Wierzytelności

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych, kiedy klient nie może pracować z powodu choroby lub utraty pracy.

Ubezpieczenie Wierzytelności

Nasz pakiet ubezpieczeń kredytów zabezpiecza zobowiązania klientów poprzez zapewnienie im finansowania w sytuacji, gdy nie mogą oni pracować z powodu choroby lub utraty pracy. Dla wielu klientów normą są regularne spłaty z tytułu kredytów, kart kredytowych, pożyczek i kredytów w rachunkach bieżących. W ich przypadku kluczowe znaczenie ma pomoc finansowa w regulowaniu bieżących spłat istniejącego zadłużenia.

Najważniejsze obszary ochrony w tym produkcie obejmują:

  • NNW i choroby

  • Poważne zachorowanie

  • Hospitalizacja

  • Całkowite i trwałe inwalidztwo

  • Utrata pracy

  • Ubezpieczenie na życie.

Karta kredytowa i kredyt w rachunku bieżącym

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia karty kredytowej i kredytu w rachunku bieżącym zapewnia ochronę na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy, śmierci lub całkowitego, trwałego inwalidztwa. Dzięki temu ubezpieczeniu ubezpieczony może być pewien, że jego status, jako dłużnika jest chroniony, a w razie nagłych nieprzewidzianych zdarzeń losowych on i jego bliscy mogą być spokojni o finansowanie zadłużenia.

Ubezpieczenie kredytów

Wiele osób korzysta z różnych kredytów, a przy tym często obawia się, czy będzie w stanie spłacać raty w razie niezdolności do pracy. Ubezpieczenie kredytów pozwala regulować 100% miesięcznych rat kredytowych w przypadku utraty pracy, wypadku lub choroby. W przypadku śmierci, poważnego zachorowania lub całkowitego trwałego inwalidztwa, spłacane jest zadłużenie pozostałe do spłaty. Posiadając takie ubezpieczenie, Ubezpieczony jest pewien, że w każdej sytuacji będzie w stanie regulować swoje zobowiązania, więc jego wiarygodność, jako dłużnika jest również niezagrożona.
 

Więcej informacji?