Polityka prywatności CLP

Polityka prywatności AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection

Ta strona należy do spółki AXA Partners SAS i jest przez nią administrowana. AXA przykłada wielką wagę do ochrony Państwa prywatności. Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, aby dowiedzieli się Państwo, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je zabezpieczamy i wykorzystujemy. Dane osobowe definiujemy jako informacje, które umożliwiają Państwa identyfikację lub mają z Państwem związek.

Jeśli są Państwo użytkownikami internetowego portalu do zgłaszania roszczeń, spółka będąca Państwa ubezpieczycielem będzie pełnić funkcję Administratora wszelkich dostarczonych przez Państwa danych osobowych. Będzie ona traktować Państwa dane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Nazwa ubezpieczyciela znajduje się w Państwa warunkach polisy. Mogą Państwo również skontaktować się z nami – mailowo, pod adresem: clp.info@partners.axa.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe
Wejścia na stronę

Jako goście na naszej stronie internetowej mogą Państwo mieć dostęp do pewnych funkcji bez informowania nas o swojej tożsamości lub podawania nam jakichkolwiek informacji o sobie.

W takim przypadku nasze serwery gromadzą nazwy domen internetowych, które wykorzystaliście Państwo w celu uzyskania dostępu do Internetu, takie jak np. „aol.com” lub „yahoo.com”, oraz strony internetowe, które odwiedzali Państwo przed wejściem na naszą stronę internetową oraz te, które odwiedzą Państwo jako następne.

Będziemy mogli zlecać zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi w naszym imieniu wykorzystywanie takich informacji w celu zbierania danych statystycznych na temat ilości wizyt na stronie, średniego czasu ich trwania, ilości wyświetleń i innych danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę. Ponadto będziemy mieć możliwość monitorowania wydajności strony, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z niej.

Będziemy mogli zbierać dane statystyczne na temat naszych klientów, sprzedaży, wzorców ruchu po stronie internetowej oraz usług, a także przekazywać te dane statystyczne osobom trzecim. Informacje statystyczne przekazywane osobom trzecim nie będą jednakże zawierały żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację.

Zarejestrowani użytkownicy

Możemy wymagać od Państwa rejestracji w celu udostępnienia Państwu innych funkcji takich jak internetowy portal do zgłaszania roszczeń. Po zarejestrowaniu Państwa dane osobowe będą mogły być gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystanie z internetowego portalu do zgłaszania roszczeń

W przypadku gdy korzystają Państwo z internetowego portalu do zgłaszania roszczeń, może zaistnieć konieczność gromadzenia przez nas Państwa danych osobowych w celu przetworzenia zgłoszenia.

Pliki „cookie”

Pliki „cookie” to niewielkie fragmenty danych przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera. Wykorzystujemy je po to, aby mogli Państwo korzystać z systemów portalu do zgłaszania roszczeń, jeśli wyrazili Państwo taką chęć. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o otrzymywaniu plików „cookie” lub zapobiegała ich wysyłaniu. Warto jednak wiedzieć, że odrzucanie plików „cookie” może spowodować ograniczenie funkcjonalności, którą zapewniamy podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Możemy również gromadzić Państwa dane osobowe za pomocą innych środków (np. Państwa wniosków oraz formularzy dotyczących roszczeń, połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej oraz z informacji od osób trzecich takich jak świadkowie i personel medyczny).

Gromadzone przez nas dane osobowe

W zależności od Państwa relacji z naszą firmą możemy gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak:

 • ogólne informacje identyfikujące i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe oraz data urodzenia,

 • dane medyczne, takie jak obecny stan zdrowia, szczegóły dotyczące urazów i niepełnosprawności oraz wywiad chorobowy,

 • informacje finansowe takie jak dane konta bankowego i historia kredytowa,

 • inne wrażliwe dane osobowe takie jak wyznanie i informacje o wyrokach skazujących,

 • podane preferencje marketingowe,

 • informacje umożliwiające nam oferowanie Państwu produktów i usług, takich jak inne posiadane polisy.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • przetwarzania wniosków ubezpieczeniowych,

 • przetwarzania wszelkich zgłoszonych roszczeń,

 • wysyłania informacji dotyczących Państwa polisy,

 • podnoszenia jakości, udoskonalania szkoleń i środków bezpieczeństwa,

 • przeprowadzania badań rynku,

 • dostarczania Państwu informacji marketingowych (w tym informacji o produktach i usługach oferowanych przez wybrane osoby trzecie) zgodnych z Państwa preferencjami marketingowymi,

 • przestrzegania stosownych przepisów prawa i obowiązków regulacyjnych,

 • ustanawiania i ochrony praw wynikających z tytułów prawnych,

 • zapobiegania przestępstwom, w tym nadużyciom finansowym, wykrywania i ścigania ich.

Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych innym osobom trzecim niż te wymienione powyżej. Nie będziemy na przykład sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim, które mogłyby chcieć sprzedawać Państwu swoje produkty lub usługi.

