Wsparcie Marketingowe

Pomagamy Ci sprzedawać rozwiązania klientom, wspólnie rozwijając strategię, marketing wykorzystujący różne kanały komunikacji oraz marketing cyfrowy.

Wsparcie Marketingowe

Dzisiejszy klient, przyzwyczajony do korzystania z wielu (lub wręcz wszystkich) kanałów komunikacji, chce sam wybierać sposób, w jaki podejmie z Tobą współpracę. Przy pewnych transakcjach niektórzy wolą kontakt osobisty, inni – rozmowę telefoniczną, a w coraz większej liczbie krajów podstawowym kanałem komunikacji z klientem staje się Internet. Szybko rozwija się również technologia mobilna, która w wielu krajach stała się w biznesie codziennością.

Nasz zespół Wsparcia Marketingowego rozumie Twoich klientów, produkty i kanały, które razem tworzą Twój rynek. Nasze doświadczenie w tych dziedzinach pozwala nam wspierać rozwój Twojej działalności poprzez:

  • pogłębianie relacji z obecnymi klientami,

  • docieranie do klientów przez nowe kanały kontaktu,

  • dywersyfikację oferty produktowej oraz

  • obsługę nowych segmentów klientów i rynków.

Pomagamy Ci przy realizacji programów marketingowych, dzięki którym dotrzesz do klientów z odpowiednimi produktami, dostosowanymi do różnych etapów ich życia. To pozwoli Ci zwiększyć grono oddanych klientów i zbudować z nimi długotrwałe relacje. Zaawansowana analiza danych pomoże usprawnić proces podejmowania decyzji, ograniczyć ryzyko i uzyskać wartościowe informacje o potrzebach i zachowaniach Twoich klientów. Rozumiemy, że skuteczność naszych programów marketingowych zależy od kanałów dystrybucji, które uruchamiamy. Dlatego, jeśli to możliwe, proponujemy podejście oparte na wykorzystywaniu wszystkich kanałów w całym procesie obsługi klienta.

Strategia marketingowa

Strategia i planowanie są niezbędne, aby osiągnąć cele biznesowe. Pomagamy Ci planować, zarządzać i optymalizować kampanie zwiększające przychody i dochodowość oraz służące poprawie obsługi klienta.

Analiza klientów

Kluczem do sukcesu programu marketingowego jest możliwość oferowania klientom odpowiednich produktów przeznaczonych dla danego segmentu oraz zaplanowanie dobrej strategii komunikacji. Mówiąc w skrócie – oferowanie odpowiedniego produktu odpowiedniemu klientowi po odpowiedniej cenie.

Marketing wykorzystujący wszystkie kanały komunikacji

W dzisiejszych czasach klient korzysta z wszystkich kanałów komunikacji i chce być obsługiwany przez Internet, telefon, smartfon, osobiście, a nawet za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nasze doświadczenie i nasi pracownicy pomogą Ci zaprojektować w tym celu strategie sprzedaży i obsługi.

Marketing cyfrowy

Marketing cyfrowy jest szczególnie ważną częścią marketingu wykorzystującego wszystkie kanały komunikacji, więc zwracamy na niego szczególną uwagę. Możemy Ci pomóc opracować strony przeznaczone do odczytu na komputerze, tablecie i smartfonie. Służymy też doradztwem w takich sprawach, jak kanały w mediach społecznościowych, a także możemy dostarczyć treści do stworzenia Twoich własnych, nowych kanałów.

Utrzymanie klientów

Udowodniono, że pozyskanie nowego klienta kosztuje 7 razy więcej niż utrzymanie istniejącego. Oferujemy szeroki wybór usług, które pomogą Ci stworzyć ofertę z zastosowaniem „cross-sellingu” i „up-sellingu” oraz zadbać o utrzymanie klientów.
 

Więcej informacji?