Spørsmål&Svar

Hva dekker min forsikring? 

Dine dekningsområder fremkommer i dine forsikringsvilkår. Disse finner du som regel i din nettbank, dersom du ikke finner vilkårene anbefaler vi at du tar kontakt direkte med den finansinstitusjon der lånet er forsikret. 

Hvor finner jeg mitt lånenummer?

Du finner dine lånenummer i nettbanken eller ved å kontakte finansinstitusjonen hvor du har lånet.

Hvordan sier jeg opp forsikringen min?

Som regel skal alle henvendelser angående oppsigelse av forsikring rettes til finansinstitusjonen hvor du har lånet. Dette gjelder imidlertid ikke for produktet Ulykkesforsikring via SEB, dersom du ønsker å si opp denne kan du skrive til oss på e-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Hvor lang tid vil det ta før jeg får svar på min søknad?

Vi forsøker vårt ypperste å behandle ditt krav innen 10 virkedager, under forutsetning om at vi får alt av den etterspurte dokumentasjonen (se nedenfor for hvilken dokumentasjon vi behøver). Grunnet stor pågang kan det imidlertid ta noe lengre tid, vi anbefaler at henvendelser angående forsikringskrav rettes skriftlig til clp.no.kundeservice@partners.axa.

Kan jeg rette krav selv om jeg ikke har all den nødvendige dokumentasjonen?

Du kan alltid opprette krav og starte prosessen på vår hjemmeside https://www.clpnet.com/customer/homeno. Grunnet omstendighetene anbefaler vi imidlertid at du venter til du har all dokumentasjon på plass, for å sikre at vi kan foreta et smidigere oppgjør.

Kan det ta lengre tid før jeg får en avgjørelse i mitt forsikringskrav?

Vi gjør vårt ypperste for behandle alle saken innen 10 virkedager. Grunnet omstendighetene kan det imidlertid hende at vi overskrider denne fristen, vi vil forsøke å holde deg så oppdatert som mulig. Videre kan det hende at saksbehandlingen blir forlenget dersom vi mangler dokumentasjon fra deg eller tredjepart.

Må jeg betale på lånet dersom jeg mottar utbetalinger i mine forsikringskrav?

Dersom du har fått innvilget ditt krav, og vi har begynt å gjøre utbetalinger i ditt krav, behøver du som hovedregel ikke å betale videre ned på lånet ditt. Vi anbefaler imidlertid at du tar kontakt med långiver for være sikker på at betalingene er mottatt før du eventuelt stopper automatiske trekk i din nettbank.

Mitt arbeidsforhold opphørte i henhold til tidsbestemt kontrakt, kan jeg sende inn et krav?

Som hovedregel faller utløpet av tidsbestemt kontrakt utenfor dekningsområdet for Arbeidsledighet/Permittering.

Hvordan retter jeg en klage på beslutning i mitt krav eller saksbehandlingen?

Vi anbefaler at du retter en skriftlig klage til oss på clp.no.kundeservice@partners.axa, eller sender den inn per post til AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo.

Jeg har blitt arbeidsledig/permittert som følge av Korona-situasjonen, kan jeg sende inn et krav?

Ja, dersom din forsikring dekker ufrivillig Arbeidsledighet/Permittering. Vi anbefaler at du retter kravet via våre nettsider, se mer informasjon om dette nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke dekker arbeidsledighet/permittering for de første 30 dagene (egenandelsperiode).

Jeg er i karantene som følge av Korona, kan jeg sende inn et krav?

Forsikringen gjelder som regel dersom du har blitt sykemeldt, arbeidsledig eller permittert som følge av Korona-viruset. Dersom du ikke har mottatt sykemelding vil forsikringen som regel ikke gjelde. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke dekker arbeidsledighet/permittering for de første 30 dagene (egenandelsperiode).

Jeg har ikke anledning til å møte min lege for å innhente nødvendig dokumentasjon, hva kan jeg gjøre?

Vi kan etterspørre legeerklæringer og annen dokumentasjon på dine vegne, dersom vi får fullmakt fra deg. Dersom du er sykemeldt som følge av Korona-viruset kan du melde ditt krav via våre nettsider og laste opp sykemeldinger som bekrefter at sykemeldingen skyldes Korona-viruset, og vi vil vurdere ditt krav på bakgrunn av dette.

Vil dere gi beskjed når kravet er behandlet?

Ja, vi vil sende deg en e-post når ditt krav er behandlet eller dersom vi behøver mer informasjon fra deg. Har du reservert deg mot bruk av e-post vil vi sende brev. Grunnet stor pågang i saksbehandlingen har vi har dessverre ikke anledning til å ringe deg etter ditt krav er behandlet.

Dersom mitt krav blir godkjent, hvor lenge vil dere dekke mitt lån?

Dette avhenger av dine forsikringsvilkår. Etter egenandelsperioden (30 dager) dekker vi som regel 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag du er arbeidsledig/permittert eller sykemeldt. Vi gjør oppmerksom på at betalingene gjøres på etterskudd, når vi har mottatt dokumentasjon som bekrefter arbeidsledighet/sykemelding i tilstrekkelig tid. For de fleste forsikringer innebærer dette at første utbetaling vil skje etter 60 dager med arbeidsledighet/sykemelding. For mer informasjon angående utbetalinger kan du se i dine forsikringsvilkår. 

Hvilken dokumentasjon må jeg sende inn dersom jeg har blitt arbeidsledig eller permittert?

I henhold til dine forsikringsvilkår, du sende inn følgende dokumentasjon:

  • Dokumentasjon som bekrefter at du har i arbeid i sammenhengende 12 måneder forut for arbeidsledighets- eller permitteringsperioden (stillingsbrøk må fremkommet),

  • Oppsigelses- eller permitteringsvarsel hvor årsak og varslingsdato fremkommer,

  • Vedtak om innvilgede dagpenger fra NAV, og utbetalingsoversikt som bekrefter at du har mottatt dagpenger i sammenhengende 31/60 dager (lengden varierer etter hvilken forsikring du har).

  • Vi kan ikke innvilge ditt krav før ovennevnte er punkter er dokumentert.

Hvilken dokumentasjon må jeg sende inn dersom jeg har blitt sykemeldt?

I henhold til dine forsikringsvilkår, du sende inn følgende dokumentasjon:

  • Utfylt og signert «Legeerklæring» av din lege. Dersom sykemeldingen skyldes ryggplager, må du laste opp resultater/rapport etter MR-undersøkelse.

  • Lønnsslipp fra måneden før du ble 100% sykemeldt. Stillingsbrøk eller antallet timer du arbeider må fremkomme. Alternativ kan arbeidsgiver fylle ut vårt skjema «Erklæring fra arbeidsgiver».