Dane dotyczące dzieci

Nigdy celowo nie oferujemy zakupu polisy ubezpieczeniowej, zawarcia umowy wyłącznie o świadczenie usług dzieciom poniżej 18. roku życia, ani nie zbieramy ich danych osobowych. W przypadku otrzymania od rodzica lub opiekuna informacji, że pozyskaliśmy dane osobowe od ich dziecka w jednej z powyższych sytuacji, dołożymy wszelkich starań w celu anulowania polisy lub umowy wyłącznie o świadczenie usług, zwrotu kwoty składki lub płatności oraz usunięcia danych dotyczących takiej osoby.

Niektóre dane dotyczące dzieci mogą jednak być gromadzone i wykorzystywane w związku z roszczeniem na podstawie polisy lub świadczeniem usługi, np. te, które będą ważne z perspektywy okoliczności roszczenia lub świadczenia usług i powiązanych z nimi zagrożeń.

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Możemy ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe innym podmiotom wymienionym poniżej. Podmioty, którym ujawniamy dane osobowe, mogą wykorzystywać je wyłącznie do podanych celów. Dane mogą być ujawniane następującym osobom trzecim:

 • Państwa ubezpieczycielowi,

 • Państwa reasekuratorowi,

 • dostawcom usług: niektóre informacje możemy ujawniać naszym zewnętrznym dostawcom usług (tj. radcom prawnym, urzędnikom śledczym ds. zwalczania nadużyć finansowych, niezależnym doradcom medycznym, policji i agencjom rządowym) oraz dystrybutorom naszych produktów. W każdym przypadku wymagamy, aby wszyscy dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, przestrzegali zasad naszej Polityki prywatności oraz wykorzystywali te informacje wyłącznie do celów, do jakich zostały nam one przekazane. Ujawnianie danych osobowych wspomnianym podmiotom służy zwiększeniu efektywności świadczenia Państwu naszych usług.

 • spółkom w ramach Grupy: możemy przekazywać Państwa dane osobowe spółkom z naszej Grupy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zasady przekazywania danych osobowych wewnątrz światowej Grupy AXA zostały ujęte w BRC (Wiążących regułach korporacyjnych) Grupy AXA.

 • innym ubezpieczycielom, organom regulacyjnym i organom branżowym/publicznym.

Możemy także sporadycznie przekazywać Państwa dane osobowe innym osobom trzecim, kiedy będzie to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Może się to wiązać z przekazywaniem takich informacji do innych krajów, w tym do państw spoza EOG (zob. rozdział „Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych” poniżej).

Podstawa prawna do wykorzystywania Państwa danych

Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe z następujących przyczyn:

 • Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji Państwa umowy ubezpieczenia lub zawartej z Państwem umowy wyłącznie o świadczenie usług, np. w celu zarządzania polisą, obsługi roszczeń i świadczenia odpowiednich usług.

 • Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania Państwa umowy ubezpieczenia z innym towarzystwem, gdyż umożliwia nam zapewnienie Państwu pomocy lub świadczenie usług i/lub wypłatę kwoty roszczenia — w przypadku, gdy to nasza firma odpowiada za przetwarzanie i obsługę takich świadczeń.

 • Gromadzenie i wykorzystywanie niektórych danych osobowych pozostaje w naszym uzasadnionym interesie i służy takim celom, jak np.: prowadzenie działalności, obsługa roszczeń, świadczenie usług, udzielanie odpowiedzi na zapytania, ewidencja komunikatów, obsługa reklamacji, zapewnienie zgodności z warunkami umowy oraz ściganie nadużyć finansowych.

 • Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych daje możliwość prowadzenia kontroli przestrzegania nałożonych sankcji.

 • Dane osobowe mogą być ujawniane w uzasadnionym interesie otrzymującej je osoby trzeciej, np. naszego partnera biznesowego, który przeprowadza u nas audyt, lub osób trzecich obsługujących roszczenia z tytułu naszych polis ubezpieczeniowych.

 • Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania niektórych zobowiązań prawnych, np. w przypadku gdy takich działań wymagają od nas organ regulacyjny lub organy ścigania.

 • Pozyskujemy Państwa zgodę, szczególnie na przesyłanie komunikatów z zakresu marketingu bezpośredniego, oraz, w niektórych przypadkach, na ujawnianie Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo gromadzonych informacji

Stosujemy ścisłe zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne zgodne z obowiązującymi normami w celu ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem nieuprawnionych lub nieodpowiednich osób oraz w celu zapobiegania utracie danych lub niewłaściwemu wykorzystaniu. Dostęp do Danych osobowych mają jedynie pracownicy i dostawcy usług, którym znajomość tych danych niezbędna jest do uzasadnionych celów biznesowych, tj. przy udzielaniu odpowiedzi na Państwa zapytania, wnioski lub roszczenia.

W celu zabezpieczenia informacji gromadzonych na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi szyfrujących i autoryzacyjnych. Komunikaty e-mailowe pochodzące spoza naszej strony internetowej mogą jednak nie być zabezpieczone. Jeżeli chcą Państwo wysyłać do nas e-mail zawierający wyjątkowo poufne informacje, takie jak numer karty kredytowej, mogą Państwo zdecydować się na podanie ich przez telefon lub wysłanie listem poleconym.

