Branża i Regulacje Rynku

Świat nieustannie się zmienia, dlatego nasze zespoły prawne i ds. współpracy z regulatorami na bieżąco informują Cię o nowych przepisach przyjmowanych w różnych krajach na całym świecie.

Branża i Regulacje Rynku

Regulacje rynkowe nieustannie wpływają na sposób funkcjonowania naszej branży. Świat nieustannie się zmienia, dlatego nasze zespoły prawne oraz ds. współpracy z regulatorami na bieżąco informują Cię o nowych przepisach przyjmowanych w różnych krajach na całym świecie, monitorując nowe trendy i w razie potrzeby starając się wywierać wpływ na decydentów.

Zespół ds. współpracy z regulatorami w AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection uważnie i aktywnie monitoruje nowe przepisy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje to prowadzenie dialogu z politykami, urzędami regulacji, stowarzyszeniami gospodarczymi i innymi interesariuszami w celu zdobycia informacji o nowych przepisach na wczesnym etapie, co pozwala nam wpływać na ostateczne wyniki. Tą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z Tobą w ramach świadczonych przez nas usług.

Zgodność z przepisami

Przepisy regulujące świadczenie usług finansowych ulegają ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Ponieważ AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection działa w wielu krajach na różnych kontynentach, pilnujemy, aby pracownicy przestrzegali przepisów obowiązujących w różnych jurysdykcjach, w których prowadzona jest sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

Dział prawny AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection ściśle współpracuje z innymi zespołami w ramach naszej organizacji, w tym z Działem Ryzyka, Audytu Wewnętrznego oraz Działem ds. współpracy z regulatorami, aby móc identyfikować zagrożenia związane z brakiem zgodności i odpowiednio je eliminować za pomocą programów zgodności. Obejmuje to okresowe szkolenia z zakresu zgodności, monitorowanie zgodności oraz doradztwo na temat obowiązujących i planowanych przepisów prawa i wytycznych.
 

Więcej informacji?