Obsługa Klienta

To podstawa naszych działań, przy czym koncentrujemy się w szczególności na jakości obsługi klienta, obsłudze roszczeń, precyzyjnym procesie podejmowania decyzji i terminowości realizacji umów.

Obsługa Klienta

Intensywnie pracujemy nad stopniową zmianą sposobu obsługi, tak aby maksymalnie ją uprościć na każdym szczeblu kontaktu z klientem.

Wszystko to jest możliwe dzięki naszym pracownikom, podejściu zorientowanym na klienta i wspólnej platformie informatycznej. Szczycimy się tym, że jesteśmy dostępni dla Twoich klientów, kiedy tylko nas potrzebują.

Nasi pracownicy służą radą i wsparciem, które przekłada się na szybszą, prostszą i łatwiejszą likwidację szkód Twoich klientów, ze szczególnym naciskiem na:

  • doradztwo i wsparcie na każdym etapie,

  • ciągłe doskonalenie,

  • obsługę roszczeń,

  • realizację terminowości umów.

Wszystko to pozwala nam zapewnić ochronę Twoim klientom i Twojej marce.

Jeżeli sytuacja tego wymaga, oferujemy specjalistyczną pomoc na szczeblu krajowym przy scentralizowanym wsparciu i koordynacji ze strony naszych Międzynarodowych Centrów Usług w Finlandii i Irlandii.

Nasi odbiorcy i dane kształtują naszą strategię rozwoju. Stale mierzymy i analizujemy wskaźniki efektywności, aby szukać sposobów na poprawę jakości naszych usług.
 

Więcej informacji?