Kosztów Utrzymania

Pomoc w pokrywaniu bieżących kosztów utrzymania, aby klienci mogli opłacić comiesięczne rachunki, gdy w ich życiu nastąpi nieoczekiwana zmiana.

Koszty utrzymania i ubezpieczenie dochodu

Oferujemy produkty, które pomagają pokrywać bieżące koszty utrzymania, aby klienci mogli opłacić niezbędne rachunki w sytuacji, gdy w ich życiu zdarzy się coś nieoczekiwanego jak utrata pracy lub utrata zdolności do jej wykonywania. Dzięki naszym rozwiązaniom klienci w trudnych dla nich chwilach będą nadal w stanie regulować swoje podstawowe rachunki i zobowiązania finansowe, takie jak składki na ubezpieczenia emerytalne, inne ubezpieczenia oraz plany oszczędnościowe.

Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów pozwala klientom utrzymać dotychczasową stopę życiową. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę części miesięcznego wynagrodzenia klientów w razie utraty pracy, wypadku lub choroby. Świadczenie pozwala pokryć bieżące wydatki, niwelując tym samym obciążenia finansowe, z którymi borykają się klienci w takich sytuacjach. Dzięki ubezpieczeniu od utraty dochodu klienci mogą skoncentrować się na poszukiwaniu nowej pracy lub powrocie do zdrowia.

Podstawowe cechy produktu:

  • Świadczenie pokrywa % miesięcznego dochodu klienta

  • Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek: utraty pracy, hospitalizacji lub choroby.

Więcej informacji?