Marked og regler

Marked og regler

Lover og regler for finansielle tjenester er i stadig endring. Myndighetenes beslutninger fortsetter å påvirke måten vår bransje fungerer på. Vi holder dere oppdatert om nye regler, både lokalt og internasjonalt, overvåker nye trender og involverer oss også i arbeid som tar sikte på å påvirke rammevilkårene i vår bransje. .

Overholdelse av lover og regler

Vi driver virksomhet i en rekke land og gjør vårt ytterste for å sikre at våre samarbeidspartnere og våre egne medarbeidere følger gjeldende regler i de ulike markedene. Vår Compliance-avdeling har et nært samarbeid med andre team i virksomheten, blant annet avdelinger for Risk, Internal Audit og Legal & Government Relations. På den måten kan vi sikre at risiko identifiseres og lovverket følges. Dette omfatter regelmessig opplæring, overvåking og rådgivning om nåværende og kommende regler og bransjepraksis.