GAP

Zapewnia ochronę samochodów Twoich klientów, pokrywając ich zobowiązania w razie uszkodzenia, kradzieży lub szkody całkowitej.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Typowe ubezpieczenie komunikacyjne nie zawsze pozwala na pokrycie całego kosztu wymiany samochodu lub spłacenie umowy leasingu lub pożyczki. W razie kradzieży lub szkody całkowitej klienci mogą potrzebować pomocy finansowej, aby poradzić sobie z tym dodatkowym wydatkiem. Ubezpieczenie straty finansowej GAP to uzupełnienie ubezpieczenia komunikacyjnego, które pomaga klientom uregulować ewentualne pozostałe do spłaty koszty po kradzieży lub wystąpieniu szkody całkowitej.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP występuje w trzech wariantach:

  • Wypłata różnicy między pozostałym do spłaty saldem finansowania a wartością rynkową samochodu uzyskaną z polisy OC/AC (tzw. GAP finansowy)

  • Ubezpieczenie indeksowe umożliwiające wypłatę określonego procentu wartości rynkowej samochodu sprzed wystąpienia szkody (tzw. GAP indeksowy)

  • Ubezpieczenie umożliwiające wypłatę różnicy między kwotą z faktury a wartością rynkową samochodu uzyskaną z polisy OC/AC (tzw. GAP fakturowy.
     

Więcej informacji?