrden for kunden. 

Premiefritak

Mange sikrer fremtiden sin ved å investere i pensjons og andre typer fond. Slike investeringer kan stå i fare om kunden opplever perioder med redusert inntekt. Med premiefritak dekkes kundens forsikringspremier, pensjonsinnbetalinger og spareplaner ved ufrivillig arbeidsledighet, ulykke eller sykdom.