Ubezpieczeni

Naszym celem jest doskonała obsługa wszystkich naszych klientów.

Usługi dla ubezpieczonych

Zgłoszenie szkody

Aby zminimalizować ryzyko opóźnień i najlepiej wykorzystać nasz proces likwidacji szkód:

 • sprawdź swój dokument potwierdzający ubezpieczenie, aby upewnić się, że masz prawo wystąpić z roszczeniem ubezpieczeniowym;

 • zadzwoń pod nr+ 48 22 526 28 00, aby uzyskać formularz zgłoszenia szkody;

 • wypełnij wszystkie rubryki formularza zgłoszenia szkody – potrzebujemy tych informacji, by przeanalizować Twoje roszczenie;

 • upewnij się, że załączyłeś/-aś wszystkie dokumenty uzupełniające wymienione w formularzu;

 • dopilnuj, aby Twój pracodawca i/lub lekarz wypełnili odpowiednią część formularza.

Co dalej?

Jeżeli Twoje roszczenie zostanie uznane, otrzymasz pismo zawierające następujące informacje: wysokość odszkodowania; dane podmiotu, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie; termin wypłaty odszkodowania.

Jeżeli Twoje roszczenie zostanie odrzucone, otrzymasz pismo z wyjaśnieniem, dlaczego nie możemy wypłacić odszkodowania.  Może się zdarzyć, że przesłane przez Ciebie informacje lub dokumenty nie opisują w pełni Twojej sytuacji – jeżeli możesz uzyskać nowe informacje lub dokumenty uzasadniające roszczenie, chętnie je ponownie przeanalizujemy.

Reklamacje

Naszym celem jest doskonała obsługa wszystkich naszych klientów. Jeżeli uważasz, że nie spełniliśmy Twoich oczekiwań, prosimy o niezwłoczną informację.

Wszystkie reklamacje klientów traktujemy bardzo poważnie. Kontaktując się z nami, należy podać następujące informacje:

 • Imię, nazwisko i adres do korespondencji;

 • Ewentualne nadane numery (np. szkody, polisy);

 • Jasny opis Twojego problemu lub skargi.

Kontakt

Pracujemy w dni powszednie, w godzinach: 09.00-17.00.

 • Nasz e-mail:  clp.pl@partners.axa

 • Nasz  telefon:  + 48 22 526 28 00

 • Faks: +48 22 526 28 01

 • Nasz adres do korespondencji: AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa,  Budynek LIXA B

 • Lub poproś o formularz w instytucji finansowej, w której nabyłeś/-aś naszą polisę ubezpieczeniową.