Reasekuracja

Od ponad 20 lat AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection jest wiodącym towarzystwem reasekuracyjnym. Od wielu lat świadczymy usługi na arenie międzynarodowej w zakresie reasekuracji i retrocesji na rynkach ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych.

Reasekuracja

Nasze programy reasekuracyjne opracowywane są specjalnie dla Ciebie i zgodnie z Twoimi wymaganiami. Zapewniamy rozwiązania zarówno tradycyjne, jak i strukturyzowane.
 

Rozwiązania tradycyjne

Nasze tradycyjne produkty reasekuracyjne powstały po to, aby pomóc Ci prawidłowo zarządzać ryzykiem w Twojej działalności. Nasze zespoły ds. reasekuracji pomogą Ci zaprojektować nowe produkty i ustalić ich cenę lub wejść na nowe rynki. Wspólnie dzielimy ryzyko Twojej firmy.

W wielu krajach, korzystając ze współpracy z licznymi dystrybutorami, zapewniamy rozwiązania reasekuracyjne dopasowane do potrzeb naszych klientów z zakresu ubezpieczeń od następujących rodzajów ryzyka:

 • ubezpieczenie na życie

 • na wypadek poważnego zachorowania

 • na wypadek całkowitego trwałego inwalidztwa

 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

 • na wypadek hospitalizacji

 • na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 • od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • na wypadek utraty pracy

 • ubezpieczenie od ubytku wartości rynkowej.

Odbiorcy uzyskują bezpośredni dostęp do naszego zespołu ekspertów ubezpieczeniowych. Tworzymy rozwiązania produktowe, cenowe i reasekuracyjne odpowiadające Twoim potrzebom. Nasz zespół ds. umów reasekuracyjnych sprawia, że wdrożenie umowy jest proste, a jej obsługa bezproblemowa.

Rozwiązania strukturyzowane

Nasze strukturyzowane rozwiązania reasekuracyjne zaprojektowano tak, aby pomagać Twojej firmie na wiele sposobów, w tym poprzez:
 • zarządzanie nadwyżką, ułatwiając efektywniejszy rozwój

 • obniżanie wymagań dotyczących kapitału przy utrzymaniu dochodowości

 • wzrost wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), a tym samym zwrotu z tytułu nowych i obecnych transakcji.

 

Więcej informacji?