AXA - Retningslinjer for personvern

AXA Partners, Norskregistrert utenlandsk foretaks (NUF) retningslinjer for personvern

Dette nettstedet eies, betjenes og vedlikeholdes av AXA Partner, NUF. Ditt personvern er veldig viktig for oss. Vi verdsetter din tillit og har utarbeidet disse retningslinjene for personvern for å hjelpe deg med å forstå hvordan vi samler inn, beskytter og bruker dine personopplysninger. Med «personopplysninger» mener vi opplysninger som er egnet til å identifisere deg som person, og som kan knyttes til deg eller andre.

Hvis du bruker vår nettbaserte skadeportal, er det forsikringsgiver for din forsikringsavtale, som er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger du avgir. Selskapet vil behandle dine personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene. Hvem som er forsikringsgiveren fremgår i din polise og vilkår. Alternativt kan du kontakte oss på clp.no.kundeservice@partners.axa eller ved å ringe oss på 800 37 500.

Hvordan vi samler inn dine personopplysninger
Besøk på vår nettside

Som besøkende på vår nettside vil du ha visse tilganger uten å avgi personopplysninger. I slike tilfeller innhenter våre servere domenenavnet du brukte for å få tilgang til internett, som for eksempel «aol.com» eller «yahoo.com», og nettstedet du kommer fra og besøker etterpå.

Det kan hende vi velger utenforstående selskaper som på våre vegne bruker slike opplysninger til å måle antall besøk, gjennomsnittlig tidsbruk, sidevisninger og annen statistikk om de besøkende på vår nettside, på generelt grunnlag. Vi kan bruke slike opplysninger til å overvåke nettstedets kvalitet og gjøre det lettere og enklere å bruke.

Det kan hende vi samler opp statistikk som vi innhenter om våre kunder, salg, nettrafikkmønstre og tjenester, og gir dette til en tredjepart. Når vi gir denne statistikken til en tredjepart vil den ikke inneholde personopplysninger som identifiserer deg.

Registrerte brukere

Det kan hende vi ber deg om å bli registrert bruker for å kunne få utvidet tilgang, for eksempel til vår nettbaserte skadeportal. Når du har blitt en registrert bruker, så kan vi samle inn personopplysninger når du bruker vårt nettsted.

Bruk av vår skadeportal

Hvis du bruker vår nettbaserte skadeportal kan vi innhente personopplysninger for å kunne behandle ditt krav.

Cookies (Informasjonskapsler)

Cookies er små mengder data som blir lagret av din nettleser på datamaskinens harddisk. Vi bruker cookies for å sikre at du kan dra nytte av og bruke den nettbaserte skadeportalen hvis du ønsker det. Du kan stille inn nettleseren din slik at du får beskjed når du mottar en cookie, eller for å hindre at cookies blir sendt. Vær imidlertid oppmerksom på at ved å ikke akseptere cookies så kan det redusere funksjonaliteten vi kan tilby når du besøker vår nettside.

Vi kan også samle inn personopplysninger på andre måter (som for eksempel fra ditt søknads- og kravskjema, telefonsamtaler og eposter, samt fra tredjeparter som for eksempel vitner og medisinsk personale).

Typer personopplysninger

Avhengig av din relasjonen til oss, kan personopplysninger vi innhenter være:

 • Generell identifikasjon og kontaktinformasjon som ditt navn, adresse og annen kontaktinformasjon, samt fødselsdato.

 • Medisinsk informasjon om din nåværende helsetilstand, informasjon om eventuelle skader, arbeidsuførhet og medisinske historie.

 • Finansiell informasjon som ditt kontonummer og kreditthistorie.

 • Andre sensitive personopplysninger som din religiøse overbevisning og eventuelle straffedommer.

 • Dine markedsføringspreferanser oppgitt til oss.

 • Informasjon som gjør oss i stand til å tilby deg produkter og tjenester

Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • Behandle din søknad om forsikring.

 • Behandle eventuelle skadekrav.

 • Sende deg informasjon om din forsikringsavtale.

 • Tilby forbedret kvalitet, opplæring og sikkerhet.

 • Utføre markedsundersøkelser.

 • Gi deg markedsinformasjon (inkludert informasjon om produkter og tjenester fra tredjeparter) i samsvar med dine markedsføringspreferanser.

 • Oppfylle vår forpliktelser etter gjeldende lover og regler.

 • Opprettholde og forsvare lovfestet rett

 • Forhindre, oppdage og etterforske kriminalitet, inkludert svindel og hvitvasking.

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter eller bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet over. For eksempel vil vi ikke selge personopplysninger til en tredjepart som ønsker å markedsføre sine produkter og tjenester til deg.