Opracowaliśmy odpowiednią procedurę umożliwiającą rozpoznanie przypadku naruszenia ochrony danych i przekazanie informacji na ten temat w ciągu 72 godzin oraz rozwiązanie takiego problemu w rozsądnym czasie.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji uprawnionych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Oznacza to między innymi, że niektóre Państwa dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu Państwa współpracy z nami, zwłaszcza w celu rozstrzygnięcia potencjalnych sporów oraz do użytku w bieżących lub przyszłych postępowaniach sądowych, w celu ewidencjonowania naszych usług i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w pozostałym zakresie oraz w celu zapewnienia nam ochrony prawnej.

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa, poufności, prawidłowości oraz skuteczności Państwa danych osobowych w uprawnionym okresie ich wykorzystywania.

Na koniec okresu zachowania Państwa dane osobowe zostaną zanonimizowane i zniszczone.

Państwa preferencje marketingowe

Czasem wykorzystujemy lub przekazujemy Państwa dane osobowe w sposób, który poprawi lub rozszerzy zakres świadczonych przez nas usług. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną na te działania zgodę, wysyłając e-mail na adres: clp.info@partners.axa.

Ponadto każdorazowo dajemy Państwu możliwość wycofania zgody.

 • E-maile: Jeśli nie życzą sobie Państwo danej otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, mogą Państwo wycofać zgodę, klikając odpowiedni odsyłacz zawarty w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami zgodnie ze wskazówkami powyżej.

 • SMS/komunikaty telefoniczne/przesyłki pocztowe: Mogą Państwo wycofać zgodę, kontaktując się z nami zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Warto jednak wiedzieć, że po wycofaniu zgody nie będziemy mogli usunąć Państwa danych osobowych z ewidencji osób trzecich, którym zostały one dotąd przekazane. Nawet jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, będziemy danej przesyłać Państwu istotne informacje administracyjne.

Akceptując warunki niniejszej Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka zgody na naszej stronie internetowej, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych lub informacji zawartych w raportach konsumenckich zgodnie z powyższym opisem.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Ze względu na globalny charakter prowadzonej przez nas działalności możemy przekazywać Państwa dane osobowe spółkom w ramach naszej grupy lub osobom trzecim znajdującym się w innych krajach do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. W takich przypadkach dopilnujemy, aby Państwa dane osobowe miały zapewniony taki sam poziom ochrony, jak ten wymagany na mocy prawa polskiego.
Każdorazowo poinformujemy Państwa o zamiarze przekazania danych wrażliwych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Strony internetowe osób trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie gromadzenia informacji na stronach internetowych osób trzecich, w tym stron, do których odsyła nasza strona. Zalecamy Państwu dokładne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony, celem uzyskania informacji o tym, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy wraz z innymi informacjami na temat sposobu ich przetwarzania,

 • złożenia wniosku o sprostowanie nieprawidłowych danych oraz, w niektórych okolicznościach, złożenia wniosku o usunięcie lub ograniczenie wykorzystywania przez nas swoich danych do celów marketingu bezpośredniego lub do celów związanych z Państwa szczególną sytuacją,

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • złożenia wniosku o wprowadzenie zmian w Państwa danych osobowych,

 • złożenia wniosku o usunięcie Państwa danych osobowych,

 • otrzymania kopii danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz do tego, aby takie kopie zostały przekazane innemu towarzystwu — w obu przypadkach w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych), w przypadku gdy przetwarzamy je w sposób elektroniczny na podstawie Państwa zgody lub kiedy przetwarzanie ich jest niezbędne do celu realizacji zawartej z Państwem umowy; tego typu dane mogą być przekazywane innemu administratorowi danych (np. innemu dostawcy ubezpieczeń);

 • zgłoszenia skargi na sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe do organu nadzoru w sprawie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na temat składania skarg znajdą Państwo na stronie https://www.giodo.gov.pl/.

 • wycofania w dowolnym momencie każdej udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Dotyczy to również zgód na otrzymywanie komunikatów z zakresu marketingu bezpośredniego.

Uwaga: powyższe prawa podlegają określonym ograniczeniom i odstępstwom mającym zastosowanie w zależności od konkretnego przypadku.

Kontakt z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcą skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych:, prosimy o kontakt z:

Inspektorem ochrony danych
Adres: AXA Partners Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Ul. Giełdowa 1, 
01-211 Warszawa, 
Budynek LIXA B

E-mail: clp.pl.dataprivacy@partners.axa

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się ze wszelkimi wprowadzonymi w niej zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian, informacja o nich będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej przez co najmniej 30 dni po ich wprowadzeniu.

Praktyki i zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności zastępują wszelkie poprzednie zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące kwestii w niej uregulowanych.

Ostatnia aktualizacja: 07 maja 2018