Nota prawna

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i obejmują różnorodne zagadnienia dotyczące ubezpieczeń oraz innych produktów i usług finansowych. Mimo, iż niektóre informacje dotyczą kwestii podatkowych, prawnych, księgowych lub pokrewnych, ani AXA, ani podmioty powiązane kapitałowo z AXA, oferujące produkty i usługi, ani ich agenci lub podmioty z nimi powiązane nie prowadza działalności doradczej w tym zakresie. Ponadto, porady dotyczące tych zagadnień muszą być dostosowane do konkretnych przypadków. Dlatego też gorąco zachęcamy Państwa do skonsultowania się ze swoimi doradcami w celu zbadania aspektów prawnych, podatkowych, księgowych lub inwestycyjnych wszelkich informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej, a także tego, w jaki sposób mogą one wpłynąć na Państwa konkretną sytuację.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA NIE JEST PRZEZNACZONA DO DYSTRYBUCJI LUB WYKORZYSTANIA PRZEZ JAKIEKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTY W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKA DYSTRYBUCJA LUB WYKORZYSTANIE BYŁYBY NIEZGODNE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI. UDOSTĘPNIAJĄC NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, A TAKŻE WSZELKIE INFORMACJE NA NIEJ ZAWARTE LUB PRODUKTY CZY USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ, AXA NIE DOKONUJE DYSTRYBUCJI LUB NIE ZACHĘCA ŻADNEJ OSOBY DO WYKORZYSTANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG JEST ZABRONIONE PRAWEM.

Produkty i usługi opisane na niniejszej stronie internetowej:

  • są dostępne wyłącznie w Polsce; oraz

  • podlegają obowiązującym przepisom.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH, W TYM INFORMACJE O UBEZPIECZYCIELU ŚWIADCZĄCYM OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ, ZNAJDUJĄ SIĘ W POLISIE, WARUNKACH UBEZPIECZENIA ORAZ W POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI UBEZPIECZENIOWEJ.