Barns personopplysninger

Vi skal ikke tilby forsikringsprodukter eller tjenesteavtaler, eller samler inn noen personopplysninger fra barn under 18 år. Dersom det uten vår viten blir inngått slike avtaler skal vi forsøke å slette enhver slik forsikringsavtale, refundere premie eller betaling, og slette all informasjon om vedkommende når en forelder eller verge informerer oss om at personopplysninger om deres barn har blitt mottatt i denne forbindelse.

Det kan bli innhentet opplysninger om barn i forbindelse et skadekrav eller i tilknytning til et forsikringstilbud, dersom dette er relevant i forhold til betingelsene for kravet eller tilbudet.

Deling av dine personopplysninger

Det kan hende vi deler personopplysninger vi har innhentet med andre virksomheter som nevnt nedenfor. De virksomheter vi deler personopplysningene med er forpliktet til å bruke opplysningene kun til det formål som er oppgitt. Deling kan skje til følgende tredjeparter:

 • Selskapet som er forsikringsgiver for din forsikringsavtale.

 • Selskapet som er reassurandør for din forsikringsavtale.

 • Tjenestetilbydere: Det kan hende vi deler visse personopplysninger med vår eksterne tjenestetilbydere (for eksempel juridiske rådgivere, utredere, uavhengige medisinske rådgivere, politiet og ulike offentlige instanser) samt distributører av våre produkter. I alle tilfeller vil vi kreve at tjenestetilbyderne som mottar personopplysninger fra oss følger våre retningslinjer for personvern, og at de bruker opplysningene kun til det formål som innsamlingen var ment til. Vi deler opplysningene med disse tjenestetilbyderne for å hjelpe oss å ivareta deg best mulig.

 • Selskaper i gruppen: Vi kan dele personopplysninger med andre selskaper i gruppen for de formål som er redegjort for i disse retningslinjene. Deling av personopplysninger innenfor den verdensomspennende AXA Gruppen er dekket av AXA Gruppens BCR (Binding Corporate Rules).

 • Andre forsikringsselskaper, tilsyn, bransjeorganisasjoner og offentlige instanser.

Fra tid til annen kan det også hende vi deler personopplysninger med andre forsikringsselskaper der det er nødvendig for formålet redegjort for i disse retningslinjene. Det kan bety overføring av opplysninger til andre land, inkludert de utenfor EU/EØS (se avsnittet om «Internasjonal overføring av personopplysninger» nedenfor).

Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi samler inn, bruker og deler dine personopplysninger av følgende grunner:

 • Innsamling og bruk av personopplysninger som er nødvendig for kunne å oppfylle din forsikringsavtale eller tjenesteavtale med oss, for eksempel for å kunne administrere forsikringsavtalen, behandle krav og tilby relevante ytelser.

 • Innsamling og bruk av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle din forsikringsavtale med et annet selskap, å gjøre oss i stand til å tilby hjelp eller ytelser og/eller betale skadeserstatning til deg, når disse er begunstigelser som behandles og betjenes av oss.

 • Innsamling og bruk av personopplysninger som er i vår legitime interesse, for eksempel for å kunne styre vår virksomhet, behandle krav, tilby tjenester, besvare henvendelser, bevare dokumenter og kommunikasjon, behandle klager, håndheve oppfyllelse av våre vilkår og etterforske svik.

 • Innsamling, bruk og deling av personopplysninger for å kunne utføre godkjenningskontroller.

 • Deling av personopplysninger når det har legitim interesse for den tredjepart som mottar dem, for eksempel våre forretningspartnere som gransker oss eller tredjeparter som behandler skadekrav under våre forsikringspoliser.

 • Innsamling, bruk og deling av personopplysninger for å kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser, for eksempel hvor tilsyn eller politimyndigheter krever at vi gjør det.

 • Vi innhenter ditt samtykke, spesielt for direkte-markedsføringskommunikasjon og, i noen tilfeller, for deling av dine personopplysninger.

Sikkerheten til innsamlet informasjon

Vi håndhever strenge fysiske, elektroniske og administrative beskyttelsestiltak i samsvar med gjeldende standarder for å verne dine personopplysninger mot uautorisert eller uhensiktsmessig tilgang, og for å forhindre tap og misbruk av dine personopplysninger. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til ansatte og tjenesteytere som har behov for kunnskap om informasjonen for legitime forretningsformål og for å kunne bistå med å behandle dine forespørsler, anmodninger eller krav.

Vi bruker krypterings- og autentifiseringsverktøy for å beskytte informasjonen som samles på vårt nettsted. Epostkommunikasjon utenfor vårt nettsted kan imidlertid være ubeskyttet. Du bør ikke sendes du oss elektronisk post som inneholder sensitive opplysninger, for eksempel kredittkortnummer, da bør du heller ringe oss eller sende det med rekommandert post.

Vi har tatt i bruk en fullgod prosedyre for å kunne identifisere og kommunisere eventuelle databrudd innen 72 timer og å løse det innen rimelig tid.

Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for det godkjente formålet spesifisert i disse retningslinjene. Dette inkluderer lagring av noen personopplysninger etter at vår forbindelse med deg er avsluttet, særlig for å kunne løse potensielle tvister og for pågående eller fremtidige rettssaker, bevare dokumentasjon for våre tjenester, og ellers for å kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser og forsvare dine rettigheter.

Vi forplikter oss til å lagre dine personopplysninger trygt, konfidensielt, korrekt og effektivt så lenge det er nødvendig for den bruk som her er godkjent.

Når lagringsperioden er over, vil dine personopplysninger blir anonymisert eller slettet.

Dine markedsføringspreferanser

I den utstrekning det er tillatt ved direktemarkedslovgivning, bruker vi og deler dine personlige opplysninger fra tid til annen på måter som vil forbedre eller forbedre tjenestene vi gir deg. Du kan når som helst velge bort denne muligheten ved å kontakte oss på clp.no.kundeservice@partners.axa eller ved å ringe 800 37 500.

Vi gir deg også jevnlig mulighet til å frabe deg følgende:

 • Eposter: Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringseposter, kan du frabe deg dette ved å klikke på stopp-abonnement-linken som følger hver epost, eller ved å kontakte oss som anvist over.

 • Tekstmeldinger/telefonkommunikasjon/vanlig post: Du kan velge å frabe deg dette ved å kontakte oss som anvist over.

Vær oppmerksom på at dersom du fraber deg, vil vi likevel ikke være i stand til å fjerne personopplysninger hos tredjepersoner som allerede har mottatt disse. Selv om du ikke vil motta markedsføringsinformasjon, vil vi likevel sende deg viktig administrativ informasjon.

Ved å aktivt akseptere vilkårene i disse retningslinjene for personvern ved å markere i aktuelle boks på vår nettside, aksepterer du å dele dine personopplysninger og oppsamlede statistiske informasjon som beskrevet over.

Internasjonal overføring av personopplysninger

Grunnet vår internasjonale og globale forretningsvirksomhet, kan det hende vi har behov for å overføre personopplysninger til andre selskaper i vår gruppe, eller tredjeparter som holder til i andre land, for grunner anvist i disse retningslinjene. I slike tilfeller vil vi forsikre oss om at dine personopplysninger blir beskyttet tilsvarende det som kreves etter den norske Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Eventuelle sensitive personopplysninger vil ikke bli overført ut av EU/EØS-området uten at du blir informert om overføringen på forhånd og gitt ditt samtykke.

Tredjeparters nettsteder

Vi er ikke ansvarlig for innholdet, sikkerheten eller informasjonsinnsamlingspraksisen til noen tredjeparters nettsteder, inkludert de som det linkes til fra vår nettside. Du bør nøye lese personvernretningslinjene for hver nettsted du besøker for å forstå hvordan de samler inn, bruker og deler informasjon.

Dine rettigheter

I overensstemmelse med personopplysningslovgivningen, har du krav på å:

 • Motta kopi av de personopplysninger vi har om deg, sammen med annen informasjon om hvordan vi behandler dem;

 • Be om retting av unøyaktig informasjon og, i noen tilfeller, be oss om å slette eller begrense vår bruk av dine opplysninger, og ellers motsette deg vår behandling av dine opplysninger for direkte markedsføringsformål, eller av grunner som berører din spesielle situasjon;

 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger;

 • Be om modifikasjon av dine personopplysninger;

 • Be om sletting av dine personopplysninger;

 • Motta kopi eller få overført kopi til et annet selskap (flytting av opplysninger) (i et maskinlesbart format) av personopplysninger som du har gitt til oss, når vi kan behandle dem elektronisk med din tillatelse eller det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med deg. Slike opplysninger kan bli overført til en annen behandlingsansvarlig (som for eksempel en annen forsikringsgiver);

 • Klage på hvordan vi behandlere dine opplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om fremgangsmåten finner du her: datatilsynet.no; og

 • Når som helst trekke tilbake enhver fullmakt du har gitt i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dette inkluderer din tillatelse til å motta direkte markedsføringskommunikasjon.

Merk at det er visse begrensninger og unntak til disse rettighetene som vi kan anvende avhengig av omstendighetene.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om disse retningslinjene for personvern eller ønsker å bruke dine rettigheter:

Personvernombudet
Adresse AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection Attn: Oscar Tuutti, PB 588, Skøyen 0214 Oslo
Epost Clp.no.dataprivacy@partners.axa

Endringer i disse retningslinjene

Vi oppfordrer deg til å sjekke disse retningslinjene med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer. Selv om vi forbeholder oss retten til å endre eller utvide disse retningslinjene, vil vi på denne nettsiden meddele deg eventuelle større endringer i en periode på minst 30 dager etter endringen.

Sist oppdatert: 7.5.2018