Reforsikring

Reforsikring

AXA Partners tilbyr både tradisjonelle og strukturerte løsninger når det gjelder reforsikring.

Tradisjonelle løsninger
I nært samarbeid bistår vi din virksomhet med å utforme og prissette nye produkter, og å nå ut til nye segmenter og markeder. Risikoen deler vi i ditt selskap via partnerskap. Vi tilbyr skreddersydde reforsikringsløsninger i en rekke land via flere distributører innen følgende forsikringstilfeller:
  • Tap av liv

  • Kritisk sykdom

  • Sykdom og uførhet

  • Ulykke

  • Sykehusopphold

  • Ufrivillig arbeidsledighet.

Strukturerte løsninger

Våre strukturerte reforsikringsløsninger gjør det enklere for din virksomhet å vokse mer effektivt gjennom reduserte kapitalkrav, samtidig som lønnsomheten opprettholdes.