Personforsikring

Personforsikring

Ulykker og alvorlig sykdom kan ramme oss alle. Dette kan være dramatiske opplevelser som kan føre til både redusert inntekt  og økte kostnader. Vi har derfor utviklet produkter som gir kunder økonomisk støtte i slike situasjoner. Kunden eller kundens pårørende vil da kunne få erstatning som letter den økonomiske byrden i en vanskelig periode.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen innebærer at kunden kan få dekket kostnader relatert til personskader som følge av en ulykke, eller en engangsutbetaling dersom han/hun eller noen i familien får en permanent funksjonsnedsettelse som følge av en ulykke.

Livsforsikring

Livsforsikring er en måte å gi økonomisk trygghet til sine nærmeste om dødsfall inntreffer. Kunden kan velge selv hvem som skal motta utbetalingen, eller la livsforsikringen utgjøre et tilskudd til dødsboet.

Alvorlig sykdom

Forsikring ved alvorlig sykdom kan sikre utbetaling av et engangsbeløp hvis kunden diagnostiseres med en av de spesifiserte, kritiske sykdommene. Alvorlige sykdommer kan være hjerteinfarkt, hjerneslag eller kreft.