Teknisk informasjon

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection jobber for å gjøre informasjonen på dette nettstedet tilgjengelig for alle, uavhengig av fysiske evner. Denne erklæringen skisserer tiltakene vi har iverksatt, for å sikre en høy standard for tilgjengelighet gjennom hele dette nettstedet.

Samsvar med standarder
 • Hoveddelen av sidene på nettstedet er godkjent av WCAG AA og er i samsvar med alle prioritet 2-retningslinjer for W3c-retningslinjene for tilgjengelighet av nettinnhold. (http://www.w3.org/WAI/).

 • Alle sidene på nettstedet er i samsvar med Irish National Disability Authority IT Accessibility Guidelines. (http://accessit.nda.ie/)

 • Alle sidene på nettsteder er godkjent i henhold til Section 508 og i samsvar med alle U.S. Federal Government Section 508 Guidelines. (http://www.section508.gov/)

 • Hoveddelen av sidene på nettstedet godkjennes som XHTML 1.0 Transitional.

 • Alle sidene på nettstedet bruker strukturert semantisk formatering. H1-merker brukes for hovedtitlene, og H2-merker brukes for undertitlene.

Bilder
 • Alle innholdsbilder som brukes på nettstedet, inkluderer en beskrivende ALT-merke. Grafikk som kun er ment som dekorasjon, inkluderer null ALT-attributter.

Visuell design
 • Nettstedet bruker dokumentmal for webleser for visuelt oppsett.

 • Nettstedet bruker kun relative fontstørrelser som er kompatible med det brukerspesifiserte tekststørrelsealternativet i visuelle nettlesere

Referanser for tilgjengelighet
 • W3-tilgjengelighetsretningslinjene som forklarer årsakene bak hver retningslinje.

 • W3-tilgjengelighetteknikkene som forklarer hvordan hver retningslinje implementeres.

 • W3-tilgjengelighetssjekklisten, en travel utviklers veiledning til tilgjengelighet.

 • Irish National Disability Authority IT-retningslinjer for tilgjengelighet.

 • U.S. Federal Government Section 508-retningslinjer for tilgjengelighet.

Programvare for tilgjengelighet
 • JAWS, en skjermleser for Windows. En tidsbegrenset, nedlastbar demo er tilgjengelig.

 • Home Page Reader, en skjermleser for Windows. En nedlastbar demo er tilgjengelig.

 • Lynx, en gratis tekstbasert nettleser for blinde brukere med oppdaterbare Braille-visninger.

 • Links, en gratis tekstbasert nettleser for visuelle brukere lav båndbredde.