Ubezpieczenie na Życie

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, chroniące klientów w razie choroby, wypadku lub śmierci.

Ubezpieczenie na Życie

Nasze ubezpieczenia na życie to rozwiązania, które pomagają klientom poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Opracowaliśmy pakiet produktów zapewniających pomoc finansową w przypadku rozpoznania ciężkiej choroby, w razie wypadku lub śmierci w rodzinie. Uposażeni (klient lub jego rodzina) otrzymują ryczałtową sumę pozwalającą im poradzić sobie z presją finansową.

Choroba krytyczna

Diagnoza choroby krytycznej choroby to wstrząs, a do tego może również oznaczać spadek dochodów i wzrost wydatków. Powrót do zdrowia może trwać miesiącami lub latami, a sytuację tę jeszcze pogarsza brak funduszy. Ubezpieczenie na wypadek choroby krytycznej zapewnia klientom zryczałtowane świadczenie w przypadku rozpoznania jednej z określonych krytycznych chorób. Zakres ochrony:

  • 7 chorób krytycznych

  • Przeszczepy 6 organów

  • Wszczepienie by-passów.

Poważne zachorowanie  

Rozpoznanie ataku serca, udaru lub raka stanowi ogromne obciążenie psychiczne i może skutkować spadkiem dochodów, nieprzewidzianymi wydatkami i trudniejszą sytuacją finansową. Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania zapewnia klientom wypłatę zryczałtowanego świadczenia w przypadku wystąpienia ataku serca, udaru lub choroby nowotworowej. Ubezpieczenie pozwoli klientom wracać do zdrowia, nie martwiąc się o pieniądze. Zakres ochrony

  • Atak serca

  • Choroba nowotworowa

  • Udar.

Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej

Nowotwór to choroba, której wiele osób obawia się najbardziej. Poza wyniszczającym wpływem na organizm, choroba nowotworowa może również narazić chorych na spadek dochodów i wzrost wydatków w najtrudniejszym dla nich momencie. Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej zapewnia klientom wypłatę zryczałtowanego świadczenia, dzięki któremu zyskają pomoc finansową niezbędną w tak trudnym dla nich okresie.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Jeżeli stanie się najgorsze i umrze główny żywiciel rodziny, może to mieć katastrofalny wpływ na życie jego bliskich. Większość z nas chce mieć pewność, że w razie ich śmierci osoby pozostające na ich utrzymaniu będą zabezpieczone finansowo. Ubezpieczenie na dożycie zapewnia uposażonym wypłatę zryczałtowanego świadczenia, natomiast rodzinny plan finansowy może zapewnić stały miesięczny dochód w określonej przez klienta kwocie wypłacany do końca okresu polisy. Ubezpieczony i jego rodzina mogą być pewni ochrony finansowej w razie najgorszego. Wsparcie to może pomóc rodzinie stanąć na nogi bez presji finansowej.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  

Wypadek może zdarzyć się każdemu, zawsze i wszędzie. W domu, w pracy czy na wakacjach – warto być przygotowanym na różne okoliczności. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia klientowi wypłatę zryczałtowanego świadczenia, jeżeli na skutek wypadku wystąpi u niego (lub członka jego rodziny) trwałe inwalidztwo. Ubezpieczeni uzyskują pewną ochronę finansową, kiedy ich rodzina najbardziej tego potrzebuje. Zryczałtowane świadczenie może im pomóc poradzić sobie po wypadku i pokryć bieżące wydatki. Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie indywidualnym i rodzinnym.
 

Więcej informacji?