Meld skade

Meld skade

Har du behov for å bruke forsikringen din og ønsker å søke dekning?

Ved å registrere henvendelsen din direkte på vår hjemmeside kan du få rask behandling. Her kan du også laste opp utfyllende dokumenter og følge saken din gjennom hele prosessen.

Tips og råd

For å få en så rask og effektiv behandling som mulig:

  • Kontroller i forsikringsvilkårene at du er erstatningsberettiget

  • Fyll ut skjemaer fullstendig

  • Husk å legge ved støttedokumenter vi ber om, f.eks. legeattest, arbeidsgiverattest eller Vedtak og lønnslipper fra NAV.

Du kan også laste ned skademeldingsskjema og sende det til oss via post, faks eller e-post (du kan skanne skjemaet og sende det som vedlegg).

Hva skjer så?

Dersom saken din godkjennes, sender vi et brev med informasjon om beløp som vil bli utbetalt, hvem som vil motta utbetalingen, hvilken dato utbetalingen vil bli gjennomført, og hvor lang tid det vanligvis tar før betalingen er mottaker i hende.

Dersom saken ikke kan godkjennes, sender vi deg brev hvor vi begrunner årsaken til dette. At saken blir avvist, kan skyldes at informasjonen eller dokumentasjonen du har sendt, ikke helt beskriver det inntrufne på en tilstrekkelig god måte. Legger du fram ny informasjon eller dokumentasjon til din sak, vurderer vi saken på nytt.

Klage

Vi jobber for at du som kunde skal få så god behandling som mulig. Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du forteller oss det så snart som mulig. Vi tar alle klager fra kunder på største alvor. Husk følgende informasjon når du kontakter oss:

  • Ditt navn og adresse, samt ditt telefonnummer

  • Skadenummer

  • En tydelig beskrivelse av spørsmålet eller klagen. Klager du på en skadesak ber vi om at du vedlegger dokumentasjon som støtter din klage

  • Opplysninger om ønsket tiltak.

Kontakt oss

Våre åpningstider er mandag til fredag kl. 08.00–16.00. Vi holder stengt på alle helligdager.